Podpíšte petíciu Výzva vedeniu RTVS...

... na usporiadanie série TV debát k téme „Vojna na Ukrajine“, v ktorých by oponentom ministra J. Naďa bol mierový aktivista E. Chmelár
Počet zobrazení: 5294

peticia1.jpg

Petíciu, ktorú založil Pavol Fabian,
nájdete na stránke Peticie.com

 

Konkrétne:

Výzva vedeniu RTVS na usporiadanie série TV debát k téme „Vojna na Ukrajine“, v ktorých by oponentom ministra J. Naďa bol mierový aktivista E. Chmelár
 

 

 

Najprv krátky exkurz do minulosti: Predsedníctvo ÚV KSČ  8. 1. 1971 schválilo prísne tajnú smernicu označenú pod číslom P 8854 „na založenie a vedenie jednotnej centrálnej evidencie predstaviteľov, exponentov a nositeľov pravicového oportunizmu, protistraníckych a protisovietskych kampaní a akcií“. Na tzv. čiernej listine zo Slovenska  bolo 1 500 mien. Boli to zväčša vylúčení členovia strany, oficiálne označovaní, že sú nepriatelia komunistického režimu. Na zozname sa nachádzali i nestraníci, dokonca i kňazi, ktorí podporovali Dubčekovo vedenie. Dnes takúto čiernu listinu na Slovensku vytvorila súkromná firma Gerulata Technologies Michala Trnku napojeného na Eset a zaradila do nej nielen skutočne diskutabilné zoskupenia a osoby, ale jedným šmahom aj ľudí, ktorí prezentujú relevantné a opodstatnene odlišné názory, než aké zastáva oficiálna línia slovenskej vlády už dlhodobo disponujúcej minimálnou podporou obyvateľstva. Osoby zaradené do tejto novej čiernej listiny akoby prestali jestvovať. Nepozývajú ich do žiadnych televíznych či iných debát a ak sa tak v minulosti aj stalo (prípad Dr. Čarnogurského v RTVS), tak šéf spravodajstva RTVS Vahram Chuguryan musel za trest odstúpiť zo svojho postu a vedenie verejnoprávnej televízie, ktorá by práve v zmysle zákona mala prinášať vyvážené a objektívne spravodajstvo, sa potupne muselo kajať. Redaktorka Dibákova v relácii televízie JOJ Na hrane (Naď s Dankom) uviedla, že pôvodne do relácie pozvali zástupcu podľa momentálnych prieskumov najsilnejšej politickej strany Smer, ale pretože strana ponúkala len p. Blahu, ktorý je na čiernej listine súkromnej  firmy Gerulata Technologies, tak ho odmietli. Čiernu listinu síce vytvorila súkromná firma Gerulata technologies a jej vytvorenie (aspoň oficiálne) neiniciovala vláda, ale vláde i všetkým mainstreamovým médiám prišla veľmi vhod, aby sa o ňu mohli oprieť pri svojom subjektívnom a nedemokratickom výbere účastníkov politických debát a aj pri ďalších aktivitách zamedzujúcich demokratickú diskusiu v slovenskej spoločnosti. Je úplne absurdné, že sa na listine ocitol aj Eduard Chmelár, ktorý viackrát opakovane odmietol ruskú agresiu na Ukrajine, ktorý je všeobecne známy ako dlhodobý pacifista, zapálený bojovník za mier, zakladateľ hnutia Zjednotení za mier, organizátor konferencie – Medzinárodné mierové fórum Zjednotení za mier v septembri minulého roka.

Vzhľadom na to, že v slovenskom mediálnom priestore chýba solídna a fundovaná debata k téme Ukrajina, ktorá by zohľadňovala viaceré uhly pohľadu na problematiku, vzhľadom na to, že povinnosťou verejnoprávnej televízie je prinášať práve takú debatu, signatári tejto petície sa obracajú na vedenie RTVS s požiadavkou okamžite usporiadať sériu politických debát s témou ukrajinskej krízy a slovenským postojom k nej, v ktorej by účastníkom a oponentom militantného ministra obrany Jaroslava Naďa bol práve mierový aktivista Eduard Chmelár! Je smutné, že to, čo by pre verejnoprávnu televíziu malo byť samozrejmé, si jej koncesionári musia vyžadovať petíciou! My, dolupodpísaní občania žiadame generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka, aby okamžite usporiadal a odvysielal sériu politických debát s témou ukrajinskej krízy a slovenským postojom k nej, v ktorej by účastníkom a oponentom militantného ministra obrany Jaroslava Naďa bol práve mierový aktivista Eduard Chmelár!

Pavol Fabian  Kontaktujte autora petície


Z komentárov signatárov

Cenzúra v právnom štáte je neprípustná! Jedine, že už oficiálne miesta priznali, že tu vládne diktatúra, aj keď už nie diktatúra proletariátu...
Claudia Miglierini, Bratislava


Iba mier je záruka našej budúcnosti a budúcnosti našich detí.
Anna Virdzeková, Púchov


Podpisujme, lebo súčasný stav je nedemokratický.
Jozef Gašper, Bardejov


Je to nanajvýš a absolútne nutné, aby bola diskusia vyvážená, argumentačná. A mal by tam byť nestranný moderátor, ktorý nebude nezmyslene skákať do reči len jednej strane...
Peter Bernát, Bratislava


Tam kde je tma (jednonázorovosť a zjednodušený pohľad na zložitú situáciu) je nutné rozsvietiť.
Daniel Dian, Nový Tekov


Súhlasím kvôli objektivite vytvárania názoru na základe relevantných faktov.
Ján Blaško, Žilina


Chcem mier pre seba, deti a vnúčatá!
Jozef Petráš, Trnava


Je nemysliteľné, aby v 21. storočí sa zatvárali ústa ľuďom, ktorí sú schopní mať svoj vlastný názor a forsírujú sa „neomylné“ jednostranné hujeroviny všetkého schopných vládnych nedovzdelancov, ktoré sú im posúvané vo forme manuálov od vojnových štváčov spoza oceánu.
Mikuláš Cár, Bratislava


Podporujem konštruktívnu diskusiu s ministrom a pánom Chmelárom, ktorý je schopný odpovedať a relevantne reagovať na všetko, čo sa v týchto dňoch snaží pretlačiť bez nejakých hlbších dôvodov ako jediná možnosť a pravda, bez možnosti oponovať, komentovať a reagovať.
Viera Kravčáková, Stráňany


„Tí, ktorí nepoznajú minulosť, sú odsúdení na to, aby ju opakovali.“ Otec sa nachádza na zozname prenasledovaných osôb z Čiernej listiny, prívržencov Alexandra Dubčeka, ktorí sa nebáli verejne a nahlas vyjadriť svoje kritické názory. Nemôžem uveriť, že sme sa opäť vrátili do doby, keď v oficiálnych médiách nemôže byť vyjadrený iný názor. Z uvedeného dôvodu podpisujem petíciu.
Pavel Bača, Bratislava


Podpisujem túto petíciu, lebo považujem vysielanie RTVS za nevyvážené a silno ovplyvnené názorom Spojených štátov. My žijeme v Európe a musíme sa snažiť dobre vychádzať so všetkými štátmi, veľkými či malými. Všetci sme odkázaní na spoluprácu a desiatky rokov po strašnej II. svetovej vojne to dokazujú. Ale keď sa presadzujú záujmy viac zámorskej veľmoci ako vlastnej krajiny, spôsobuje to pád ekonomiky, infláciu a ohrozenie mieru. Pán E. Chmelár už desaťročie bol proti jadrovým základniam v Európe, je objektívny, rozhľadený a veľmi fundovaný, preto by ho STVS mala pozývať do diskusií.
Kvetoslava Sušková, Bratislava


Podpisujem, lebo chcem aby sa uplatňovali zásady realizácie pluralitného systému (názory) a demokratické práva každého subjektu v našej Slovenskej republike.
Kamil Macák, Varín


Lebo RTVS, ktorá je platená z našich peňazí, nekoná objektívne.
Jozef Veselský, Bratislava


Chcem vidieť argumenty...
Peter Schutiak, Behamberg


Pretože, ako povedal veľký humanista a mysliteľ Havel: „V dobách cenzury by oficiálním médiím věřil iba blbec.“
Ján Hradiský, Slovenská Ľupča


Podpisujem, lebo nesúhlasím s jednostrannosťou a jednostrunnosťou komentovania RTVS aktuálnej situácie konfliktu na Ukrajine, ktorá ohrozuje svet.
Eva Maliti, Bratislava


P. Chmelár vie o čom rozpráva.
Viera Rusnačeková, Poprad


Je neuveriteľné, koľko hlupákov pozýva a opakovane do politických diskusií RTVS, o múdrych nestojí, ak majú iné postoje než tie oficiálne, provládne. E. Chmelár patrí k tým múdrym, vzdelaným, ktorý svoje názory má perfektne podložené presvedčivými faktami. On a hoaxy? Absurdné! Je tragédiou pre Slovensko, že ľudia ako Chmelár nesmú verejne hovoriť a RTVS a iné médiá nám opakovane, dennodenne vnucujú tlčhubov a prostáčikov typu Juraja Krúpu.
Oľga Vavrová, Dunajská Lužná


Pokiaľ nebude povolená pluralita názorov, končí sa demokracia a začína diktatúra a následne tyrania.
Milan Nehaj, Bratislava


Základným znakom verejnoprávnej televízie je jej otvorenosť, neutralita a schopnosť umožniť serióznu diskusiu založenú na argumentácii prostredníctvom faktov, nie emócií. Základom obohacujúcej diskusie je rozdielnosť optík a názorov diskutérov, ktoré si diskutujúci dokážu v intenciách slušnosti argumentačne podložiť. A práve verejnoprávna televízia by mala sprostredkovať mediálny priestor k takejto diskusii, ktorá by viedla k vytvoreniu názoru občanov na konkrétnu problematiku. Práve v názorovej pluralite diskutujúcich tkvie jej demokratický zmysel. Keďže doc. Chmelár patrí k erudovaným a pokojným diskutujúcim, priestor by mal určite dostať.
Ján Mičko, Košice


RTVS je verejnoprávna televízia, a nie miesto pre vojnových štváčov. Je nevyvážená a akýkoľvek iný názor, ako diktuje verchuška, je potlačený.
Anna Makovská, Michalovce


Treba už verejne poukázať na klamstvá a zavádzanie ministra Naďa (a ďalších) vo verejnoprávnych médiách.
Marek Spál, Bratislava


Dialóg je jediný spôsob vedúci k porozumeniu a prejavu slobody slova, na ktoré my občania máme nie len právo, ale aj nárok. Tak RTVS, nami platená musí, podliehať spoločenským verejným záujmom, a nie osobným politickým zámerom.
Lucia Mesárošová, Horná Kráľová


Už sa nedajú počúvať tie jednostranne vedené „diskusie“ v médiách. Nič nie je len čierne alebo len biele, prečo sa bojíme iných názorov? Dokonca smerujeme k potrestaniu ich nositeľov, ako to bolo za totality! Aspoň takto chcem podporiť neprávom odsúvaných roky sa angažujúcich odborníkov a vyzvať verejnoprávnu RTVS na viac odvahy a slobody prejavu!
Anastázia Fellegiová, Záhradné


Chcem objektívne informácie a nie len proamerickú propagandu.
Leonard Huňa, Turík


Pod túto petíciu som sa podpísala preto, lebo som absolútne presvedčená o pravdivosti tvrdení, ktoré už dávno pred nami povedal ktosi omnoho múdrejší, ako ja.
A síce: 1/ veci v drvivej väčšine prípadov nie sú také, akými sa zdajú (najmä) na prvý pohľad byť.
A súčasne 2/ keď je problém vo vzťahu, znamená to, že vždy je ten vzťah tvorený minimálne (!) dvomi (a veľmi často aj viacerými) stranami – pričom každá (!) zo strán má na tom príslušnom vzťahovom probléme vždy nejaký svoj diel viny!
To jednoducho platí – v manželstve, aj v politike!
Problematika terajšej hroznej situácie na Ukrajine pritom presne splna tieto dve kritériá.
Teda, že veci nie sú úplne také, ako sa zdajú byť (zvonka a na prvý pohľad !!!) a ako sú „štandardne“ (!!!) prezentované.
Súčasne je úplne evidentné, že absolútne nie je vyvážené určenie pomerov, v akých majú jednotlivé strany na probléme svoj podiel!
A keďže si myslím, že práve p. Chmelár by (snáď !) mohol vniesť do tohto „jedine dovoleného a správneho“ spôsobu nazerania na problematiku aspoň trošku rovnováhy, podpísala som sa pod túto petíciu.
Katarína Skallová, Nitra


Podpisujem petíciu, aj keď je absurdné, že takto treba žiadať niečo, čo má byť samozrejmou povinnosťou verejnoprávnej televízie. Žiaľ, na Slovensku je to tak...
Augustín Rosa, Banská Bystrica


Podpisujem, lebo je najvyšší čas, aby RTVS bola verejnoprávna.
Jozef Pokorný, Košice


… nakoľko je diskusia medzi rôznymi názormi nenahraditeľná!
Eleonóra Kabbani, Prievidza


Potrebujeme diskusie, rozhovory, informácie zo všetkých strán a od mnohých inteligentne a odborne diskutujúcich ľudí a politikov, odborníkov a politológov. Ide o naše životy…
Jana Chmelková, Lovča


Nastupuje nová „normalizácia“ a prenasledovanie pokrokových a vzdelaných ľudí s iným názorom, než má naša súčasná vláda.
Ida Gálová, Prievidza

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984