Reklama
Reklama

Sviatky Židov

Pesach Pesach patrí medzi tri pútnické sviatky (okrem Sukot a Šavuot). Začína sa večer 14. nisana a trvá v Izraeli sedem dní, v diaspóre osem dní. Prvé a posledné dni sú sviatky (jom tov), štyri dni medzi nimi sú polosviatky (chol ha-moed), počas ktorých je dovolené vykonávať domáce práce. Pesach sa koná na pamiatku odchodu Židov z Egypta a pripomína oslobodenie fyzické i duševné - oslobodenie duše z úpadku v Micraime (Egypte). Názov pripomína to, že Boh obišiel, minul, prekročil domovy Izraelitov, ktoré boli označené krvou baránka, keď zahubil prvorodených poslednou z desiatich egyptských rán.
Počet zobrazení: 805

Pesach Pesach patrí medzi tri pútnické sviatky (okrem Sukot a Šavuot). Začína sa večer 14. nisana a trvá v Izraeli sedem dní, v diaspóre osem dní. Prvé a posledné dni sú sviatky (jom tov), štyri dni medzi nimi sú polosviatky (chol ha-moed), počas ktorých je dovolené vykonávať domáce práce. Pesach sa koná na pamiatku odchodu Židov z Egypta a pripomína oslobodenie fyzické i duševné - oslobodenie duše z úpadku v Micraime (Egypte). Názov pripomína to, že Boh obišiel, minul, prekročil domovy Izraelitov, ktoré boli označené krvou baránka, keď zahubil prvorodených poslednou z desiatich egyptských rán. Pripomína tiež obeť pesachového baránka pred odchodom z Egypta. Pesach je tiež chag ha-aviv, sviatok jari, spája sa s poľnohospodárskym cyklom. Len mesiac delí Purim od Pesachu a ten je venovaný prípravám. Sviatok sa vyznačuje mnohými zvláštnymi predpismi a zvykmi, z ktorých hlavným je úplný zákaz chamecu (čohokoľvek kvaseného), pretože pri náhlom odchode nebolo možné pre nedostatok času nechať zakvasiť chlieb. Chamec sa nesmie konzumovať, ani vlastniť. Pripomienkou nekvasených placiek, ktoré jedli Židia počas putovania, sú macot (macesy). Sú symbolom Pesachu, preto sa sviatku hovorí aj sviatok nekvasených chlebov. Na macot sa používa hrubá múka, najčastejšie zo pšenice. Po zomletí nesmie prísť múka do kontaktu s vlhkosťou, aby nezačala kvasiť. Na zmiešanie múky s vodou treba svedomito dohliadať. Nepridáva sa soľ ani iné prísady a čas, ktorý uplynie od zamiesenia cesta po jeho upečenie, nesmie prekročiť 18 minút. Domácnosť sa dôkladne vyupratuje, všetko sa povynáša, nábytok sa poodťahuje, nikde nesmie byť ani omrvinka. Pri tejto príležitosti sa byt zväčša aj vymaľuje. Halachický príkaz prehľadať a očistiť dom od kvaseného je paralelou s potrebou očisty vlastného vnútra. Chamec je nielen chlieb, ale aj kysnuté koláče, pivo, whisky a macot z minulého roku. Keď sú podľa predpisov vyčistené všetky miestnosti, musí pán domu skontrolovať v predvečer erev Pesach všetky kúty miestnosti. Tento obrad (nazýva sa bdikat chamec) sa vykonáva po súmraku pri svetle sviečky. Pred prehliadkou sa umyjú ruky a prednesie sa požehnanie. Okrem miestnosti treba prehľadať aj vrecká odevov. Hľadanie chamecu sa nesmie prerušiť a neslobodno sa ani rozptyľovať zábavou s domácimi. Všetok chamec, ktorý sa do sviatku nestihol skonzumovať, sa daruje, predá alebo zničí - na erev Pesach doobeda sa spáli. Chamec, ktorého sa nebolo celkom možné zbaviť, bolo možné predať na základe právnej zmluvy (Nežidovi). (pokračovanie v nasledujúcom čísle)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama