Stanovisko k návrhu Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládami SR a USA

Počet zobrazení: 3061

Občianske združenie Zjednotení za mier ostro nesúhlasí s návrhom Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládami SR a USA, ktorý bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Zjednotení za mier sú presvedčení, že návrh dohody je pre Slovenskú republiku maximálne nevýhodný a predstavuje reálne nebezpečenstvo straty suverenity štátu. Zvlášť zdôrazňujeme, že všetky doterajšie prípady uzavretia bilaterálnych dohôd DCA viedli k vybudovaniu vojenských základní USA alebo k uľahčeniu prítomnosti amerických vojakov na území dotyčných štátov. Tomuto zodpovedá aj obsah návrhu zmluvy so Slovenskou republikou. Znepokojujúco na nás pôsobia najmä tie časti navrhovanej dohody, ktoré umožnia Američanom využívanie verejných i súkromných pozemkov a nehnuteľností bez toho, aby ozbrojeným silám USA vznikli nejaké náklady. Ešte problematickejší je čl. 12.1., ktorým sa Slovenská republika na žiadosť Spojených štátov vzdáva suverénneho práva na výkon trestnej právomoci nad príslušníkmi ozbrojených síl USA. Ak dovolíme schválenie tejto zmluvy, ktorá nemá iný cieľ, ako zlegalizovať prítomnosť vojakov USA pod akoukoľvek zámienkou – už ich odtiaľto tak ľahko nedostaneme.

Zjednotení za mier sú presvedčení, že rozmiestňovanie cudzích vojsk na území suverénnej Slovenskej republiky by nielenže viedlo k zvyšovaniu napätia v strednej Európe, ale aj popieralo naše historické skúsenosti s pobytom tzv. spriatelených armád na Slovensku a ich obete.

S týmto cieľom sme iniciovali petíciu Nech je Slovensko poslom mieru v srdci Európy, v ktorej žiadame Národnú radu Slovenskej republiky, aby prijala ústavný zákon o zákaze dočasného či trvalého rozmiestnenia akýchkoľvek cudzích vojsk na území Slovenskej republiky. Petíciu, ktorá už presiahla 6000 podpisov, môžu podpísať všetci občania na tomto linku: https://www.mojapeticia.sk/campaign/nech-je-slovensko-poslom-mieru-v-srdci-europy/f29a9a58-cc21-4d97-93d9-079e2d13f4f7

Nedovoľme, aby bolo naše územie opäť raz zneužité ako predsunutá základňa pre ďalšiu vojnu!

Za OZ Zjednotení za mier
Mgr. Iveta Kompišová, PhD.
predsedníčka Správnej rady

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984