Družstvá opäť „v hre“

Počet zobrazení: 8031

V uplynom týždni (25. novembra 2015)  sa v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky pod záštitou jej predsedu Petra Pellegriniho a predsedu Výboru pre európske záležitosti Ľuboša Blahu uskutočnila konferencia pod názvom „170 rokov družstevného hnutia na Slovensku”. Jej spoluorganizátormi boli Ústav politických vied SAV v Bratislave, združenie Coop Produkt Slovensko,  Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Klub Nového slova.

konferencia_o_druzstevnictve_1.jpg

Nevšedná akcia s množstvom zaujímavých rečníkov a rečníčok sa vymykala klasickým predstavám o konferenciách. Rovnako, ako sa aj samo družstevníctvo vymyká bežným podnikateľským schémam. Aktívne na nej totiž vystúpili nielen reprezentanti akademickej a vedeckej obce, ale aj zástupcovia družstiev. Práve oni obohatili konferenciu o praktický rozmer, vďaka čomu si auditórium, do ktorého aspoň na chvíľu zavítalo aj zopár zákonodarcov, mohlo odniesť cenné a zaujímavé poznatky.

Reč bola nielen o dejinách družstevníctva u nás, pričom bolo možné započuť mená ako Samuel Jurkovič alebo Samuel Ormis, o sociálno-teoretických perspektívach družstevného hnutia, o spôsobe výučby družstevného podnikania na Ekonomickej univerzite v Bratislave, o sociálnej ekonomike a o hľadaní ekonomických alternatív k súčasnému kapitalistickému systému, ale aj o aktuálnych a akútnych problémoch a výzvach, ktorým družstevníctvo u nás (a vo svete) čelí.

Medzi nepochybne najzaujímavejšie vystúpenia patrili tie, ktoré sa venovali súčasnej pozícii družstevníctva v slovenskom podnikateľskom prostredí (Iveta Chmelová), predstaveniu úspechov našich družstevných zväzov (Gabriel Csollár) či objasneniu fungovania zrejme najznámejšieho družstva na svete – baskického Mondragonu (Joxeba Agirre). Vystúpenia týchto a ďalších rečníkov a rečníčok doslova provokovali k zamysleniu a rozširovali horizonty poznania. A to aj navzdory značnému časovému sklzu, ktorý zabránil významnejšiemu rozvinutiu diskusie.

konferencia_o_druzstevnictve_2.jpg

Konferencia o významnom výročí družstevníctva u nás nebola len akýmsi filozofickým pamätníkom obsypaným obligátnymi „rečníckymi kvetinovými vencami“, na aké sa podujatia tohto typu zvyknú premeniť. Rovnako tak nebola – našťastie – ani smútočnou tryznou, na ktorej by jeho účastníci a účastníčky oplakávali žalostný stav tohto typu podnikania u nás. Naopak, stala sa osviežujúcou udalosťou svedčiacou o životaschopnosti družstevníctva na našom území. Veď kto by na Slovensku nepoznal napríklad prosperujúcu sieť potravín COOP Jednota či slávne vianočné ozdoby z Okrasy Čadca?

Napriek nepochybným problémom a ťažkostiam, s ktorými sa kvôli rozličným ekonomickým, spoločenským, ale čiastočne aj legislatívnym prekážkam družstvá u nás stretávajú, možno po uskutočnení a navštívení tejto konferencie pozerať do budúcnosti so zdravou dávkou optimizmu. Ako totiž zaznelo s úst viacerých vystupujúcich: družstvá na Slovensku majú nielen svoje historické korene, ale aj potenciál, aby z týchto koreňov ďalej čerpali, rástli a rozvíjali sa, hoci často napriek ťažkostiam.

Videozáznam z konferencie: O družstvách sa opäť začína hovoriť
Tlačová správa z konferencie internetovej stránke Národnej rady SR – tu.

Foto: Mgr. art. Matúš Zajac

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984