Zodpovednosť i povinnosť chrániť štátne záujmy Slovenskej republiky

Verejná výzva prezidentke SR Zuzane Čaputovej
Počet zobrazení: 6461

Skupina bývalých politikov a právnických autorít dnes (t.j. 10. januára 2022, pozn. red.) zaslala verejnú výzvu prezidentke SR Zuzane Čaputovej, aby využila svoju právomoc podľa čl. 125a Ústavy SR a urýchlene predložila Ústavnému súdu SR návrh na posúdenie, či je dojednaná medzinárodná zmluva o obrannej spolupráci s USA v súlade s Ústavou SR. „Znepokojuje nás, že ako hlava štátu, ale aj hlavná veliteľka ozbrojených síl SR, ste sa doteraz k tejto zmluve nevyjadrili. Pritom ide o jednu z Vašich najsilnejších právomocí. Je neprimerané, ak nechceme povedať, že alibistické, aby prezidentka republiky stála mimo tohto procesu a mimo tejto diskusie,“ píše sa vo vyhlásení, ktoré podpísali prezident občianskeho združenia Zjednotení za mier Eduard Chmelár, bývalý predseda vlády SR Ján Čarnogurský, emeritný sudca Ústavného súdu SR Ján Drgonec, bývalý minister vnútra Vladimír Palko a bývalá ministerka financií Brigita Schmögnerová. Viac ako 70 pripomienok odbornej i laickej verejnosti svedčí podľa nich o tom, že existujú vážne pochybnosti o súlade tejto zmluvy s Ústavou SR, ktoré nemožno ignorovať.

K signatárom sa pripojil aj bývalý predseda Bratislavského samosprávneho kraja a bývalý poslanec NR SR Vladimír Bajan, ktorý sa k chystanému schváleniu DCA vyjadril takto: „Bol som hrdý na to, že som pri vzniku Slovenskej republiky niesol pri slávnostnom podpise Ústavy SR na Bratislavskom hrade štátny znak. Ak bude vojenská zmluva s USA schválená, uvažujem o tom, že vrátim štátne vyznamenanie Pribinov kríž III. triedy. Štát, ktorý mi ho udelil, už nebude úplný a zvrchovaný.“

Text verejnej výzvy prezidentke SR Zuzane Čaputovej

Vážená pani prezidentka,

Slovensko žije prípravou jednej z najdôležitejších medzinárodných zmlúv s ďalekosiahlymi možnými dôsledkami na suverenitu Slovenskej republiky i na život bežných občanov – Dohody o obrannej spolupráci medzi vládou SR a vládou USA. Viac ako 70 pripomienok odbornej i laickej verejnosti, z toho väčšina zásadného charakteru, vrátane petície, ktorú podpísali desaťtisíce občanov, svedčí o tom, že zmluva spôsobuje vážne pochybnosti o jej súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Najčastejšie obavy a výhrady sa týkajú zachovania právomocí slovenských orgánov činných v trestnom konaní; zachovania práva kontroly rozmiestneného materiálu USA; potreby výslovného zákazu dovozu, rozmiestnenia, prechovávania a skladovania jadrových zbraní na území SR; možností reálneho vypovedania tejto zmluvy; vytvorenia systému riešenia sporov, ktorý bude chrániť záujmy SR; odstránenia možnosti využívať súkromné pozemky bez primeranej náhrady a odstránenia ďalších nerovností, znevýhodňujúcich Slovenskú republiku a zvýhodňujúcich USA.

Znepokojuje nás, že ako hlava štátu, ale aj hlavná veliteľka ozbrojených síl SR, ste sa doteraz k tejto zmluve nevyjadrili. Pritom ide o jednu z Vašich najsilnejších právomocí. Je neprimerané, ak nechceme povedať, že alibistické, aby prezidentka republiky stála mimo tohto procesu a mimo tejto diskusie. Preto Vás naliehavo žiadame, aby ste využili svoju právomoc podľa čl. 125a Ústavy SR a predložili Ústavnému súdu SR návrh na posúdenie, či je dojednaná medzinárodná zmluva v súlade s Ústavou SR. Naliehavosť tejto výzvy vyplýva z toho, že tak môžete urobiť iba dovtedy, kým vláda predloží DCA na rokovanie NR SR, čo môže byť už tento týždeň.

Vážená pani prezidentka, vo svojej bilancii uplynulého roka ste za najvýznamnejšiu a najinšpiratívnejšiu udalosť označili návštevu hlavy katolíckej cirkvi na Slovensku. Pápež František počas nej vyzval Slovensko, aby sa stalo poslom mieru v srdci Európy. Veríme, že sa s týmto jeho želaním stotožňujete a budete pracovať v prospech tejto vízie, nie v prospech hrozby, že sa Slovensko stane základňou budúcej vojny. Apelujeme na Vašu zodpovednosť a na Vašu povinnosť chrániť štátne záujmy Slovenskej republiky a veríme, že sa k tejto výzve postavíte štátnicky a zareagujete na ňu v súlade s ústavnými lehotami schvaľovacieho procesu.

Doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD., prezident OZ Zjednotení za mier
JUDr. Ján Čarnogurský, bývalý predseda vlády SR
Doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc., emeritný sudca Ústavného súdu SR
Doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc., bývalý minister vnútra SR
Ing. Brigita Schmögnerová, CSc., bývalá ministerka financií SR

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984