Reklama

Vitajte vo Viktorínovom Vyšehrade

Počet zobrazení: 4727

Vyšehrad, maďarsky Visegrád, je mestečko na pravom brehu Dunaja poniže Ostrihomu. Pre nás Slovákov má viacero súvislostí. Predovšetkým jeho názov je odvodený od slovanského hradiska, ktoré sa nachádzalo na Šibrikovom kopci za Dolným hradom po prúde Dunaja. A títo Slovania boli jednoznačne predkovia dnešných Slovákov. V časoch Veľkej Moravy bolo vyššie postaveným správnym (riadiacim) strediskom, preto Vyšehrad. Hradisko po príchode predchodcov dnešných Maďarov prebudovali na župný hrad. Po jeho vyplienení Tatármi začali za Belu IV. stavať hrad na kopci, ktorému všetci hovoríme Vyšehrad, dnešný Horný hrad.

kralovsky_palac_vysehrad1.jpg  Kráľovský palác.
 

jozef_karol_viktorin_1863_precechtel.jpgJozef Karol Viktorin 1863. Autor Josef Rupert Maria Přecechtěl: Výtečníci slovenskí

Druhou slovenskou väzbou je skutočnosť, že uhorský (náš) kráľ Karol Robert z Anjou začal budovať pod Horným hradom na brehu Dunaja Kráľovský palác a tak sa Vyšehrad stal sídelným miestom Uhorska – spoločnej krajiny Maďarov i Slovákov. Kráľovský palác rástol do krásy a veľkosti aj za panovania Ľudovíta Veľkého, Žigmunda Luxemburského a predovšetkým Mateja Korvína. Jeho koniec prišiel s tureckou okupáciou. Palác rozborili, chátral i stratil sa z povedomia až… až do príchodu Jozefa Viktorína za kňaza obce Vyšehrad.

Práve jeho „vyšehradské pôsobenie“ je dôvodom tradičnej a pravidelnej júlovej spomienky. Náš rodák zo Zavaru pri Trnave tu prežil svojich posledných desať rokov života. Záber jeho činorodej práce bol ďalekosiahli. Okrem kňazských povinností a celoživotnej aktívnej práce na roli dedičnej slovenského národa založil tu školu. Práve na jej nádvorí si pripomenieme jeho pamiatku. Ako prvý upozornil na miestne historické pamiatky samotného uhorského ministra kultu viktorinov_nahrobok_vysehrad1.jpgJozefa Eotvesa, svojho priateľa, ktorému preložil do slovenčiny poviedku a uverejnil ju v almanachu Lipa. Napísal knižku o Vyšehrade: Visegrád včera a dnes (nemecky a maďarsky). Vyšehrad bol v tom čase obývaný Nemcami. (Až do konca druhej svetovej vojny.) Dal tiež vybudovať turistický chodník z obce na Horný hrad, dodnes nesie meno Viktorínov chodník. A osadil kríž pod Horným hradom na pamiatku miestnej tragédie Kláry Zachovej počas panovania kráľa Karola Roberta. Kríž je tam dodnes spolu s veľkým novodobým „V“ na Viktorínovu pamiatku. A konečne, Jozef Viktorín je tu aj pochovaný. Jeho kontroverznosť – dnes obľúbené slovo – prítomná v maďarskom vedomí je premietnutá aj do náhrobku. Text je vyhotovený len v latinčine. Autor gramatiky slovenského jazyka, matičiar a kazateľ v nemeckej reči nemá ani po smrti zdôraznenú svoju slovenskosť.

kriz_a_v_vysehrad1.jpgHorný hrad, kríž osadený Viktorínom a V na jeho počesť.


Vyšehrad má ešte dve ďalšie slovenské súvislosti. Prvou je, že po druhej svetovej vojne sa tu dvakrát konali Slovanské dni (v rokoch 1947 a 1948), ktoré organizoval Antifašistický front Slovanov v Maďarsku. Porazené Maďarsko muselo rešpektovať nové vzopätie slovanského povedomia desaťročia spútaného tvrdou maďarizáciou. Kdeže lanské snehy sú… Aspoň na chvíľu. Po návrate krajiny do starých maďarských koľají sa slovenstvo a či slovanstvo na Vyšehrade nenosí. Pamiatky a pripomienky na tunajšie Slovanské dni neexistujú… A nielen tam.


kostol_vysehrad1.jpg

Kostol, v ktorom pôsobil Viktorín.

Ale slovenské slovo predsa len existuje To je tá posledná slovenská súvislosť. Každoročne v polovici júla organizujú Medzinárodné palácové hry plné stredovekých šiatrov, rytierskych turnajov. A predovšetkým spomienok na rok 1335, kedy sa tu stretli traja králi: český Ján Luxemburský, poľský Kazimír Veľký a uhorský Karol Róbert. Okrem vysokej spotreby jedla a pitia a iných zábaviek, pokúsili sa zmierniť medzinárodné (stredoeurópske) napätie a dohodnúť mierové spolužitie. Tohto roku jedna z výstav z tejto príležitosti bola päťjazyčná. Okrem angličtiny, maďarčiny, češtiny a poľštiny výstavné panely boli obohatené aj o slovenčinu. A práve v ruinách kráľovského paláca sa v roku 1991 zrodila a podpísala Vyšehradská trojka, dnes „V 4“. Jej rodný list vystavili J..Antall, L. Walesa a V. Havel. Aj ďakujúc Slovenskej republike sa má dodnes k svetu.

Vyšehrad v Maďarsku je už viac ako 1 100 rokov významné miesto slovenskej histórie. Slovenský kňaz Jozef Viktorín je bezpochyby výrazná postava slovenského národného hnutia, zakladateľ Matice slovenskej, editor a vydavateľ slovenskej literatúry a písomníctva. Krajina i človek si zaslúžia pozornosť širokej (a nielen) slovenskej verejnosti. Preto využite príležitosť a zastavte sa v sobotu 28. júla 2018 o 10:30 hod pri pamätnej tabuli J. Viktorína alebo pri jeho hrobe. Podrobnosti sú v pozvánke. A nie len vtedy.

Foto: Autor

Pozvánka:
Spomienka na Jozefa Karola Viktorína v mestečku Vyšehrad v Maďarsku

SÚVISIACE:
Viktorín a Vyšehrad

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     

Blogy a statusy