Priviate vetrom

Počet zobrazení: 3503

Ostrá satira ťažko zdoláva prekážky tupcov.


Vyplatilo sa mu ísť do politiky. Dokonca aj v eurách.


V boji s vlastným svedomím sa vzdal bez boja.


Mnohí naši politici vedia odsúdiť, no na usudzovanie
sa nezmôžu.


Toľko sa každému podkladal, až o neho vždy zakopli.


Keďže ho nemohol predbehnúť, šliapal mu aspoň na päty.


Ako poslanec dokázal vždy upútať pozornosť. V krajnom
prípade vulgárnym správaním.


Mnohí urobia krok vpred iba ak v spoločenskom tanci.


Nebude ani svetskej slávy, keď nebude poľnej trávy.


Niektorí politici sa stavajú na hlavu a pritom sa nevedia
postaviť na nohy.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984