Ľudstvo ohrozuje ľudstvo

Počet zobrazení: 3248

V súčasnom svete na nás číha nebezpečenstvo z každej strany. Všetky možné ohrozenia človeka súvisia so samotnou podstatou človeka, teda toho, ako vystupujeme voči okoliu a samým sebe. Globálne problémy nemožno od seba celkom oddeľovať, pretože ich príčiny sú často prepojené, ale v rámci kategorizácie a komunikácie s verejnosťou je to pochopiteľne potrebné.

Okrem rúcania hodnotových rebríčkov, myslím si, že ohrozením pre ľudstvo číslo jeden je klimatická zmena. Veľmi rýchla klimatická zmena je existenčná hrozba hlavne pre nereálnosť komplexnej adaptácie na ňu. Ak by dopadla zle, ľudstvo nemusí existovať v prijateľných podmienkach už o niekoľko desaťročí, možno až o niekoľko storočí. To sa mi teda zdá ako najbezprostrednejšia hrozba. Do tohto problému zahŕňam aj širšie environmentálne témy, ako masové vymieranie druhov a znečistenie prostredia, ktoré by pre nás mohli byť veľmi nebezpečné.

znecistenie_more.jpg
Len preto, že ho nevidíte, to neznamená, že tam nie je. Foto: Ian Burt / Flickr

Myslím si, že na druhom mieste je hrozba jadrového/atómového konfliktu, zámerného alebo nechceného, ktorá rovnako predstavuje existenčnú hrozbu. Isté obavy mám aj z nových technológií, vecí, ako všeobecná umelá inteligencia, nanotechnológia. Umelá inteligencia musí byť využívaná striktne na humánne účely a pod absolútnou kontrolou, aby sa nevzdialila z tejto polohy, inak je hrozbou. Evolúcia nervového systému človeka má svoj prirodzený aspekt v novom poznaní a aplikácii kvantových princípov v biológii a medicíne. No najvyššiu hodnotu ma úplný akcent na budovanie pozitívnych charakterových vlastností u jednotlivca,  od ktorých sa až sekundárne odvíja kvalita myšlienkového procesu a jeho aktivita. Cieľom je maximalizovať jeho ľudskosť.  Takýto typ človeka je schopný vybudovať reálny raj na zemi.

Nie menšou hrozbou je ale aj rýchly rast počtu obyvateľov v najzraniteľnejších komunitách v rozvojových krajinách. Je reálny predpoklad, že napríklad Afrika bude mať aj viac ako 4 miliardy obyvateľov ešte v tomto storočí (teraz má 1,3 miliardy, v roku 1950 mala 229 miliónov). Podľa môjho názoru koreňom zla v uvedených oblastiach je celosvetový korporátny kapitalizmus v celej svojej nehumánnosti, ktorú ukazuje v praxi. Ešte nad nim je presvedčenie elít istej mocnosti o svojej výnimočnosti s právom určovať všetkým, ako žiť a ako sa správať . Nad nim ďalej tróni chybná filozofická rovina  a chybná ideológia, kde absentujú najdôležitejšie elementy ľudskosti, bez ktorých sa akýkoľvek systém skôr či neskôr zrúti, lebo nemá hodnotovo najdôležitejší  pevný bod. 1. fáza východiska je kapitalizmus s ľudskou tvarou. 2. fáza – nový systém s úplným akcentom na humanizmus

Ako dosiahnuť terapeutický efekt  v kontexte  ohrozenia planéty a ľudstva, teda v zmysle terapie pre ľudstvo ako celok, nie je jednoduché . Dôležité si je uvedomiť , že ak padneme do pascí, nastavených nami samými, našimi neuspokojenými ambíciami, nedosiahnuteľnými túžbami a podobne, asi ťažko sa z toho dostaneme. Takisto je potrebné pracovať na osobnostnom rozvoji. To však ešte nestačí, treba prijať globálne opatrenia po dohode čelných politikov všetkých krajín na svete. Načo by sme boli politicky korektní, keď nám v skutočnosti hrozí zánik? Samodeštrukčné aktivity ľudstva nemôžeme prehliadať. So zmenou musí však začať každý sám od seba – od neodhadzovania smetí na zem, cez recykláciu, ale aj intenzívnou starostlivosťou o seba, zdravým životným štýlom a prevenciou až po záujem o druhých.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984