Slovensko sa potrebuje postaviť z hlavy na nohy

Počet zobrazení: 1790

Viacerí na Slovenskú sú presvedčení, že niečo sa musí zmeniť – zmeny potrebujeme a očakávame, pretože systém (v zdravotníctve, školstve, v politike) nefunguje tak, ako by mal a je to citeľné. Chýbajú nám odborníci, ktorí by zmeny kvalifikovane naplánovali a aj zrealizovali. Chýbajú nám lídri s víziami, o ktorých a ktoré sa možno oprieť, teda tí so skúsenosťami a odbornými znalosťami; nie tí, ktorí sa za nich len vyhlasujú. Vždy je preto žiaduce  spozornieť, keď politik bez presvedčivých argumentov manifestuje strategickú víziu.

Ja osobne vnímam reformy ako organizačné a vecné opatrenia, ktoré odstránia najväčšie deformácie systému, brániace jeho lepšiemu a efektívnejšiemu fungovaniu. Prekážok je veľa a jednou z nich je aj krátkozrakosť viacerých ľudí, ktorí s reformami súhlasia, len nech sa nedotýkajú ich samých.

Uvedomujem si, že reformy sú často nepopulárne. Ľudia majú prirodzenú averziu k zmene a  riziku. Bez reforiem však nebude rast, ostanú nám len neudržateľné verejné výdavky a ďalšie neodvratné zaostávanie. Ak sú reformy urobené na začiatku volebného obdobia, je väčšia šanca, že do jeho konca sa nedostavia len trpké náklady reforiem, ale aj ich sladké výsledky.

Reformy nesmú byť zničujúce a nezmyselné a dôležité je nielen postaviť sa na štart, ale aj dobehnúť do cieľa.

Zásadné reformy potrebuje zdravotníctvo a školstvo. Ak sa bude rozhodovať od ministerského stola, tak sa k výslednému efektu nedopracujeme. O školstve a zdravotníctve nemajú rozprávať len politici, ale aj zainteresovaní zamestnanci rezortu. Zdravotníctvo by si zmeny zaslúžilo, a to od poisťovní až po poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V školstve by bolo potrebné pokračovať v digitalizácii škôl, duálnom vzdelávaní a v neposlednom rade aj zatraktívnení povolania pre učiteľov. Oba rezorty určite reformy potrebujú; nie však administratívno-technické, a zrejme nie ani povrchné reštrukturalizácie, ktoré by znamenali len prázdne presuny stoličiek.

V centre reforiem by mal určite stáť záujem o človeka a jeho potreby, riešenie konkrétnych problémov, hľadanie efektívneho fungovania inštitúcií, riadne odmeňovanie zamestnancov, hľadanie rôznych spôsobov motivácie k ďalšiemu vzdelávaniu, zvyšovaniu kvalifikácie nie pre peniaze, ale pre lepší výkon práce, ktorý by bol lepšie finančne ohodnotený.

Zo strany politickej elity mi chýba systémové riešenie vyššie opísaných problémov, niekedy mám pocit, že Slovensko sa potrebuje postaviť z hlavy na nohy.

Jogíni hovoria, že stoj na hlave prospieva zdraviu – žiadny jogín však ešte nevydržal stáť na hlave trvale. A už vôbec nie je zdravé, aby pri práci stála na hlave mocenská elita. Nuž, dovolili sme jej to a vidíme, že to ničomu neprospelo. Je čas postaviť ju späť na nohy.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984