Zdravý rozum verzus chaos

Počet zobrazení: 2396

Čo znamená pre nás zdravý rozum? Stačí len potvrdenie od lekára alebo ide o súhrn skúseností našich predkov, ktorí síce mali iné kulisy či javisko zvané život, ale modelové správanie zostáva. Napríklad vypočuť si každý argument. Neobviňovať zbytočne, ale hľadať spoločné riešenia. Premýšľanie nad každým našim rozhodnutím, či niekoho neobmedzí alebo niekomu neublíži. Ja pod zdravý rozum zaraďujem, samozrejme, aj šiesty zmysel a cit i zvyklosti získané výchovou.

Hľadanie zdravého rozumu považujem za dôležitý liek proti všetkým vojnám, epidémiám ako aj ekologickým brutálnostiam. Zdravý rozum by sa mal premietať do každého rozhodnutia. Nevynímal by som politické, nemali by mať zvláštne postavenie. Sú len súčasťou spoločenských rozhodnutí, a preto by som trval, že zdravý rozum do každej rodiny, ale aj do každého rozhodovania. Aj malé rozhodnutia môžu spustiť veľké veci. Akékoľvek opatrenia ostanú formalitou, pokiaľ sa nepoužije zdravý rozum v konkrétnej situácii. Žiadne opatrenie univerzálne neobsiahne všetky situácie. Treba si priznať, že je ťažké hľadať zdravý rozum, keď sa väčšina spoločnosti pohybuje len po povrchu a cielene nehľadá celé spektrum informácií, ktoré by pomohli utvoriť si vlastný názor na aktuálne problémy. Ľudia sú často manipulovateľní len do tej miery, do akej ich pustí vlastný strach. Sú ovládateľní do tej miery, koľko objektívnych informácií sú schopní spracovať. Inak bude hľadať zdravý rozum abstinujúci alkoholik, inak človek po klinickej smrti alebo inak človek po strate životného partnera. Recept nie je jednoduchý pre takú heterogénnu skupinu, akou je ľudstvo. Vie nám niekto zaručiť, že sa s nami hrá čestná hra? Niekedy sa mi zdá, že rozum stratili aj niektorí politici, ktorí nás pre svoje krátkodobé ciele ohlupujú. Práve oni by mali byť tí s najzdravším rozumom, aby človek veril a  bol presvedčený, že ich rozhodnutia sú múdre. Preto treba voliť ľudí so zdravým rozumom. Veľmi ma v tejto súvislosti zaujal názor môjho priateľa kardiológa, ktorý mi napísal zaujímavé stanovisko.

 – Keď ste ma oslovili o názor na tému zdravý rozum, tak som si položil otázku: A to je čo? A skončil som a nič. A potom som začal riešiť dennodenné veci, pri  ktorých úplne absentoval asi zdravý rozum. Asi tuším, čo by to mohlo byť, ale vôbec neviem, ako sa to prejavuje, asi ako opak toho čo riešim. Tak som dospel k tomu, že je to kategória rozmanitá a potrebná a ťažko prakticky definovateľná, ale pocitovo jasná. Majakovský k VOSR povedal, že srdcom ju pochopil, ale rozumom nie.

Samozrejme, že nemožno rozhodovať iba na základe racionality. Rozum bez emócií a bez ducha je len premyslenou mašinériou zla. V tejto súvislosti ma veľmi oslovil názor pána profesora Mirona Zelinu.

– Zdravý rozum môže byť skutočným liekom na mnohé problémy jednotlivca aj spoločnosti. Problém je, čo to je „zdravý rozum“. Sú o tom celé knihy najmä v  spojitosti s inteligenciou, múdrosťou, schopnosťou, rozumom, vzdelaním  a  pod.

Možno vás bude inšpirovať známy psychológ Howard Gardner, ktorý napísal knihu: 5 Minds  for  the Future  – mám ju len v angličtine  a  prekladám jej názov ako  5  rozumov (myseľ)  pre  budúcnosť.

Hovorí  o týchto piatich  rozumoch:
1. Disciplinovaný  rozum.
2. Syntetizujúci rozum.
3. Tvorivý  rozum – tvorivá myseľ.
4. Rešpektujúci rozum (má na mysli rešpekt k druhým ľuďom, rešpekt k myšlienkam...).
5.  Etický  rozum.

A v  závere píše, ako treba kultivovať týchto  5  druhov rozumu. Je to plodná teória, žiaľ, máme zlú prax s kultiváciou zdravého rozumu. Toľko pán profesor Zelina.

V dnešnej dobe rýchlo sa šíriacich dezinformácií a cielených manipulácií, keď hlavne mladá generácia vyznáva úplne iné hodnoty a dojem je viac ako dobrý skutok, sa budú zmeny v stratégii zdravého rozumu robiť len veľmi ťažko. Preto si myslím, že ak aj svet často stráca zdravý rozum, my by sme nemali rezignovať na svoj vlastný. Pestujme si ho, pretože ten nám – ak budeme mať imunitu proti hlúpostiam a manipuláciám – nemôžu vziať.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984