Reklama
Reklama

Vekové skupiny sympatizantov hnutia Skinheads (2. časť)

V minulej časti sme opísali zloženie mladších vekových skupín príslušníkov a sympatizantov extrémnej pravice. Poslednú, početne najmenšiu skupinu tvoria 22- až 30-roční. Z nich sa stávajú organizátori koncertov, distribútori materiálov, budujú medzinárodné kontakty a miestne pobočky organizácií. Prestávajú s násilnými útokmi, skôr ideologicky a organizačne vedú mladších. Tvoria však malé percento z celkového množstva neonacistov, pretože väčšina zhruba vo veku 25 rokov prestane s aktívnym účinkovaním v hnutí a zaraďuje sa do spoločnosti.
Počet zobrazení: 773

V minulej časti sme opísali zloženie mladších vekových skupín príslušníkov a sympatizantov extrémnej pravice. Poslednú, početne najmenšiu skupinu tvoria 22- až 30-roční. Z nich sa stávajú organizátori koncertov, distribútori materiálov, budujú medzinárodné kontakty a miestne pobočky organizácií. Prestávajú s násilnými útokmi, skôr ideologicky a organizačne vedú mladších. Tvoria však malé percento z celkového množstva neonacistov, pretože väčšina zhruba vo veku 25 rokov prestane s aktívnym účinkovaním v hnutí a zaraďuje sa do spoločnosti. Niektorí sa stávajú sa členmi podsvetia, súkromných bezpečnostných služieb (pričom si zachovávajú časť vonkajšieho výzoru - dôraz na fyzickú silu, vyholená hlava, násilie), ale s hnutím neudržujú aktívne kontakty a namiesto ideológie nastupujú u nich iné hodnoty. Časť skončí za mrežami za rasovo motivovanú alebo aj inú trestnú činnosť. Z hľadiska sociálneho zloženia medzi prívržencov extrémistických skupín patria najmä študenti stredných škôl (prevažne učilíšť či stredných odborných škôl) a čiastočne aj vysokých škôl a nezamestnaní. Naproti tomu skupinu osôb, ktoré vyrábajú a distribuujú predmety propagujúce rasovú, národnostnú, náboženskú alebo inú neznášanlivosť a ktoré páchajú tzv. „kvalifikované“ skutkové podstaty, tvoria zamestnaní a súkromní podnikatelia. Skinheadi v prevažnej miere pochádzajú z nižších sociálnych vrstiev a rozvrátených, neúplných rodín. Často majú rozličné problémy v škole - s dochádzkou, so správaním i celkovými výsledkami. Spájajú sa do skupín, aby vyrovnali deficit, ktorý mali ako jednotlivci, čo sa v skupine dá ľahko prehliadnuť a ospravedlniť. V rozličných krízových situáciách sa usilujú dokázať svoju mužnosť a silu. Spoločné akcie, párty a koncerty slúžia na posilnenie pocitu súdržnosti a utvrdenie ich identity ako skupiny. Zapojením sa do činnosti organizácie, ktorá samu seba vníma ako elitnú, získavajú skíni pocit vlastnej dôležitosti. Skinheadstvo sa však postupne stáva pre celý rad starnúcich členov tejto subkultúry príťažou, hovoria si vlastenci, nacionalisti, bojovníci za bielu rasu a pod. Zovňajškom sa môžu (ale nemusia) podobať skínom, vnútorne sa však cítia byť vyššie a skinheadstvo chápu iba ako svoju mládežnícku prípravu na neskoršiu politickú, či bojovú cestu..

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama