Pietny akt SZPB k oslobodeniu Bratislavy

Počet zobrazení: 3688

Dnes uplynulo 75 rokov od oslobodenia hlavného mesta Slovenska slávnou Červenou armádou. Náš Oblastný výbor SZPB sa pripravoval na dôstojné oslavy, ktoré sme spolu s Veľvyslanectvom Ruskej federácie tohto jubilejného roka plánovali uskutočniť na Slavíne, a nie dole v meste pri soche Víťazstva.

Žiaľ, pandémia zaskočila nielen nás, ale celý svet. Za takýchto podmienok sme sa dohodli s tajomníkom ÚR SZPB Viliamom Longauerom, že vzdáme úctu sovietskym osloboditeľom v mene vás všetkých, členov SZPB a sympatizantov, iba vo dvojici, takpovediac inkognito, lebo viacerí nám telefonovali, či sa pôjde hore na Slavín. Sprevádzal nás redaktor Bojovníka Vladimír Dobrovič, ktorého fotografiu prikladám.

krnolongauer.jpg

Tretieho apríla bolo krásne, slnko zaplavilo naše mesto. Na pietnom mieste pred bronzovou bránou do svätyne pomníka sme ako prví položili veniec. Ale neboli sme celkom sami. Počas skromného pietneho aktu sporadicky prichádzali v rámci vychádzky rodinky s deťmi. Samozrejme, všetky, aj tie najmenšie, mali na tvári rúška. Niektorí sa aj začudovali, čo tam robíme, no keď si prečítali do žule vytesaný nápis BRATISLAVA 4. APRÍL 1945, bolo im to aj bez vysvetľovania jasné. Mlčky nám na diaľku kývli hlavami a zmizli v spleti uličiek vilovej štvrte.

My sme s Vilom po položení kvetov povedali iba jednu vetu: „Keď sa to pominie, tak určite sem prídeme aj s ďalšími priateľmi dodatočne sa vám poďakovať.“ Iste s tým súhlasíte.

Chcel som vám aj touto cestou poďakovať za pochopenie, za vašu trpezlivosť. Vôbec o vás nepochybujem, že ste všetci disciplinovaní a zodpovední – voči sebe aj voči svojim blízkym. Pochopiteľne, nevyzerá to ani na ústredné oslavy oslobodenia v Liptovskom Mikuláši. Ale aby som parafrázoval Leningradčanov, prežili sme blokádu, prežijeme aj pandémiu koronavírusu.

Pripomeňte si, prosím, 75. výročie návratu slobody na Slovensko v rodinnom kruhu alebo len tak tichou spomienkou aj na naše podarené podujatia spojené s oslavami v minulosti. Pokúsime sa to potom všetko dobehnúť.

Ak sa niekedy opatrne vydáte na prechádzku, možno aj s rozkvitnutou halúzkou, a pôjdete okolo nejakej pamätnej tabule alebo pomníčka viažuceho sa na antifašistický zápas, postojte chvíľku a zašepkajte: „Ďakujem.“

vilo_a_holuby.jpg
Viliam Longaeur bol položiť veniec aj k Pamätníku víťazstva pred Redutou. Asistovali mu aj tieto holuby.

Autor je predseda OblV SZPB Bratislava

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984