Reklama

správy

> Vo Viedni sa začala konferencia OBSE o boji proti rasizmu Vo Viedni sa 4. – 5. septembra uskutočnila dvojdňová konferencia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe o xenofóbii a diskriminácii. Zúčastnilo sa na nej takmer 400 delegátov z 55 členských krajín OBSE a reprezentanti viac ako 50 mimovládnych organizácií.
Počet zobrazení: 1107

> Vo Viedni sa začala konferencia OBSE o boji proti rasizmu Vo Viedni sa 4. – 5. septembra uskutočnila dvojdňová konferencia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe o xenofóbii a diskriminácii. Zúčastnilo sa na nej takmer 400 delegátov z 55 členských krajín OBSE a reprezentanti viac ako 50 mimovládnych organizácií. Organizáciu Ľudia proti rasizmu zastupoval na konferencii Daniel Milo. Účastníci sa venovali úlohe vlád a inštitúcií, ale aj občianskej spoločnosti a médií v boji proti rasizmu a xenofóbii. Podujatie otvorila rakúska ministerka zahraničných vecí Benita Ferrerová-Waldnerová, ktorá zdôraznila, že rasizmus a nepriateľstvo voči cudzincom sa týkajú každej krajiny, a preto OBSE pripravila túto konferenciu. Ministerka uviedla, že najdôležitejšou úlohou v tejto oblasti je výchova zameraná na rešpektovanie ľudských práv. Účastníkov konferencie pozdravil aj americký prezident George Bush, ktorý vo svojom pozdravnom liste uviedol, že princípy tolerancie a rovnoprávnosti zostávajú jadrom ich národnej identity. > Iniciatíva Povedz to nahlas pripravila kampaň proti klerikalizácii Slovenska Počas návštevy pápeža Jána Pavla II. odštartovala občianska iniciatíva Povedz to nahlas kampaň Nie klerikalizácii Slovenska. Vytvorili ju iniciatíva Inakosť, združenie Mladí sociálni demokrati, iniciatíva Možnosť voľby a záujmové združenie žien Aspekt. Svojou kampaňou chcú upozorniť na prenikanie mocenského vplyvu katolíckej cirkvi do politického a občianskeho života v Slovenskej republike a jej financovanie z prostriedkov všetkých daňových poplatníkov vrátane tých, ktorých ona sama vedome diskriminuje. Základné oblasti, v ktorých iniciatíva považuje aktivity katolíckej cirkvi za ohrozujúce ľudské a občianske práva, sú okrem občianskej spoločnosti aj práva žien, práva detí a práva gejov a lesieb. Cieľom iniciatívy je otvoriť celospoločenskú diskusiu o ďalšom smerovaní a charaktere Slovenskej republiky a o úplnej odluke cirkvi od štátu. Kampaň prebieha aj na internetových portáloch rovnost.sk, feminet.sk, lesba.sk, ganymedes.info, mladi.sk a moznostvolby.sk. Iniciatíva pripravila pri príchode pápeža Jána Pavla II. na Slovensko na bratislavskom letisku protestnú demonštráciu, a to s transparentmi Ružové peniaze áno, ružové práva nie?, Nediskriminuj blížneho svojho, Mám iný názor. Upálite ma? a podobne. > Podľa Orgovánovej by lekári mali mať profesionálny prístup aj k Rómom Rada Európy vydala správu o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti Rómom v kandidátskych krajinách EÚ, ktorú vypracovalo Európske pozorovacie centrum pre rasistické a xenofóbne fenomény. V tejto súvislosti splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity Klára Orgovánová uviedla, že v hodnotení prístupu k problémom rómskej populácie v oblasti zdravotníctva majoritnou časťou slovenskej spoločnosti by sa mal namiesto výrazu diskriminácia použiť pojem stupeň profesionality. Lekári a zdravotní pracovníci by mali podľa nej pristupovať k Rómom ako k ostatným pacientom. Nedobrý zdravotný stav veľkej časti rómskej populácie vidí v ich socio-ekonomickej situácii, pričom poukázala aj na zanedbanú hygienu, nedostatok pitnej vody, chýbajúcu kanalizáciu a infraštruktúru vo všeobecnosti. Orgovánová so svojimi spolupracovníkmi presadzuje, aby sa Rómom, ktorí žijú v najbiednejšej časti rómskej komunity v osadách a chudobných častiach dedín a miest, pomohlo. Angažovať by sa v tom viac mali orgány miestnej samosprávy. > Zmena prijatých zákonov Koalícia rokovala v pondelok o antidiskriminačnom zákone, ktorý Slovensko nemá pre odmietavý postoj KDH. Aliancia nového občana, ktorá pripravovala vlastný antidiskriminačný zákon, navrhla koaličným partnerom, aby vznikla pracovná skupina, ktorá by posúdila zákony, do ktorých by bolo treba vložiť antidiskriminačnú legislatívu v súlade so smernicami EÚ. Ostatní členovia koalície s týmto návrhom súhlasili. Pracovná skupina, ktorá vznikne pri podpredsedovi vlády pre ľudské práva a menšiny Pálovi Csákym by mala asi do dvoch týždňov posúdiť okolo pätnásť zákonov. Mala by rozhodnúť, v ktorých z nich treba niečo zmeniť, aké zmeny by to mali byť a dokedy. Zmenu už prijatých zákonov navrhovalo najmä KDH. Aj podľa podpredsedníčky SDKÚ Zuzany Martinákovej by bolo výhodnejšie, ak sa antidiskriminačné zásady dostanú do jednotlivých existujúcich zákonov. Predstavitelia menšín, ktoré sú na Slovensku diskriminované, mali mať svoje práva už dávno. Európska únia niekoľkokrát vyzvala Slovensko, aby zabránilo ich diskrimnácii prijatím potrebného zákona > Vznikne Úrad pre integráciu rómskych komunít Od budúceho roka by sa na Slovensku mal zriadiť Úrad pre integráciu rómskych komunít spolu s piatimi regionálnymi pobočkami. Jeho úlohou bude efektívnejšie inštitucionálne zabezpečiť riešenia záležitostí rómskych komunít a pre splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity to bude výkonná zložka a servis. Splnomocnenca bude naďalej menovať vláda SR a v jeho sekretariáte sa ráta s obsadením dvanástich pracovných miest, sedem v štátnej a päť vo verejnej službe. Jednotliví koordinátori budú mať na starosti rôzne oblasti. Riaditeľa úradu vymenuje vedúci Úradu vlády SR a hlavná pôsobnosť úradu sa sústredí na realizáciu programov vlády zameraných na integráciu rómskych komunít v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity a v koordinácii s rezortmi a orgánmi regionálnych a miestnych samospráv. Úrad bude mať aj svoje regionálne kancelárie, ktorých úlohou bude implementácia vládou schválených programov, konzultácie pri spracovávaní regionálnych projektov pre fondy zahraničnej pomoci, komunikácia na úrovni starostov obcí, okresných úradov, vyšších územných celkov a lokálnych mimovládnych organizácií. > Žiaci sa začali učiť rómčinu Od tohto školského roka sa študenti gymnázia v Košiciach začali učiť rómčinu a dozvedia sa tak nielen o jazyku, ale aj o zvykoch a tradíciách komunity. Neskôr by sa mal rómsky jazyk dostať aj na iné školy. Celý kodifikačný proces rómskeho jazyka by mohol byť zavŕšený po vyhodnotení deväťročného projektu overovania používania rómčiny na školách, ktorý bol pripravený v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom. Podľa Viliama Zemana zo sekretariátu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity však ministerstvá školstva a kultúry nemajú absolútny záujem o skvalitnenie rómskeho jazyka. Ministerstvá finančne nepodporujú vydávanie časopisov pre najmenšie rómske deti pravdepodobne preto, že rómčina zatiaľ nie je kodifikovaná a vraj v nej nemožno písať nijaké texty. Expertná komisia jazykovedcov pracujúca pri Katedre rómskeho jazyka a kultúry na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa dohodla, že bude konštituovať rómčinu ako celoslovenský spisovný jazyk na základe východoslovenského dialektu. Sekretariát splnomocnenkyne vlády pre otázky rómskej komunity je garantom a donorom vydania základnej učebnice rómčiny preloženej z češtiny, ku ktorej treba vydať aj pravidlá rómskeho pravopisu, prepracovať existujúci slovník, pripraviť lingvistické diela a dejiny rómčiny. > Nemeckí neonacisti plánovali bombový útok Nemeckí neonacisti plánovali počas osláv 65. výročia protižidovských pogromov v nacistickej tretej ríši, nazvaných „Krištáľová noc“, bombový útok. Pri tejto príležitosti sa má 9. novembra položiť základný kameň židovského kultúrneho centra na mníchovskom Jakubovom námestí, a to za prítomnosti spolkového prezidenta Johannesa Raua, predsedu Ústrednej rady Židov Paula Spiegela, krajinského premiéra Edmunda Stoibera a primátora Mníchova Christiana Ude. Skupina neonacistov združená okolo Martina Wieseho, vodcu teroristickej skupiny Kamaráti juh – akčný výbor južné Nemecko, chcela umiestniť bombu na stavenisku. Okrem toho plánovali ďalšie bombové útoky, napr. proti ubytovniam azylantov, pomníkom či jednej gréckej škole, ako aj spáchať atentát na kandidáta SPD v nadchádzajúcich krajinských voľbách Franza Mageta. Polícia zatkla jedenásť ľudí a ďalší budú za mrežami čoskoro.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama