Zdravotníctvo potrebuje akútnu liečbu

Počet zobrazení: 2109

Pri dnešnom stave zdravotníctva a „mozgovom truste“ na Slovensku je reforma nemocníc pozitívny krok. Stále lepšie, ako sa iba modliť a rozprávať, že „dobre bude“. Aj keď si veľké ilúzie nerobím, pretože naše zdravotníctvo liečilo bez terapeutického efektu už veľa ministrov.

Najväčším problémom je ale ľudský faktor. Bez kvalitných lekárov nemôžeme konštituovať koncové nemocnice. Zbytočne by sme mali špičkové vybavenie (ktoré ale nemáme), ak nebudeme mať špičkových odborníkov – samozrejme dobre zaplatených.

V medicíne na Slovensku  máme každopádne veľa paradoxov. Teraz budem hovoriť iba o štátnom sektore. V štátnych nemocniciach majú lekári v podstate tabuľkové platy, to znamená, že chirurg v malej nemocnici, schopný vyriešiť apendix a žlčník, zarába rovnako, ako najlepší chirurg v koncovej nemocnici, denne operujúci nádory pankreasu. To je neakceptovateľné.

Najschopnejší lekári by sa mali posúvať do koncových nemocníc a byť za to adekvátne ohodnotení. Ako tvrdí primár z praxe, rovnako absurdné je, aby praktický lekár za prácu na obvode vďaka kapitačnej platbe zarábal viac ako špičkový odborník v koncovej nemocnici.

Kým neodstránime tieto nezrovnalosti, pokojne môžeme zatvárať a otvárať nové nemocnice. Budú nám chýbať kvalitní a motivovaní odborníci, ktorí sú nositeľmi kvality, po ktorej všetci voláme a ktorú so sebou prinášajú ľudia-odborníci, a nie stratifikácia nemocníc na papieri. Lebo často sa stáva, že to tí schopní „zabalia“ a pracujú radšej v súkromných zariadeniach, kde si za jednoduchšie  výkony zarobia násobne viac ako za špičkové výkony v koncovej nemocnici.

Pokiaľ bude zdravotníctvo iba rezortom, slúžiacim na zbohatnutie jednotlivcov a ľudia/pacienti budú slúžiť iba ako prostriedok na generovanie zisku a pokiaľ budú stále noví politickí nominanti dosadzovaní do vedúcich funkcií s cieľom zabezpečiť vyvoleným tento zisk, je zbytočné o čomkoľvek debatovať a nie je možné čokoľvek zmeniť.

Všetkým nám by pomohlo, keby zdravotníctvo ako segment nebolo prepolitizované, ale rozhodovalo by sa odborne a manažérsky.

Problém je v tom, že je tu istá miera exhibicionizmu zo strany „moderných" politikov, vystužená narcizmom a snáď aj nejakými inými motiváciami.

Treba nastaviť systémové riešenie, ale systémovým riešením nie je  plátanie dier.

Zhodujem sa s názorom, že systémovým riešením je to, aby Slovensko začalo seriózne budovať štátny sektor. Zdravotníctvo by malo byť jednou z prvých oblastí. Žiadna totálna privatizácia.

V štátnom sektore by mal štát určiť zdravotníkom platy tak, aby neodchádzali do zahraničia. A kým sa zdravotníctvo nepostaví na nohy, nebudeme nakupovať stíhačky. Prehrávame boj o zdravie občanov, tak treba prestať rozprávať o záväzku minúť 2 % HDP na zbrojenie.

V zásade platí, že ak má byť systém zdravotnej starostlivosti kvalitný, ako celok musí byť v prvom rade orientovaný na potreby pacienta. A zároveň musí vytvárať vhodné pracovné podmienky pre ľudí, ktorí v ňom pracujú. Bohužiaľ, väčšina potrebných krokov vyžaduje politickú silu na legislatívne a operatívne zmeny v nastavení systému...

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984