Eduard Chmelár: Som rozhodnutý stať sa kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky

Počet zobrazení: 4722

Ctené priateľky a priatelia, tak ako som vám sľúbil, chcem vám prvým oznámiť, že v uplynulých dňoch som udelil súhlas skupine svojich podporovateľov, aby zorganizovali petíciu, na základe ktorej ma občania navrhujú za kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Symbolický štart zbierania podpisov sa uskutoční dnes o 16.00 hod. na Námestí SNP v Bratislave. Budem tam aj ja, srdečne vás pozývam. Začíname veľmi skromne, bez zbytočných fanfár. Oficiálne oznámim kandidatúru až v prípade úspešného vyzbierania potrebných 15 000 podpisov.

Možno sa vám bude zdať moje rozhodnutie odvážne, snáď až trúfalé – rovnako ako sa zdalo aj mne – ale ubezpečujem vás, že nie je výsledkom príliš vysokej mienky o mne samom, ale znepokojenia nad doterajším stavom a výkonom tohto úradu. Mám Slovensko rád, poznám ho v celej jeho rozmanitosti a rozumiem mu v celej jeho protirečivosti. Dlhodobo ma znepokojuje, že Slovenská republika ako štát nemá svoju zakladateľskú ideu. To má vážnejšie dôsledky, ako si väčšina ľudí myslí. Masaryk, ktorý nás učil, že štáty sa rodia a padajú na myšlienkach, ktoré ich stvorili, takúto ideu rekonštruoval z tradície Husa, Komenského a Kollára. My sa tvárime, že nič také nepotrebujeme. Naši politici nepoznajú myšlienky Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana či Milana Rastislava Štefánika. Nikdy nečítali spisy Milana Hodžu, Karola Medveckého alebo Emila Stodolu. Necitujú ani len Alexandra Dubčeka. Sú vykorenení a topia sa v povrchnosti dneška, neraz vymýšľajú koleso a tvária sa, že svet sa narodil s nimi.

Prezident Slovenskej republiky by mal dovidieť za horizont budúcich volieb, ukázať Slovensku cestu z krízy, motivovať ľudí, aby v sebe objavovali a ukazovali to najlepšie, čo v nich je a rásť spoločnými cieľmi. V tejto úlohe však musí byť uveriteľný a dostatočne rozhľadený, aby našiel inšpiráciu v najlepších myšlienkach a činoch našich veľkých štátnikov, aby nadväzoval na to najvýznamnejšie, čo sme v dejinách dosiahli, aby dokázal presne sformulovať, kam sa má Slovensko uberať. Navyše, v dnešnej extrémne polarizovanej a nepokojnej dobe musí byť schopný viesť dialóg so všetkými, ktorým na Slovensku záleží a mal by pracovať v prospech mieru a priateľstva so všetkými národmi, ktoré o to stoja.

Chcem vrátiť diskusiu o úlohe hlavy štátu tam, kam patrí (ak tam vôbec niekedy bola), nebalamutiť ľudí sľubmi o riešení problémov zdravotníctva, školstva a nízkych dôchodkov (lebo na toto prezident nemá takmer nijaký dosah) a upriamiť pozornosť na mimoriadne silné právomoci v zahraničnej politike, ktorých sa doterajší prezidenti či už z lenivosti alebo neznalosti vzdali v prospech vlády. Ak by som sa stal hlavou štátu, správy o stave republiky by už neboli rešeršovaním novinových článkov, ale zásadnými analýzami príčin našej situácie a návrhmi na jej riešenie. Rovnako by som v plnej miere začal uplatňovať ústavné právomoci dojednávania a ratifikácie medzinárodných zmlúv a zastupovania Slovenskej republiky vo všetkých dôležitých otázkach smerom navonok.

Milí priatelia a priateľky, na vysvetľovanie svojich postojov budem mať celé nasledujúce mesiace. Uvedomujem si, že nie som nepopísaný papier, ani všeobecne obľúbený rozprávkový hrdina, ale chcem vás ubezpečiť, že k tomuto rozhodnutiu pristupujem s pokorou, rozvahou a odhodlaním využiť všetko, čo som sa v živote o fungovaní štátu naučil. Ak si myslíte, že táto cesta má zmysel, chcel by som vás poprosiť o podporu. Budem ju potrebovať. Nemám za sebou ani politické strany, ani bohatých sponzorov, iba nadšených a obetavých dobrovoľníkov, ktorí v amatérskych podmienkach túžia prispieť k zmene a sami sa ňou stať. Za týchto okolností vítam každú nezištnú pomoc. A ako môžete pomôcť? Možností je veľa. Môžete vo svojom regióne zbierať podpisy, písať podporné blogy, ponúknuť nám tlačiarenské, grafické alebo podobné služby, zorganizovať prednášku či diskusiu alebo prispieť na kampaň finančne. Všetky potrebné kontakty nájdete na webe. Hlavne však na ňom nájdete petičný hárok, ktorý si môžete stiahnuť a rozposlať vašim známym. Ešte dnes založím a predpokladám, že najneskôr do zajtra zverejním transparentný účet, pretože nevyhnutné finančné prostriedky chceme získať zo zbierky množstva drobných príspevkov presne tak ako sa more skladá z kvapiek. Všetkým, ktorí mi držia palce, ďakujem za množstvo potrebnej energie.

Status na FB, 23. 4. 2018

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984