Reklama
Reklama

NAŠE DETI SA LÍŠIA IBA FARBOU PLETI

Problém rasizmu začína brať konečne čoraz viac ľudí vážne. Vaša organizácia sa snaží, aby sa v médiách hovorilo čo najviac o prejavoch rasizmu a diskriminácie. Ako hodnotíte túto spoluprácu s médiami?- Nebolo to až tak dávno, keď boli prejavy rasizmu tabuizované a v médiách sa o nich vôbec nepísalo.
Počet zobrazení: 422

PATRIK AUGMAN člen združenia Zebra

Problém rasizmu začína brať konečne čoraz viac ľudí vážne. Vaša organizácia sa snaží, aby sa v médiách hovorilo čo najviac o prejavoch rasizmu a diskriminácie. Ako hodnotíte túto spoluprácu s médiami? - Nebolo to až tak dávno, keď boli prejavy rasizmu tabuizované a v médiách sa o nich vôbec nepísalo. Situácia sa pomaly zlepšuje a my vnímame spoluprácu s médiami ako veľmi potrebnú. Novinári, s ktorými komunikujeme, vnímajú a chápu naše problémy a snažia sa písať o nás a vo všeobecnosti o rasizme otvorene a pravdivo, bez predsudkov a nádychu exotiky. Nájdu sa určite i také komerčné mediá, pre ktoré je ľudské nešťastie len informáciou, ktorá im zabezpečí čítanosť (sledovanosť) a, bohužiaľ, svojimi príspevkami situáciu vyriešiť nepomôžu, skôr naopak. Zmiešané rodiny majú na Slovensku ťažký život. Určite ste sa stretli aj vy osobne s rasizmom... - Každý člen Zebry bol a je konfrontovaný s prejavmi mäkkého alebo tvrdého rasizmu. Otcovia, matky aj malé deti. Za všetky prípady môžeme spomenúť aspoň ten, ktorý sa stal jednému z nás: „Stál som na zastávke a čakal som na električku. Zrazu ma opľuli traja skíni. Jeden z nich ma fyzicky napadol. Musel som sa brániť. Okolo stálo asi dvadsať ľudí. Nik sa neozval, nik nezakročil, nik nepomohol. Len sa od nás trošku vzdialili. Tak je to vždy...“ Myslíte si, že kompetentní venujú dostatočnú pozornosť boju proti rasizmu? Čo treba v tejto oblasti ešte urobiť? - Dôležitým faktorom riešenia problémov rasizmu je zlepšenie ekonomickej situácie spoločnosti i jednotlivcov, pokračovaním v transformácii našej ekonomiky. Ultrapravicové hnutie vzniklo práve v dôsledku zlej ekonomickej situácie a bolo adaptáciou na stav napätia medzi zlým sociálnym postavením ľudí a snahou o jeho zlepšenie. Veľa ľudí viní za svoje neúspechy a za svoje postavenie i za postavenie spoločnosti Rómov, prisťahovalcov, narkomanov a iných. Skvalitnením práce polície spoločnosť odbúra argument ultrapravicových skinhead, že polícia nestačí na kriminalitu, a preto jej ultrapravicoví skinhead pomôžu v boji proti kriminálnym živlom. Za tieto živly považujú Rómov, narkomanov, bezdomovcov, anarchistov a iných. Skvalitnením práce súdov spoločnosť dosiahne zmeny hlavne vo vynútiteľnosti práva. ZEBRA hľadá aj metódy ako viesť miešancov k hrdosti na kultúry, v ktorých sú ich biologické korene, a stará sa o prezentáciu africkej kultúry na Slovensku. - Zaiste, niektoré rodiny majú bližší vzťah napr. k hudbe, tancu, umeniu a pod. Iné sa naopak snažia o vytvorenie harmónie medzi európskymi a africkými tradíciami. Samotné zmiešané manželstvo je z hľadiska tohto princípu založené na tolerancii k tomu druhému. Naším prioritným cieľom je skôr pomôcť miešancom a ich rodinám vyrastať a žiť v tejto spoločnosti tak, aby sa necítili ako cudzinci v krajine, v ktorej sa narodili. Naše deti sa od ostatných nelíšia ničím iným len farbou pleti. Uvedomujeme si, že problém rasizmu sa nedá vyriešiť počas niekoľkých rokov a bude trvať možno tri alebo štyri generácie, kým si naša spoločnosť zvykne na multikulturalitu. Učíme sa vzájomnej komunikácii a veríme, že ak sa mladí ľudia naučia tolerovať inakosť v našej spoločnosti, nebudeme musieť v budúcnosti hovoriť a písať o diskriminácii a rasizme. Ako hodnotíte činnosť iniciatívy Ľudia proti rasizmu, ktorá svojimi kampaňami vyzýva ľudí k vzájomnej tolerancii? - Veľmi si vážime, že môžeme byť súčasťou občianskej iniciatívy Ľudia proti rasizmu. Chýba nám však väčšia zainteresovanosť obyčajných ľudí - okoloidúcich a pod. Podľa nášho názoru je trochu smutné, keď mládež, v niektorých prípadoch ešte deti, dokážu prezentovať svoj postoj voči rasizmu a zúčastnia sa napr. na pochode tolerancie. Ale otázne je, prečo sa aj významní predstavitelia našej krajiny, politici, poslanci a ďaľší, tak málo zapájajú do podobných aktivít.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama