Demagógia o zatvorených obchodoch v nedeľu

Počet zobrazení: 3325

Diskusia o zákonnom obmedzení nedeľného predaja v maloobchode je plná demagógie a zavádzania. Liberáli tvrdia, že svojím odporom bránia slobodu. Podnikania. Konzervatívni katolícki politici za návrhom vidia „boj za hodnoty“. Ako pri zákaze interrupcií a partnerstiev homosexuálov.

Samozrejme, že je to „hodnotový boj“ – pre odporcov i pre navrhovateľov. Tí prví s pojmom slobody narábajú veľmi demagogicky a tí druhí s pojmom rodiny zavádzajúco. Vzácne sa zhodnú vo veľmi úzkom chápaní oboch pojmov – slobodu, resp. rodinu podporujú len takú, ktorá zodpovedá ich ideológii. Sloboda, resp. rodina je v ich ponímaní určená iba tomu, kto spĺňa ich vlastné „hodnotové“ kritériá. Liberáli uznávajú len slobodu podnikania. Katolícki konzervatívci len „tradičné“ rodiny. Zápas o voľnú či „nevoľnú“ nedeľu je v ich podaní výlučne zápasom o neoliberálny či katolícky konzervatívny obraz Slovenska.

rohliky_843.jpg
Ilustračné foto: Chmee2 / Wikimedia.org / CC-BY 3.0

Rozpaky a váhania demokratických ľavičiarov sú z tohto hľadiska pochopiteľné. Nechcú pomáhať pretvárať Slovensko ani na jeden zo spomínaných obrazov a pomer síl v parlamente dnes jednoznačne ukazuje prevahu katolíckeho konzervativizmu. Jeho predstavitelia už ohlásili, že chcú (takmer úplne) zakázať interrupcie a časť z nich sa dokonca spojila do jednotnej platformy. Druhá sa nepripojila len pre koaličné dohody, inak s tou prvou vo všetkom súhlasí.
 

Nech pracujú majitelia obchodov
 

Lenže zatvárať oči pred neoliberálnou demagógiou tiež nemožno. Jej kľúčovým argumentom je zachovanie „slobody podnikať“. Zároveň však účelovo ignoruje vlastnú základnú zásadu uplatňovania slobody: „Sloboda jedného sa končí tam, kde porušuje slobodu druhého.“ Sloboda majiteľov veľkých obchodných sietí podnikať otvorenými obchodmi v nedeľu potiera slobodu ich zamestnancov mať zaručený jeden voľný deň spoločne s najbližšou rodinou. Aspoň teda s väčšinou jej členov. O tom, že väčšina zamestnancov obchodov chce mať v nedeľu voľno, svedčia takmer nemenné výsledky prieskumu ich názorov v posledných rokoch. Podľa posledného (5. – 7. máj 2020, agentúra 2muse) až 99 % vyhovuje súčasný stav a 88 % by ponechalo zatvorené obchody v nedeľu navždy. Tento nespochybniteľný fakt vyvracia aj kuvičie hlasy o tom, že zatvorené obchody v nedeľu pripravia predavačky a predavačov o žiadané príplatky.

Isteže, „právo podnikať, kedy sa mi zamanie, stojí vždy vyššie ako názor na to väčšiny spoluobčanov,“ ako napísal v denníku SME Peter Schutz. Ani demokratická ľavica by nemala mať problém, ak si naozaj slobodne zvolí prácu v nedeľu majiteľ obchodu, nech si v ňom pokojne strávi aj celý deň od rána do večera. Lenže majiteľov maloobchodných sietí za pokladňou či medzi regálmi v nedeľu nenájdete. Sú tam „len“ ich zamestnanci, ktorí sa napriek proklamáciám manažmentu o práci v nedeľu zväčša nerozhodujú slobodne, ako o tom svedčí výsledok prieskumu.

Navyše v tejto otázke panuje aj vzácne široká spoločenská zhoda. Keď sa na to pred dvoma rokmi pýtali vo výskume Prírodovedecká fakulta UK, Sociologický ústav SAV a Obchodná fakulta EU, dve tretiny respondentov uviedli, že by s nedeľným zatvorením obchodov nemali problém a 30 % by s tým nesúhlasilo. Podľa aktuálneho prieskumu agentúry 2muse by 59 % súhlasilo určite a ďalších 21% skôr áno. Mimochodom, odpovede „skôr nie“ a „určite nie“ označilo len 17 % opýtaných. A podľa agentúry Focus je „určite“ za 40,3 % a „skôr áno“ ďalších 32,1 %, pričom „skôr“ a „určite“ proti je len 16 % ľudí.
 

Viac slobody. Pre pracujúcich
 

Je príznačné, že vyslovene proti návrhu nie sú ani maloobchodné reťazce z Rakúska a Nemecka. Argumentmi o (makro)ekonomickej katastrofe by neuspeli, keďže doma sú na zatvorené prevádzky v nedeľu zvyknuté. Ani jedna z uvedených krajín na tom rozhodne nie je ekonomicky ani sociálne horšie než Slovensko. Ani nezamestnanosť tam nemajú vyššiu. A ani zákazníci nestrádajú, jednoducho nakúpia v iné dni. Pri tomto argumente však musíme zdôrazniť, že v oboch krajinách panuje slobodnejšia kultúra práce. Počet reálne odpracovaných hodín u nás, počet nadčasových hodín u nás, rozsah nelegálnej („čiernej“) práce u nás a odmeňovanie práce u nás obmedzuje slobodu mnohých pracujúcich nakúpiť potrebné veci počas pracovného týždňa. Časť našich pracujúcich nenakupuje v nedeľu z rozmaru, ale preto, že v pracovné dni nemajú čas. Takže ich zatvorené obchody v nedeľu môžu dostať do ťažkej situácie. A preto nesmie demokratická ľavica zostať len pri zlepšení pracovných podmienok pracujúcich v obchode, ale vytvárať tlak na priaznivejšiu organizáciu práce pre zamestnancov vo všetkých odvetviach.

Postoj Konfederácie odborových zväzov SR by mal byť jasným odkazom pre demokratickú ľavicu: „KOZ SR je zástancom toho, aby boli ponechané zatvorené prevádzky v nedeľu aj po skončení pandémie. Maloobchodný predaj totiž neposkytuje služby, ktorých neposkytnutie by ohrozilo život alebo zdravie občanov. Obmedzenie práce v obchode počas sviatočných dní bolo jedným z krokov na zosúladenie rodinného a pracovného života a v konečnom dôsledku pomohlo čiastočne zatraktívniť toto povolanie,“ povedala hovorkyňa Martina Nemethová. Podpore by nemal brániť ani fakt, že s návrhom prichádzajú politici málo tolerantní k nekatolíckym názorom a postojom. Nedeľa má byť všade tam, kde to je aspoň trochu možné voľná nie kvôli náboženstvu, ale pre zníženie rozsahu práce, zníženie tlaku a stresu z nej, pre reálne uplatniteľné práv na plnohodnotný súkromný a osobný život. Či už ho budú ľudia tráviť v kostoloch, v prírode, v kultúrnej inštitúcii alebo dobrovoľníckymi aktivitami.

Lebo tu skutočne ide o viac slobody. Pre pracujúcich.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984