Novomeského Nitra 2016

Počet zobrazení: 10244Novomeského Nitra je literárna súťaž pre mladých autorov, ktorí pôsobia na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Je ideálnou príležitosťou ako môže mladý autor odprezentovať svoju literárnu tvorbu.

novomeskeho_nitra.jpg

Nad VII. ročníkom súťaže, ktorú vyhlásila Spoločnosť Ladislava Novomeského v Nitre, prebrali záštitu:
Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra
Milan Belica, predseda NSK
Ľubomír Zelenický, rektor UKF
Ľuboš Blaha, poslanec NR SR

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

Vyhlásenie súťaže: 26. októbra 2015
Uzávierka súťaže: 11. januára 2016
Slávnostné vyhodnotenie súťaže: február 2016

  • Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca nebola doposiaľ publikovaná
  • Súťaž je tematicky voľná a neanonymná
  • Každý zúčastnený autor môže poslať do súťaže najviac 5 príspevkov v rozsahu maximálne 10 strán formátu A4 v slovenskom jazyku.
  • Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách, ktoré sa rozdeľujú na dve podkategórie v závislosti od literárneho žánru: poézia a próza (poviedka, reportáž, cestopis, dramatický útvar, úvaha, esej, kritika…). Súťažné práce zašle autor v prílohe správy na e-mailovú adresu klubu SLN v tvare:

adresa: kln-nitra@gmail.com 
predmet: Novomeského Nitra 2016
telo správy:  meno, vek autora, adresa bydliska, u študentov aj navštevovaná škola a ročník, kontakt telefonický, resp. adresa elektronickej pošty

  • Prosíme o dodržanie týchto propozícií. Práce nespĺňajúce podmienky budú vyradené zo súťaže.

Súťaží sa v dvoch kategóriách:
I. Kategória študenti stredných škôl
a) Poézia
b) Próza
II. Kategória študenti vysokých škôl a mladí autori do 30 rokov
a) Poézia
b) Próza

Okrem vyššie spomínaných kategórií každá z osobností, ktoré prevzali záštitu nad VII. ročníkom súťaže, udelí špeciálne ocenenie autorovi podľa vlastného výberu.

Spoločnosť Ladislava Novomeského v Nitre

popdporuju.jpg

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984