K diskusii o 28. či 30. októbri

Ako zabiť jednou ranou veľa múch
Počet zobrazení: 5049

Diskusie o slovenskom štátnom sviatku 28. októbra sú nekonečné a únavné. Máme tu storočnicu vzniku spoločného štátu Slovákov a Čechov. V parlamente je mrvenie, čo s tým. Pred druhým čítaním je zákon o jednorazovom tohoročnom štátnom sviatku 30. októbra na výročie Deklarácie slovenského národa, ktorou sa Slovenská národná rada sebaurčovacím právom prihlásila k slovenskej štátnosti pripojením sa k českým historickým krajinám. Dátum zvolenia sviatku je správny, veď Česko-Slovensko nevzniklo 28. októbra 1918 – nemohlo vzniknúť bez vedomia slovenskej časti (Šrobár bol v Prahe náhodou),  navyše Rakúsko-Uhorsko zaniklo až 11. novembra kapituláciou. Zo slovenského historického hľadiska je teda 30. október nespochybniteľný. Ibaže: jednorazový štátny sviatok, aj keď k storočnici, je nezvykle unikátny. Podnikatelia ronia presolené slzy nad jednodňovou stratou kšeftov, vynechanie Dňa ústavy vzbudzuje odpor vlastencov, čechoslovakisti sa hnevajú, že sa im siaha na ich obľúbenú dvadsaťosemoktóbrovú hračku, Maďari sa mračia, nacionalisti spochybňujú...

Pred sebou mám Výzvu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, signovanú významnými osobnosťami. V kvalifikovanom a podrobnom zdôvodnení Spoločnosť MRŠ navrhuje v rámci druhého čítania poslancom pozmeňujúcim návrhom k návrhu zákona o jednorazovom štátnom sviatku Deň deklarácie Slovenského národa 30. októbra (prešiel 1. čítaním): v § 1 sa doplní písmeno „f) posledná októbrová nedeľa - vznik Česko-Slovenska. Okrem malej chybičky krásy - nie Vznik Česko-Slovenska, ale štátny sviatok DEŇ SLOVENSKEJ ŠTÁTOTVORNOSTI  v poslednú októbrovú nedeľu – je to veľmi šikovný návrh Spoločnosti MRŠ. Ak by v NR SR prešiel, podnikatelia by neplakali, nebolo by treba zrušiť Deň Ústavy, zanikli by spory, či 28.alebo 30. október (dátumovo je posledná októbrová nedeľa pohyblivá), všetci by sme spokojne a dôstojne oslavovali DEŇ SLOVENSKEJ ŠTÁTOTVORNOSTI (po tisícročí bezštátia slovenská štátnosť, sprvu s českým národom). Zabili by sme jednou ranou veľa polemických či neprajníckych múch. Teraz však ide o to – či sa nájde aspoň jeden poslanec, ktorý by predniesol tento pozmeňovací návrh na septembrovej parlamentnej schôdzi a či by zaň hlasoval potrebný počet polancov. Bol by to šikovný dôstojný zákon.

Výzva Spoločnosti M. R. Štefánika: Mal by byť vznik Česko-Slovenska štátnym sviatkom – a kedy?
Jozef Schwarz:
Štátnosť česko-slovenská, štátnosť slovenská, štátnosť česká, ich vznik a obnovenie
Ján Bábik: 28. alebo 30. október?

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984