Sú poctiví novinári vyhynutý živočíšny druh?

Počet zobrazení: 3753

Už dávno, za „starého režimu“ v 80-tych rokoch sa veľa písalo o nadbytku informácií, informačnom tlaku a o náročnosti v záľahe informácií hľadať tie relevantné. Odvtedy sa situácia, hlavne s asistenciou počítačov, internetu a sociálnych sietí ešte niekoľkokrát rádovo skomplikovala. 

Novinári sú profesia, ktorá pracuje výlučne s informáciami a výsledkom ich práce by mali byť práve spracované a relevantné informácie. Ich práca by nám mala zjednodušovať život a pomáhať orientovať sa v informáciách. Lenže v dnešnej dobe si stačí pozrieť dve – tri tlačovky a následné otázky novinárov, aby človek pochopil, že dnešná novinárčina sa často nesnaží realitu odzrkadľovať a čitateľne popisovať, ale sčasti, česť výnimkám, ju vytvárať.

Ak si jeden politik podľa vlastných slov „ide free style“ a aj ostatní koaliční partneri sa nestíhajú čudovať, novinári s predstieranou nestrannosťou kladú otázky, ktoré nejdú do hĺbky a vybraných politikov ani nesmú dostať do úzkych.

Vzťah medzi politikmi a novinármi by mal byť podľa môjho názoru vyvážený, profesionálny, a najmä založený na faktoch. Len to by museli byť obaja (politici aj novinári) profesionáli, ktorí vedia pracovať s faktami.

Najväčší nešvár jedných aj druhých je ten, že striktne nerozlišujú fakty a názory. Balia fakty do názorov alebo dokonca vydávajú názory za fakty.

Tak sa potom nečudujme, že slovenský volič je už apatický a preťažený z riešenia základných životných situácií a veľakrát vytesňuje politické šarvátky, lebo už otupel v rámci posledných rokov. Korektný súboj politikov sa nenosí, základy politológie a histórie taktiež u politikov nie sú v móde. Politici sa spoliehajú na veľmi krátku pamäť voličov a médiá majú svojich majiteľov. Ako píše publicista Marián Moravčík: „Napadá ma k tomu taká vec – pozor na „mienkotvorné médiá“. Normálny zdravý sedliacky rozum si totiž vytvára mienku sám. Na vysokú školu chodíme preto, aby sme si dokázali urobiť správny úsudok aj v informačne zložitom prostredí, plnom skreslení a chýb. No niektoré „mienkotvorné médiá“ nemajú za cieľ  podávať užitočné informácie, ktoré sú potrebné na vytváranie mienky, ale naopak, dávajú človeku hotovú mienku, ktorú vytvorili oni na svojich písacích stoloch.“

Takže milí politici a novinári, skúste sa na chvíľu „zidealizovať“ a zjemniť svoj pohľad na veci spoločné. Možno tak napokon objavíte aspoň kúsok pozitívneho konštruktivizmu. Obávam sa však, že niektorým z nich, ku všetkej úcte, nestačí zjemniť spôsoby. Zjavne si bude treba doplniť aj vzdelanie.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984