Podujatia Klubu Nového slova v roku 2018

Počet zobrazení: 4897

kns.jpgV uplynulom roku Klub Nového slova zorganizoval množstvo akcií. Hádam o čosi menej ako v predchádzajúcom období, ale tento raz sme dali dôraz na kvalitu. V roku 2018 sme teda usporiadali 15 verejných besied, z nich boli takmer všetky aj nafilmované a uverejnené na webovej stránke Slova. Prezentovali sme päť nových kníh a ich autorov.

Výraznou mierou sme sa podieľali na usporiadaní dvoch vedeckých konferencií a piatich spomienkových podujatí. K týmto akciám sme pripojili i tradičné podujatia – pochod na Malý Slavín v miestnej časti Bratislavy Rača a Dni Vladimíra Clementisa v Tisovci.

Podstatnú časť podujatí sme usporiadali na Gunduličovej ulici v spolupráci s Inštitútom ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) a Ústavom politických vied Slovenskej akadémie vied, ale aj so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, Futurologickou spoločnosťou Slovenska a ďalšími občianskymi združeniami.
 

Január

10. 1. – Spomienkové stretnutia pri príležitosti 105. výročia narodenia Gustáva Husáka pri jeho hrobe na cintoríne v Dúbravke.

17. 1. - Beseda s publicistom Leopoldom Moravčíkom na tému Nová hodvábna cesta,  jej šance a prekážky.

31. 1. - Diskusia s hosťami Lukášom Jelínkom z Masarykovej demokratickej akadémie v Prahe a Jaroslavom Daniškom, publicistom internetového denníka Postoj, na tému Česká politika po prezidentských voľbách.
 

Február

6. 2. - Verejná diskusia: Február 1948 – o čom to je a o čom to bolo. Hostia vedec a publicista Karol Ondriaš a český historik Michal Macháček.

13. 2. – Diskusia na tému nový zákon o sociálnej ekonomike so zástupcom Ministerstva financií SR Michalom Polákom.
 

Marec

21. 3. - Diskusia s docentom Vladom Mandom a poslancom NR SR za Smer-SD Ľubošom Blahom na tému Marx a súčasná ľavica pri príležitosti 170. výročia vydania Komunistického manifestu.
 

Apríl

5. 4. - Beseda spojená s prednáškou na tému Prezidentské voľby v Ruskej federácii v roku 2018 s docentom z Právnickej fakulty Univerzity Komenského Branislavom Fábrym.

19. 4. - Beseda s Richardom Filčákom, riaditeľom Prognostického ústavu SAV na tému Slovensko a európske fondy, Výsledky a vyhliadky politiky súdržnosti v kontexte sociálnych, ekonomických a environmentálnych trendov.

25. 4. - V spolupráci s DAVDVA a FSS beseda na tému Pocta Karolovi Marxovi pri 200. výročí jeho narodenia, úvod predniesli Vladimír Manda a Ladislav Hohoš.

26. 4. - Prezentácia knihy Juraja Purgata Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 – 1949 za účasti autora.
 

Máj

12. 5. – V koordinácii s Oblastným výborom SZPB Bratislava, Klubom bratislavských antifašistov pri strane Smer a Veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku 26. ročník POCHODU NA MALÝ SLAVÍN k pomníku dvom červenoarmejcov padlým pri oslobodzovaní Bratislavy v roku 1945.

15. 5. - Beseda s ruským politológom Andranikom Migranjanom, profesorom Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov na tému Perspektívy rusko-amerických vzťahov.
 

Jún

14. 6. - V spolupráci s Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Slovenskej republike prezentácia českého vydania knihy spisovateľa Sviatoslava Rybasa Mníchov - Benešovo proroctvo, venovanej Mníchovskej zrade v roku 1938.

20. 6. – Prezentácia knihy Ľuboša Blahu Antiglobalista, vydaná Vydavateľstvom SAV Veda.

26. 6. Projekcia „zmiznutého filmu“ Balada o Dr. Gustávovi Husákovi. Beseda s hosťami – scenáristom a spisovateľom Andrejom Ferkom, historikom a sociológom prof. Ivanom Laluhom a českým historikom Michalom Macháčkom.
 

August

21. 8. - Spolu s Oblastným výborom SZPB v Bratislave. ASA a Ústavom politických vied SAV spomienkové stretnutie pri príležitosti 50. výročia vstupu armád piatich krajín Varšavskej zmluvy na územie Československa pri hrobe Alexandra Dubčeka v Slávičom údolí v Bratislave.
 

September

21. až 23. 9. - V spolupráci s hlavným organizátorom mestom Tisovec spomienkové oslavy Dr. Vladimíra Clementisa a 37. ročník pochodu Clementisova cesta na trase Zbojská – Tisovec.

27. 9. - Prednáška profesora Oskara Krejčího spojená s verejnou diskusiou na tému Súčasné geopolitické zmeny sveta.
 

Október

2. 10. - Beseda s Branislavom Ondrušom, štátnym tajomníkom MPSVaR na tému: Minimálna mzda: fakty a mýty.

17. 10. - Beseda s Branislavom Fábrym na tému Štrukturálne problémy ústavného súdnictva .

24. 10. - Beseda s historikmi Pavlom a KanisomPetrom Zelenákom na tému Vznik Československa v roku 1918.

25. 10. – Spomienkové a protokolárne stretnutie KNS, Klubu výtvarných umelcov a teoretikov pri SZPB a Matice slovenskej v dvorane Ministerstva kultúry SR pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR.

27. 10. – V spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Maticou slovenskou v Petržalke v predvečer storočnice ČSR pietny akt na Ondrejskom cintoríne v Bratislave pri hroboch Vavra Šrobára, jedného z iniciátorov založenia čs. štátu, a Emanuela Lehockého, predsedu Sociálnodemokratickej strany Slovenska a signatára Martinskej deklarácie z 30. októbra 1918.
 

November

15. 11. - V spolupráci s Vydavateľstvom Spolku slovenských spisovateľov a Futurologickou spoločnosťou Slovenska  prezentácia knihy Igora Daniša Nereálne očakávania spojenú s  diskusiou  na tému Pasca ekonomického rastu, verejného sektora a sociálneho štátu.

20. 11. V spolupráci s Vydavateľstvom CCW a ASA Sviatok novej knihy - básnická zbierka Michala Záletu Pamäť dvora.

29. 11. – KNS v súčinnosti s POLE, Nadáciou Rosy Luxemburgovej a Ústavom politických vied SAV medzinárodná konferencia Budúcnosť európskych pracujúcich: Európska únia a štvrtá priemyselná revolúcia, v sídle Národnej rady SR na Námestí A. Dubčeka.
 

December

4. 12.- KNS v spolupráci s ASA,  Ústavom politických vied SAV, Futurologickou spoločnosťou Slovenska a Veľvyslanectvom ČĽR na Slovensku: prednáška veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky LIN Lina na tému 40 rokov od zavedenia politiky reforiem a otvoreniu sa Číny svetu.

12. 12. – KNS v súčinnosti so SZPB, ASA, Ústavom politických vied SAV a Múzeom SNP: Vedecká konferencia Vianočná dohoda a činnosť tretej, ilegálnej Slovenskej národnej rady.

20.12. - Spomienkové stretnutie pri príležitosti 75. výročia prijatia Vianočnej dohody na Gajovej ulici v Bratislave.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984