Okamihy s Jurajom Sarvašom

Počet zobrazení: 2796
j._sarvas_90_obalka-orez.jpgK jubileu majstra Juraja Sarvaša (narodil sa 14. júla 1931 v Radvani na Hronom) iniciovala a zostavila Zuzana Budinská publikáciu Juraj Sarvaš 90. Ako píše v úvode, našlo v nej svoje miesto štyridsať štúdií: „Sú ohliadnutím a vyznaním ľudí, ktorí sa či už ľudsky, alebo pracovne dotýkali majstra Juraja Sarvaša.“
Sú medzi nimi nielen jeho kolegovia herci, ale aj spisovatelia, básnici a kritici, hudobníci a speváci, verejní činitelia a vedci, kolegovia pedagógovia... ako aj priatelia.
Jedným z nich je aj Alexander Piekov, vydavateľ, člen výboru Klubu Nového slova, ktorého príspevok z publikácie k jubileu Juraja Sarvaša uverejňujeme.

 

V telefóne sa ozval Juraj, či neruší, že potrebuje prekonzultovať spôsob, ako prenajať miestnosť pre septembrový 170. Poetický večer na Stromovej, ako vyplatiť mini cestovné účinkujúcich študentov, lebo Dom kultúry  na Stromovej ulici zavádza nové ekonomické pravidlá a musí pripravovať prednášky zimného semestra na Banskobystrickej Akadémii umení... Všetko bolo pripravené na septembrový 170. Poetický večer o Andrejovi Sládkovičovi na Stromovej v Bratislave, ale 5 dní pred konaním hlavný hygienik zakázal všetky kultúrne a spoločenské akcie. Koncom októbra 2020 boli pre pandémiu zrušené aj prednášky a semináre na vysokých školách, čo veľmi zarmútilo rozbehnutého Juraja plného tvorivej energie a nútilo ho neustále korigovať termíny a akcie zimnej sezóny 2020 – 2021, kde ku koncu má byť stretnutie pri príležitosti jeho 90. bastilianskeho výročia, lebo narodeniny slávi na výročie dobytia Bastily. V takomto a v skutočnosti ešte rýchlejšom tempe žije Juraj neustále.

Juraja som začal spoznávať asi pred 60-timi rokmi, keď v nedeľu po večeri sa sviatočne zapol čiernobiely televízor a po športových správach nasledovala Nedeľná chvíľka poézie a „báseň týždňa“, ako humorne vravieval môj otec, často recitoval čierny elegantný fešák Juraj Sarvaš. Vtedy som poéziu vážne bral len na hodinách slovenčiny, ale stopu a základ neskoršieho vzťahu založil práve Juraj.

O pár rokov neskôr sme boli na populárnom futbale Herci – Novinári. Bolo to veľmi milé stretnutie divadelných a športových fanúšikov, starý futbalový štadión Slovana Bratislava bol vypredaný, čo je dnes zriedkavé aj na reprezentačných zápasoch. Novinári hrali kvalitnejší futbal, lebo medzi nimi bolo veľa bývalých profesionálnych futbalistov, ale za hercov chytal vysoký svižný brankár tiež profesionálnym štýlom a vďaka nemu bol výsledok s únosným rozdielom. V bráne za hercov stál Juraj Sarvaš, v juniorskom veku aktívny brankár, ktorý si dodnes udržal športového ducha, zmysel pre férovú hru a lásku k futbalu.

Tretie stretnutie trvajúce do dnešných dní bolo v Spolku slovenských spisovateľov, keď pri sviatkoch uvádzania do života nových kníh umelecký prednes úryvkov robil elegantný, charizmatický a pozitívnu energiu vyžarujúci herec a recitátor Juraj Sarvaš. Práve jeho vystúpenia v tom čase podčiarkovali a utužovali klubovú a priateľskú atmosféru Spolku slovenských spisovateľov. Vtedy sme sa dohodli na vydaní ďalšieho dielu esejí a postrehov Juraja Sarvaša zo zákulisia divadelného prostredia Spoza kulís II. Poverenie bolo pre mňa veľkou cťou a umožnilo mi spolupracovať s veľkým človekom, úžasným pracantom, veľkým znalcom podstaty, súvislosti a ľudských osudov aktérov slovenského dramatického umenia, obzvlášť jeho prvej scény SND v jeho najslávnejšom období 70. a 80. rokov. Aj vo vypätých chvíľach, keď sme boli unavení, alebo sme nestíhali termíny, Juraj bol vždy optimistický, priateľský a chápajúc ťažkosti pozitívne motivoval k dosiahnutiu cieľa v požadovanom čase a požadovanej kvalite. Jeho zásada „poctivá práca sa vždy presadí“, prechádzala aj na celý náš tím a Jurajova láskavosť nás zaväzovala vydať zo seba maximum a aspoň čiastočne napodobniť jeho pracovitosť.

„Poézia spája ľudí“, vravieva Juraj na poetických večeroch na bratislavskej  Stromovej, ktoré boli 169-krát premiérové, nikdy sa neopakovali obsahom, ale vždy sa konali v atmosfére prežitia krásneho poetického slova spojeného s umeleckým alebo folklórnym spevom a tancom.

1_poezia_v_podani_juraja_sarvasa_na_stromovej_v_bratislave1.jpg2_na_stromovej_1.jpg

Dve momentky z poetických večerov v Dome kultúry na Stromovej ulici v Bratislave.


Vypredaná sála s vyše stovkou divákov so zatajeným dychom často počúvala dlhé minúty Hviezdoslavove Krvavé sonety, ktoré boli v Jurajovom podaní zrozumiteľné, prijemný hlas podčiarkoval melodickosť jambických rýmov a pátos obsahu a zjednocoval všetkých v precítení humanistického obsahu diela slovenského velikána poézie P. O. Hviezdoslava.

Prínos Juraja Sarvaša pre slovenskú kultúru sa prejavil pri zorganizovaní vyše tisícky poetických vystúpení po celom Slovensku, kde prejavil svoju lásku k slovenským tradíciám, národu a jazyku recitovaním mnohých veľkých slovenských básnikov. Jeho láskou však je poézia štúrovcov, Andreja Sládkoviča, Janka Kráľa, Sama Chalupku a mnohých iných, aj málo známych až zabudnutých autorov, v dielach ktorých rezonuje duša človeka, láska k vlasti a slovenskému jazyku.

Sviatkom kultúrnej verejnosti v posledných rokoch boli  predstavenia vo zvolenskom Divadle J. G. Tajovského, jeho autorských dramatických hier Vyslanec Zvolenský a Orol Tatranský o živote a odkaze Ľudovíta Štúra, kde predovšetkým mladí herci sviežim štýlom blízkym mládeži interpretujú historicky rozhodujúce momenty formovania slovenskej štátnosti. Úžasnú schopnosť spájať mládež so slovenským národným kultúrnym dedičstvom realizuje Juraj Sarvaš nielen vo svojej pedagogickej práci odovzdávaním tajov hereckého majstrovstva ako profesor na Akadémií umení v Banskej Bystrici, ktorej je spoluzakladateľom, ale aj zapájaním mladých adeptov herectva do stoviek kultúrnych akcií, ktoré organizuje po celom Slovensku. Nezabudnuteľných a nezopakovateľných169 dvojhodinových poetických večerov na bratislavskej Stromovej spestruje recitovanie mladých bystrických študentov herectva, spev a tanec slovenských mládežníckych súborov, čím Juraj Sarvaš podporuje odovzdávanie lásky k Slovensku medzi mladými.

„Vzlietli orli vysoko“ je spojenie piesní na slová štúrovských básnikov a štúrovskej poézie recitovanej Jurajom Sarvašom, ktoré predstavili mladí speváci z Danubius Octet Singers v malom evanjelickom kostole na Panenskej v Bratislave. Tento umelecký projekt  bol jedným z vrcholných predstavení osláv dvojstého výročia Ľudovíta Štúra, ktorý zanechal divákom celoživotný zážitok a bol sviatkom aj pre divákov v iných slovenských mestách vrátane obrovského úspechu vo Viedni. Po zhliadnutí vystúpenia profesorka Moskovskej Lomonosovej univerzity a predsedníčka Štúrovej spoločnosti v Moskve Alla Mašková, pozvala Juraja Sarvaša do Moskvy na besedu a uverejnila hru Orol Tatranský v moskovskom almanachu Devín.

Veľakrát Juraj vystupoval v rodisku Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci, kde aj vďaka národne cítiacemu tímu ľudí okolo starostky Ing. Zuzany Máčekovej boli za účasti vlády SR odohraté predstavenia Orol tatranský a iné dramatické pásma.

otvorenie_vystavy_k_vyrociu_snp_eva_golovkova_a_juraj_sarvas.jpg
Otvorenie výstavy k výročiu SNP, Eva Golovková a Juraj Sarvaš.

Juraj Sarvaš stelesňuje obrovskú životnú energiu a radosť z krásy života, jeho životný šarm a optimizmus je povzbudením pre nás všetkých, ktorí sa s ním stretávame. Stretnutia študentov a študentiek na chodbách bystrickej Akadémie umení s majstrom Sarvašom sú, podľa ich slov, pre nich vždy motivačným povzbudením a patria k tým krajším chvíľam prežitým na akademickej pôde. Aj jeho najbližší spolupracovníci, jeho bývalé žiačky pri realizovaní seminárov o reči, Zuzana Budinská a Barbara Špániková, ktoré sú dnes už pedagogičky motivujúce študentov vidieť krásu slovenského  kultúrneho dedičstva. Zuzana Budinská so svojím speváckym triom Krajka na mnohých vystúpeniach prezentuje slovenské a slovanské piesne na najvyššej úrovni a keď zas Juraj Sarvaš recituje básne Jána Smreka Bacardi či Básnik a žena alebo verše Miroslava Valka či Milana Rúfusa, tak je v sále medzi divákmi aj v zime jarná atmosféra.

Všetky kultúrne akcie, ktoré Juraj Sarvaš organizuje a režijne stvárňuje, sú vždy na vysokej profesionálnej úrovni. Je škoda, že hlavné elektronické média si ich nevšímajú a nezaznamenávajú, napriek tomu že literárnych programov prezentujúcich klasické a štúrovské umelecké diela je na obrazovkách nedostatok. Akoby sa mainstreamové elektronické média Juraja Sarvaša báli, na niektorých akciách v SND kameramani uhnú s kamerou, keď prichádza Juraj Sarvaš, ktorý sa nikomu neklania, ale vždy priamo a čestne prezentuje svoje hlboké sociálne cítenie a múdre chápanie významu slovenskej štátnosti, úlohu kodifikácie slovenského jazyka pre existenciu národnej kultúry do dnešných dní a možnosť samostatne riadiť náš spoločenský aj ekonomický život.

Najbližšie zázemie Juraja Sarvaša tvorí jeho rodina, veľmi priateľskí a činorodí ľudia. MUDr. Eva Holanová, ktorá ho sprevádza a s obdivuhodnou obetavosťou a doktorskou profesionalitou robí z Juraja nestarnúceho elegána s chuťou do života a stálym šarmom a úctou k divákovi. Profesionálnou oporou mu je dcéra, tiež herečka a speváčka Svetlana Sarvašová, podporujúca sviežosť komunikácie s okolím a spolu so svojou mamou Zlaticou Gilovou a ďalšími príbuznými vytvárajú to pevné zázemie, ktoré robí človeka istým, šťastným a umožňuje mu rozdávať radosť všetkým ostatným.

Na záver chcem zaželať Jurajovi Sarvašovi veľa zdravia, aby nám mohol odovzdávať krásu poetického slova, ktoré obohacuje dušu človeka a všetkých nás spája.

Foto: Autor

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984