Koho voliť – pána Fica alebo pána Matoviča?

Počet zobrazení: 4743

Upozornenie: Editor sa s obsahom nasledujúceho textu nestotožňuje. Článok okrem názoru či názorov obsahuje priamu výzvu, komu majú voliči dať svoj hlas.

+ + +

Smer v týchto voľbách všetko postavil na jednu kartu, ktorou je ochrana sociálneho štátu.
Na prvý pohľad by sa to mohlo javiť ako plne oprávnená SD požiadavka.
Ak však posudzujeme tento program v kontexte 12-ročnej vlády Smeru a v rozhodovaní o 800 mil. eur týždeň pred voľbami, musíme povedať, že to nie je v poriadku!
Pán Pellegrini, volebný líder Smeru, žiada na volebných zhromaždeniach, aby sa opozícia jasne vyjadrila, či chce dať súhlas k výplate 13. dôchodku pre vyše 1 mil. dôchodcov, a či chce dať rodičovský príspevok pre 1 mil. detí alebo je proti?
Zmysel tohoto predvolebného návrhu nie je v tom, aby sa tieto peniaze dali ľuďom, ktorí ich skutočne potrebujú, ale ukázať, kto je priateľom ľudu a koho treba voliť!
Je to forma akéhosi predvolebného gulášu za 800 mil. eur zo strany Smeru.
Dosiahnutie sociálneho zmieru s 2 mil. ľudí, ktorým sa najprv peniaze zoberú, a keď sa neskôr vyložia na stôl, potom ukážu na opozíciu a hovoria týmto núdznym ľuďom: Pozrite, títo vám odmietajú schváliť 800 mil., ktoré potrebujete a ktoré si zasluhujete!
Z kontextu ako i z tlaku na opozíciu vyplýva jasný odkaz pre 2 mil. občanov, „Voľte nás a tieto peniaze sú vaše!!!“
Pri detailnejšom skúmaní však vidíme, že táto volebná stratégia má nielen vážne etické problémy, ale nie je ani konzistentná s obsahom a programovým zameraním sociálnych demokracií, ku ktorým sa Smer aj hlási. Nie je to len preto, že zužuje svoj volebný program iba na sociálne aspekty, ale odmieta diskutovať a potláča to, čo tvorí druhý, nutný pilier SD a tým je akcent na demokratizáciu štátu.
Smer chce iba vylepšiť životné podmienky sociálne odkázaným ľuďom, čo je skôr kresťanský prístup.
Smer akoby rezignoval na hľadanie príčin chudoby a koncentruje sa skôr na rozdávanie sociálnych balíčkov, zvyšovanie minimálnej mzdy, príplatkov pre dôchodcov, slobodné matky, študentov pre deti v škôlke.... a tieto návrhy majú mať tak skôr charakter akýchsi milodarov pre núdznych ľudí.
Pán Fico však zabudol, že sociálny štát môže existovať iba za predpokladu, že je dobre zorganizovaný a konkurencieschopný. Iba takýto štát môže zabezpečiť zdroje pre sociálny štát!
Socialisti musia uprednostniť hľadanie príčin biedy niektorých skupín občanov a nie ju udržiavať prostredníctvom sociálnych balíčkov.
Socialisti by mali povedať, v čom je príčina masovej biedy dôchodcov ako i celkový úpadok strednej triedy, a nie riešiť tento problém cestou rozdávania sociálnych podpôr a príspevkov.
Dnes sa obecne priznáva, že príčina rozširujúcej sa chudoby je výsledkom zvyšovania majetkových a príjmových rozdielov. Ide o rozdiel, kedy bohatí sa stávajú stále viac bohatšími a chudobní ešte viac chudobnejšími.
Tento trend má nielen globálny charakter ale aj lokálny.
Na Slovensku možno za základnú príčinu nízkych príjmov a dôchodkov považovať zlé a nekompetentné riadenie štátu.
Táto skutočnosť nie je ale výsledkom absencie schopných či dobrých politikov, ale ide o systémovú chybu, či dokonca požiadavku, ktorou sa zdôvodňovali v uplynulých 30 rokov rôzne štátne doktríny.
Všetky tie vzletné úvahy o tom ako je potrebné vytvoriť kapitálotvornú skupinu (Mečiar), alebo ako nás presviedčali samotní predstavitelia štátu, že štát je zlým vlastníkom (Dzurinda, Mikloš) sú posledných 12 rokov doplnené novou víziou, reprezentovanou Smerom, ktorej základom je permanentný boj za udržanie sociálneho štátu.
Všetky tieto tri koncepcie priviedli Slovensko do dnešného vyčerpaného a nefunkčného stavu, kedy sa Slovensko ako „úspešný príbeh“ potáca na chvoste krajín 27-čky.
Zmysel týchto 3 predstáv spočíval v potrebe oslabenia štátu, aby jeho aktíva a majetok boli dostupné politikom a ich doktrínam, za ktorými sa skrývali ich osobné materiálne záujmy.
Štát tak prestal slúžiť občanom, ale musel zabezpečovať predovšetkým finančné záujmy vybraných politikov a ich skupín.
Vznik úspešných žraločích skupín si vyžadoval zle riadený štát, čo tvorilo i primárnu podmienku ich úspešného podnikania.
Ich úspech bol tak závislý od predajnej justície, kúpenej prokuratúry, čo viedlo k paralýze štátnych orgánov a štát sa stal ľahkou korisťou rôznych lupičských skupín.
Dosiahnutie takéhoto stavu bolo možné iba za priamej účasti žralokov a mafie na riadení štátu, prípadne bola ich účasť sprostredkovaná na spôsob modelu p. Kočnera a jeho komplica p. Trnku.
Smer je dnes paralyzovanou stranou, ktorá nedostatočne rozvíjala 2. pilier SD a tým je priorizovanie demokratického charakteru štátu. Práve v nedemokratičnosti, v absencii kontroly a osobnej zodpovednosti, vidia niektoré opozičné strany odstránenie či zmiernenie chudoby.
Oligarchovia, ktorí prišli k majetkom podvodne, prostredníctvom významného vplyvu v justícii je to, čo z OĽANO robí radikálnu ľavicovú silu, ktorá bojuje v prospech občanov a vlastne supluje dnes Smer.
Je zlé, že Smer ako SD postavila svoju existenciu iba na ochrane sociálneho štátu a otázky demokratizácie štátu úplne odignoroval a pohodil ich na chodník ako nepotrebné veci.
Je to nielen ideová chyba, ale je to zároveň aj dôkaz, do akých oligarchických služieb táto strana vstúpila, čím ohrozila aj svoju politickú existenciu.
Okázalé a drzé bývanie predsedu Smeru a premiéra v podnájme u daňového podvodníka, ktorý zároveň aktívne obchodoval s bývalým ministrom vnútra, je dôkazom straty sociálnodemokratických inštinktov a sprenevery jej ideálom.
Neuvedomil si významné zmeny v náladách spoločnosti, ktoré sa prejavili v neúspešných prezidentských i župných voľbách, čo bolo narastaním nespokojnosti občanov s kauzami Smeru a čo potvrdzovalo, že Smer opustil sociálnodemokratickú orientáciu.
Odstúpenie p. Fica z funkcie premiéra po vražde J. Kuciaka, odstúpenie p. Kaliňáka, p. Gašpara, sl. Troškovej... neboli žiadnymi taktickými ústupmi ale okatými prehrami, ktoré oslabili nielen predsedu Smeru ale celú stranu.
Dôkazom, že demokratické princípy SD boli prehliadané sú Stanovy Smeru. V tejto strane rozhoduje iba jediný človek a tým je predseda. Tento fakt však nie je výsledkom autoritárskej povahy p. Fica, ale je dôsledkom objektívnych potrieb a fungovania strany.
Zakladatelia strany nemohli chcieť garancie po každom jednotlivom členovi výkonného výboru, a preto mohli to žiadať iba po predsedovi strany. Aby však predseda mohol poskytovať plné garancie (ako sám hovoril vlastnou hlavou) za finančné vklady oligarchov, musel ju prebudovať a vytvoriť vnútrostranícky poriadok, ktorý by v žiadnom prípade nemohol spochybňovať jeho záväzky voči donátorom.
Iba pri existencii takých stanov mal p. Fico istotu, že môže garantovať niektoré finančné dary zo strany oligarchov.
Strata demokratičnosti Smeru SD sa samozrejme, ako najsilnejšej politickej sily, sa musela preniesť do vlády a do celej spoločnosti.
Absencia demokratických procedúr v strane zmenila najsilnejšiu politickú stranu na nedemokratickú stranu s tendenciu k autoritárstvu.
Zakladatelia tejto strany považujú Smer za svoj majetok a radi by ho užívali v reflektoroch slávy aj na svojom politickom dôchodku.
Strana prestala byť SD, a preto plač nad prípadným koncom je úplne zbytočný.
Jeho členovia sa musia vyrovnať s premárneným časom, ktorí venovali tejto strane, práve tak ako to museli urobiť členovia HZDS i SDKÚ.
Bez demokratických pravidiel a procedúr nemôže žiadna politická strana dlhodobo existovať!!!
Igor Matovič v zásade vytýčil ľavičiarsky a občiansky program ozdravenia Slovenska.
Brutálny, ale sympatický útok p. Matoviča na slovenskú oligarchiu a úsilie o demokratické prebudovanie štátu, je akoby vystrihnuté z marxistických, či socialistických ideových arzenálov.
Z pána Matoviča sa na základe jeho osobnej angažovanosti v kauzách najvyšších predstaviteľov Smeru dlho vysmievali. Avšak dnes sa zdá, že tento ich postoj bol neprimeraný.
Nevieme, či sa mu všetko podarí splniť, čo má v programe jeho hnutie, ale je to nádej pre všetkých občanov, a preto si zaslúži, aby sme mu držali palce.

(Autor je konzervatívny socialista)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984