Európsky národ neexistuje...

Počet zobrazení: 2530

Tak sa mi zdá, že v Európskej únii vládne konflikt medzi federalistami a unionistami. Politici by nemali podporovať zánik národných štátov a vytvorenie veľkého federálneho štátu. Prikláňam sa k názoru, že neexistuje kategória európskeho národa. Podľa mňa nie je ani tak dôležité presne pomenovať politické subjekty, ktoré tlačia na vznik Spojených štátov európskych, pretože mnohé hnutia (najmä tie rôzne novotvary) nie sú založené hodnotovo, ale skôr populisticky. Národ je spoločenstvo ľudí, ktorých spája spoločná história, kultúra a najmä spoločný jazyk do štátneho usporiadania – takže áno, slovenský, francúzsky, nemecky  národ existuje. No európsky národ neexistuje – preto politická federácia asi  nebude nikdy dobre fungovať. Ale aj tak  je tu zjavná „plazivá tendencia“ k politickému federalizmu a to už od Rímskych zmlúv v r. 1957. Ja osobne vidím takto perspektívu globálneho sveta. Kontinentálne únie vo forme superštátov, kde zanikne suverenita štátov, čo prinesie v perspektíve z dlhodobého hľadiska zánik kultúr, tradícií a jazyka malých národov a absolútnu dominanciu najsilnejších štátov, presadenie ich kultúry, tradícií i jazyka.

Otvorený a zjednotený globálny svet, nazvime ho superpriestor  pozostávajúci z únií, superštátov  vytvorených zo suverénnych štátov, ktoré sa samostatne rozhodujú a komunikujú so zvyškom sveta na báze obojstranne výhodnej spolupráce, pri zachovaní svojich kultúr, tradícii, jazyka. Silné štáty (svetové inštitúcie) budú dozorovať na férové podmienky pre všetkých. Vnímam to ako vzájomné obohatenie. Humánny model.

Pripúšťam, že protiargumentom môže byť fakt, že Slovensko je také malé, že sa k niekomu, kto má podobné hodnoty, jednoducho musí pridať, inak bude donútené sa pridať k niekomu inému, kto podobné hodnoty nemá.

Ja osobne by som privítal spájanie národných síl, ale nestačí len proklamovať to hejslováctvo, ale robiť zmysluplné a nadčasové veci, ktoré upevnia náš štát pred bezbrehým liberalizmom, ako aj pred vnútornou deštrukciou. Ale s tým povzbudzovaním „národných síl“ veľmi opatrne. Situácia nie je jednoduchá, EÚ je veľká šachovnica, a preto je dôležité múdro a flexibilne manévrovať. A najmä domýšľať každý ťah. Jeho nepremyslené dôsledky totiž môžu mať fatálne dopady nielen na Slovensko, ale i na našu existenciu.  Pozrime sa na také Francúzsko – následkom koloniálnych neprávostí a demontážou všetkého tradičného sa im to vypomstilo tým, že dnes je už ťažko povedať, kto je Francúz a kto prisťahovalec, že dokonca aj v samotnom Paríži sú zóny, kam sa beloch neodváži ani nazrieť, o sociálnych búrkach  ani nehovoriac. 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984