Reklama
Reklama

Z kasína Centrum moderného umenia

Miesto, kam za hazardom chodila celá Európa, je dnes aj Centrom moderného umenia. Casino Luxembourg, lebo o ňom je reč, slúži svojmu umeleckému účelu od roku 1995. V budove, ktorá bola postavená v roku 1882, zriadil Urs Raussmüller trinásť ,,bielych kociek“ – výstavných miestností – v rámci projektu ,,Luxemburg – európske mesto kultúry“.
Počet zobrazení: 716

Miesto, kam za hazardom chodila celá Európa, je dnes aj Centrom moderného umenia. Casino Luxembourg, lebo o ňom je reč, slúži svojmu umeleckému účelu od roku 1995. V budove, ktorá bola postavená v roku 1882, zriadil Urs Raussmüller trinásť ,,bielych kociek“ – výstavných miestností – v rámci projektu ,,Luxemburg – európske mesto kultúry“. Výstavná plocha jednotlivých kociek sa pohybuje od 18 do 52 metrov štvorcových, celková výstavná plocha tvorí teda 460 metrov štvorcových. Vo vstupnej hale kasína sa konajú hudobné, respektíve diskusné podujatia. Práve v nej často vidieť predškolskú a školskú mládež, pre ktorú Centrum moderného umenia organizuje v rámci školských osnov vzdelávacie aktivity, vďaka ktorým sa žiaci priamo na konkrétnych dielach umelcov učia rozpoznávať jednotlivé umelecké štýly a trendy. Počas víkendov a prázdnin tu usporadúvajú workshopy, na ktorých sa deti snažia napodobniť diela svojich umeleckých vzorov. Ďalšou z aktivít vzdelávacieho oddelenia centra sú špecializované kurzy pre učiteľov všeobecných i umeleckých škôl, ktorí si takto dopĺňajú vzdelanie s cieľom skvalitniť výučbu na svojich hodinách. V súčasnosti Casino Luxembourg otvorilo svoje brány aj širokej verejnosti, keď dvakrát mesačne pripravuje tzv. umelecké stredy, počas ktorých pracovníci vzdelávacieho oddelenia prednášajú o tvorbe najznámejších svetových umelcov 20. storočia. Najviac však lákajú výstavy, pri ktorých sa kurátori luxemburského Centra moderného umenia neraz spoja so svojimi kolegami z viacerých krajín. Vďaka spolupráci s Centrom súčasného umenia v Malmö a rakúskym O.K Centrom moderného umenia z Linzu mohla vzniknúť výstava súčasného bulharského autora Nedko Solakova, ktorý v mene dosiahnutia umeleckého efektu kombinuje v jednom umeleckom diele rozprávanie s písaním, kreslením a videotvorbou. Výstava, ktorá sa začala 13. decembra, potrvá do 7. marca budúceho roka. Vychádza s láskavou podporou delegácie Európskej komisie v SR. Uverejnené názory sa nezhodujú s oficiálnymi stanoviskami Európskej komisie.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama