Reklama
Reklama

Kniháreň – jún 2108/1

Počet zobrazení: 2042
Ulrich Beck: Riziková společnost | Michael Wolff: Oheň a síra. Za dverami Trumpovej pracovne | Zuzana Illýová, Michal Malatinský: Dva procesy s Vojtechom Tukom | Marína Zavacká: Ľudácka prevýchova. Mária Janšáková v Ilave roku 1939 a jej Cela číslo 20 | Peter Ponický Lošonci: Revolúcia a kontrarevolúcia 

beck_rizikova_spoleecnost.jpgUlrich Beck: Riziková společnost
 

Kniha Ulricha Becka Riziková společnost patří k nejvýznamnějším knihám, které byly v posledních více než třiceti letech na toto téma napsány. Ovlivnila nejen řadu dalších myslitelů, ale celý způsob uvažování o tomto problému. Pro mnohé se stal Beck zosobněním zcela nového přístupu sociologie k ekologii. Jeho práce reflektují existenci mezí růstu a snaží se ukázat, jak se tato skutečnost promítá do charakteru moderní společnosti, jak je zároveň tímto charakterem spolupodmiňována a stále znovu reprodukována. Beckova koncepce rizikové společnosti ve světové sociologii zdomácněla, tím spíše, že je spjata s podnětným vstupem do probíhající debaty o skutečné povaze modernity a o celkovém smyslu procesu modernizace. Jako doslov je v knize otištěn text přednášky Ulricha Becka World Risk Society Revisited z února 2002.
Slon 2018, 431 strán
 

michael-wolff-ohen-a-sira-nestandard1.jpgMichael Wolff: Oheň a síra. Za dverami Trumpovej pracovne
 

Prvých deväť mesiacov volebného obdobia Donalda Trumpa sa nieslo v znamení búrlivých, šokujúcich a mimoriadne kontroverzných udalostí. Známy autor a novinár Michael Wolff, ktorý mal neobmedzený prístup do Západného krídla, v knihe opisuje dramatické a živelné úradovanie, odrážajúce prezidentovu osobnosť, čím odkrýva pravdu o chaose v Oválnej pracovni. Dozviete sa: čo si o prezidentovi Trumpovi myslí jeho štáb; čo priviedlo Trumpa k tvrdeniu, že ho bývalý prezident Obama odpočúva; prečo vyhodili šéfa FBI Jamesa Comeyho; prečo sa hlavný stratég Steve Bannon a Trumpov zať Jared Kushner nemohli ani cítiť; kto v skutočnosti riadi Trumpov úrad po tom, čo Bannona vyhodili; ako úspešne komunikovať s Trumpom; čo má Trumpov úrad spoločné s filmom Producenti. Americká spoločnosť je dnes mimoriadne polarizovaná a na svedomí to má prezident Trump. Kniha Oheň a síra od Michaela Wolffa je brilantne napísaná a mimoriadne aktuálna správa o situácii v Bielom dome. Vysvetľuje, ako a prečo sa Donald Trump stal kráľom sporov a rozkolov.Kniha vzbudila vo svete veľké kontroverzie. Prakticky celý svet o nej diskutoval hneď po jej vydaní. Trump a jeho právnici sa pokúsili vydanie knihy zastaviť – neúspešne.
Ikar, 2018, 360 strán
 

procesy_s_v_tukom.pngZuzana Illýová, Michal Malatinský: Dva procesy s Vojtechom Tukom
 

Veľké trestné procesy so sebou často nesú stigmu doby, v ktorej sa odohrávajú. Bývajú poznačené politickou a spoločenskou situáciou, ktorá predurčuje ich priebeh, ale nezriedka aj výsledok. O to viac to platí, ak je obžalovaným kontroverzný politik, ktorý si svojou činnosťou na politickej scéne získal mnohých obdivovateľov, ale aj početných odporcov či nepriateľov. Žiaden iný politik v slovenských dejinách však nebol súdený vo veľkom trestom procese hneď dvakrát. V novodobých slovenských dejinách sa taký prípad vyskytol – Dr. Vojtech Lazár Tuka, slovenský právnik, akademik, politik, odsúdený politický zločinec, predseda vlády a popravený kolaborant, stál pred súdom v roku 1929 a aj v roku 1946. Jeho procesy patria medzi významné medzníky slovenských dejín a dodnes vzbudzujú pozornosť v slovenskej verejnosti, ako aj medzi historikmi a právnymi historikmi. Publikácia Dva procesy s Vojtechom Tukom je prvým uceleným monografickým spracovaním oboch procesov najmä z právno-dejinného hľadiska. V prvej kapitole je obsiahnutý stručný životopis Vojtecha Tuku. Na túto kapitolu nadväzuje spracovanie oboch procesov s dôrazom na priblíženie a analýzu právnych predpisov, na základe ktorých jednotlivé procesy prebiehali. Autori pri písaní týchto kapitol vychádzali z archívneho výskumu a dostupných prameňov. Záver monografie ponúka komparáciu oboch procesov. Publikácia je určená právnym historikom, historikom, ďalším humanitným vedcom, ale aj širokej laickej verejnosti.
Wolters Kluwer, 2018, 184 strán
 

ludacka_prevychova.pngMarína Zavacká: Ľudácka prevýchova. Mária Janšáková v Ilave roku 1939 a jej Cela číslo 20
 

Mária Janšáková mala z ľudáckeho hľadiska priam vzorový životopis. Bola Slovenka, katolíčka, starostlivá matka a svoje nadpriemerné vzdelanie využívala na podporu manželovej kariéry a pri sociálnej a osvetovej činnosti. Na jeseň roku 1939 sa však ocitla na samotke v Ilave ako politická väzenkyňa. Na slamníku priamo na hlinenej dlážke, bez liekov, bez súdu, bez možnosti obhajoby, zbavená svojich práv. Dôvod jej zaistenia nepoznal ani policajný vyšetrovateľ. Odporučil jej len „niečo priznať“, aby mala nižší trest. Po prepustení sa rozhodla z traumatizujúceho pobytu vo väzení „vypísať“. Tak vznikol vyše osemdesiatstranový text, ktorý v predkladanej knihe Ľudácka prevýchova doplnila o poučený komentár historička Marína Zavacká, ktorá sa venuje dejinám propagandy a kontextu budovania totalitných režimov v 20. storočí.
Artfórum, 2018, 200 strán
 

ponicky.jpgPeter Ponický Lošonci: Revolúcia a kontrarevolúcia


O E-knihe Revolúcia a kontrarevolúcia: Dvadsiate storočie je zrejme možné charakterizovať ako storočie revolúcií a vojen, a to aj napriek tomu, že druhá polovica predchádzajúceho storočia bola obdobím mieru a vízie úspešného a pokojného života. Oba tieto extrémy však vzišli z prehnaných ambícií štátov i jednotlivcov v prospech imperiálneho rozširovania alebo pri obrane proti nemu. Prehnaný optimizmus politických vodcov bez rešpektovania či vytvárania spoločenských súvislostí spojených s výraznými ekonomickými, sociálnymi a štrukturálnymi zmenami, vygeneroval extrémne riešenia. Ani naša ľudská podstata sa nevymyká prírode, teda jej fyzike, a preto extrémna akcia vyvolá extrémnu reakciu. Takéto postupy devastovali nielen ľudí a ich vzťahy, ale aj prírodu s jej tzv. biodiverzitou a pôvodnú reprodukčnú schopnosť, teda udržateľnosť biotopu prívetivého pre človeka.
Peter Ponický, 2018, 380 strán

Priemer: 3 (2 hlasy)
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama