Kapitalizmus – výroba oligarchov

Počet zobrazení: 3309

V súčasnom politickom ohni, v ktorom sa naša krajina nachádza, je slovo oligarchia veľmi frekventované. Treba si však uvedomiť, že oligarchia je prirodzená súčasť spoločnosti, podľa nemeckého sociológa Roberta Michelsa sa vytvorí automaticky v každom ľudskom spoločenstve, komunite, organizácií. Ergo sme s ňou stále konfrontovaní, alebo sme súčasťou oligarchie. Čo mňa osobne v súčasnosti znepokojuje, je skutočnosť, že materializmus bez akceptovania duchovného rozmeru bytia, ktorý prežívame, sám osebe je obmedzujúci a limitujúci. Dám len do popredia fakt, že hmoty(matérie) vo vesmíre je len 0,000 001 % takže či už vo fyzike, či už v životnej filozofii, venovať sa len matérii, je mimoriadne limitujúce. Túžba po peniazoch, majetku a moci, to znamená po vplyve, dokáže zatemniť aj svetlé stránky intelektu. Dnešný systém kapitalizmu má za cieľ výrobu oligarchov. Ak niekto súhlasí s kapitalizmom, tak súhlasí aj s tým, že tu máme ľudí extrémne bohatých i naopak. V takomto ponímaní na oligarchii nie je nič zlé, je to dokonca motivujúci cieľ, ktorý kapitalizmus ponúka. Problémom dnešnej formy kapitalizmu je absencia humánnosti. Pretože cieľ nie je humanizmus, ale len kapitál. Preto pomyselne bijem na poplach a upozorňujem, že v súčasnej situácii potrebuje civilizácia prejsť do druhej fázy kapitalizmu, t. j. s ľudskou tvárou. 

Prečo? Lebo vidíme, aké dopady má elita s absolútnou mocou bez ľudského rozmeru. Preto ďalším krokom pre finančnú elitu musí byť – pridať  ľudský rozmer. Vtedy tu budeme mať skupinu finančne silných schopných ľudí, ktorí pridaním ľudského rozmeru začnú riešiť veci inak ako končiaci starý kapitalizmus , bez perspektívy v dnešnej dobe. Zoberme si také zdravotníctvo. Zreformovať ho je nadľudská snaha. Keby sme nežili v systéme, kde veľké finančné skupiny majú eminentný záujem na podnikaní so zdravím, tak by som videl svetlo na konci tunela. Ale v období kapitalizmu, alebo v pakultúre trhového mechanizmu, ktorý má jediný cieľ – zisk, je ťažké udržať na uzde PRIMERANÉHO zisku veľkých hráčov, ktorí vlastnia poisťovňu, sieť nemocníc alebo laboratóriá a siete lekární, pretože tento prepletenec neviem či má (ku všetkej úcte)  záujem na ozdravení a vyzdravení populácie, lebo potom by zisky klesali. Pripomína mi to situáciu, keď by sa hĺbkový potápač pred ponorom chcel viac a viac nadýchnuť a potom sa ešte trocha nadýchnuť, až by mu nakoniec praskli pľúca, lebo by nevedel pri honbe za rekordom odhadnúť tú pravú mieru nádychu (zisku). Preto po každom nádychu nasleduje výdych (recesia) a len pár najbohatších dokáže bohatnúť aj v priebehu recesie (na úkor koho?). Takýto systém, podľa môjho názoru ,zavádza spoločnosť do hodnotového chaosu, za ktorým čaká s úškrnom sklamanie, beznádej a prázdnota. Musí prísť  ďalšia fáza, kde na vrchole  bude stáť človek. Tam budú elitou ľudia s najvyvinutejším vedomím. Ti budú vedieť pracovať zmysluplne individuálne i pre celok súčasne. Jediný spôsob, ako môžu ľudia povstať zo súčasného stavu vedie cez vedomie. Preto je žiaduce pohybovať sa na špici svetových teoretických i praktických vedomostí v tomto sektore. Ak sa môže zvrhnúť vedomie jednotlivca, môže sa zvrhnúť aj vedomie spoločenstva, národa i jednotlivej civilizácie.

Ja osobne chcem veriť tomu, že sa oligarchia tak skoro nepresadí ako politický systém. Skôr zažijeme, respektíve zažívame oligarchizovanú demokraciu, prípadne demokraciu navigovanú oligarchami rôzneho odtieňa spoločensko-ideologického zafarbenia.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984