Reklama
Reklama

Od príštipkárenia k radikálnemu riešeniu

Ku koloritu slovenského vidieka patria aj rómske osady. Často bez pitnej vody, kanalizácie, príjazdových komunikácií na primeranej úrovni, s takmer neudržiavanými chatrčami, no s početnými rodinami
Počet zobrazení: 1218

Ku koloritu slovenského vidieka patria aj rómske osady. Často bez pitnej vody, kanalizácie, príjazdových komunikácií na primeranej úrovni, s takmer neudržiavanými chatrčami, no s početnými rodinami. Napriek svojej zložitosti sa tento problém niekedy preceňuje a naopak nedoceňujú sa ďalšie otázky, rovnako významné pre perspektívy sociálneho postavenia Rómov na Slovensku. Lenže aj problémy samotného bývania sa riešia niekedy málo radikálne, skôr len príštipkárením. A ťažko ísť do Európskej únie, ak významne nepokročíme v riešení týchto ťažkostí. V osobitných osadách už len tretina Ukázal to i pracovný výjazd zástupcu splnomocnenca vlády SR pre riešenie problémov rómskej menšiny Pavla Kolníka do okresu Liptovský Mikuláš s celou pracovnou skupinou odborníkov, okrem iného aj z Krajského úradu v Žiline. V Liptove už prestáva byť typickým Rómom obyvateľ izolovanej osady. Konkrétne v okrese Liptovský Mikuláš z približne tritisíc Rómov žije v troch rómskych osadách - v Hlbokom, Pribiline a Važci - len čosi vyše pätiny. Väčšina býva medzi ostatným obyvateľstvom, a preto riešiť problémy rómskej menšiny znamená riešiť najmä problémy týchto obcí. Napriek tomu sa pracovný výjazd zástupcu splnomocnenca vlády do Liptova právom zameral na rómske osady. Veď ide o najvypuklejší problém tejto menšiny a rozlúsknuť tento oriešok znamená riešiť okrem ich špecifických problémov aj ďalšie: vysokú nezamestnanosť, zdravotné a vzdelávacie programy pre dospelých, resocializačné programy pre deti a mládež s cieľom pripraviť ich začlenenie do občianskej spoločnosti atď. Práve v okrese Liptovský Mikuláš začínajú pristupovať k týmto otázkam po novom: najmä vypracúvaním projektu resocializačného centra Nový svet pri najväčšej rómskej osade v tejto oblasti v Hlbokom, kde býva asi tristo ľudí. Bude slúžiť najmä na prípravu detí pre vstup do každodenného života. Resocializačné programy Možno polemizovať s názorom P. Kolníka, keď konštatoval: ,,Každá z osád má svoje špecifiká a každá z nich žije inými typickými problémami.“ Zrejme to bolo ovplyvnené tým, že zatiaľ čo sa v Hlbokom rozbehol projekt na vytvorenie resocializačného strediska a sú v tomto zmysle najďalej, v Pribiline predvlani z prostriedkov na riešenie problémov rómskej menšiny použili 70 tisíc korún na likvidáciu skládok komunálneho odpadu a vo Važci zostáva základným problémom, že rómsku osadu postavili na majetkovo právne nevysporiadaných pozemkoch a obec nemá dosť peňazí, ktoré by mohla ako vlastný percentuálny podiel vložiť do združených prostriedkov určených na výstavbu nových nájomných bytov pre rómske rodiny. Pravda, tie si možno požičať zo ŠFRB a ďalšie do plnej výšky potrebných finančných prostriedkov získať z programov rozvoja bytovej výstavby. No za týmito špecifickými problémami sa skrývajú i spoločné: skutočný nedostatok finančných prostriedkov na obstaranie pozemkov a výstavbu nájomných bytov (malo by to však byť pre všetkých sociálne odkázaných obyvateľov, inak by išlo o pozitívnu diskrimináciu, ktorá nie je v záujme ani samotných Rómov), resocializačné programy a vari predovšetkým ide o zmenu vzťahu k rómskej menšine. Na resocializácii sa musia podieľať i Rómovia. Ale nepochybne nestačí im pomôcť len vyvezením odpadu z divokých skládok, znova a znova živelne vznikajúcich, ba ani len vybudovaním základnej infraštruktúry pre osady.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama