Reklama

Zvyky a tradície moslimov

D al-Adhá
Počet zobrazení: 3098

Id al-Adhá Ide o druhý povinný sviatok moslimov. Oslavujú ho 10. zul-hidždža. Jeho oslavy môžu trvať tri dni alebo dlhšie. Íd al-adhá ako sviatok obetovania pripomína obetovanie proroka Ibrahima (Abraháma), jeho ženy Hagar a jeho syna Ismaila. Ibrahim preukázal svoje odhodlanie obetovať Bohu to, čo miloval najväčšmi, a to vlastného syna. Moslimovia v rámci tohto rituálu odovzdávajú Bohu všetky veci, ktorými sa obklopujú: bohatstvo, rodina, priatelia, rozdiely odevu, pôvodu a rasy, púťou do Mekky, prvého islamského svätého mesta. Je to jedna z piatich povinností moslima. Každý moslim, ktorý je zdravý, nemá dlhy a je schopný uhradiť svoje náklady a náklady tých, ktorí v tom čase od neho závisia, by sa mal aspoň raz za život vybrať na púť. Moslimovia na celom svete slávia tento deň v tom istom čase ako tí, ktorí sú prítomní v Mekke. Pútnici si musia pred vstupom na posvätnú zem vyzliecť odev haram, ktorý majú na sebe, a zahaliť sa do dvoch kusov bielej nezošitej látky ihrámu, ktorá symbolizuje, že sa vzdávajú svojho svetského života. Uprostred Mekky sa nachádza malá stavba v tvare kocky, najsvätejšie miesto islamu, Kaaba. V nej je zabudovaný Čierny kameň. Niektorí si myslia, že ho priniesol Adam z raja a upevnil Abrahám so svojím synom Izmailom. Rituály tradičnej púte sa začínajú sedemnásobným obídením Kaaby. Zakaždým, keď moslimovia prechádzajú okolo posvätného kameňa, ho buď pobozkajú, dotknú sa ho, alebo mu zakývajú na pozdrav. Potom sedemkrát absolvujú beh z Mekky do Marvy a späť, čo pripomína, ako Hagar zúfalo hľadala vodu pre Ismaila. Každý pútnik sa napije vody z prameňa Zamzam, kde údajne Hagar nakoniec našla vodu, ktorá vytryskla pri nohách jej syna. Skoro na úsvite 9. dňa zul-hidždža, odíde do údolia Miná. Tam moslimovia v rámci púte symbolicky kameňujú diabla. Každý z pútnikov hodí sedem kamienkov s výkrikom Alah Akbar (Boh je najväčší) do troch kamenných stél. Je to pamiatka na to, že Ibrahim, Hagar a Ismail odmietli diablovo pokušenie, ktorý im našepkával, aby neposlúchli Božie prikázanie. Tam pútnik obetuje ovcu na pamiatku Ibrahimovho rozhodnutia podriadiť sa Božej vôli. Potom sa oholí a vyzlečie si ihrám. Potom zase sedemkrát obíde Kaabu a vracia sa do života. Táto púť je príležitosť pre všetkých moslimov zo všetkých krajín sveta, aby sa zhromaždili a spoločne pomodlili. Púť ukončuje „veľký sviatok“ Íd al-adhá nazývaný sviatok obetovania alebo sviatok barana. Okrem obetovania Bohu toho najcennejšieho zabijú ovcu, kravu alebo ťavu ako obetu. Zo zabitého zvieraťa si ponechávajú tretinu mäsa a zvyšok dávajú chudobným.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama