Čo sú európske hodnoty?

Počet zobrazení: 4852

Nedávno sa v televíznej besede na TA3 opoziční politici vyslovili, že budúcim prezidentom Slovenska by mal byť človek, ktorý si ctí európske hodnoty. Uvedený pojem sa v posledných rokoch objavuje v médiách čoraz častejšie bez toho, že by sme bližšie poznali jeho obsah. Väčšinou sa v definícii spomenú len všeobecné pojmy demokracie a slobody, ktoré (patriac ako podstatné mená medzi ohybné druhy slov) môžu vykazovať značný obsahový rozptyl. Preto som sa rozhodol predostrieť Desatoro, podľa ktorých by uvedený pojem dokázali Slováci identifikovať.

europske_hodnoty.jpg
Ilustračné foto: Jeanne Menjoulet / Flickr

K európskym hodnotám patrí predovšetkým:

  1. Súhlas s tvrdením, že „mráz prichádza  z Kremľa“ V praxi to znamená uveriť tomu, že Rusko sa chystá obsadiť nielen pobaltské štáty, Poľsko, Ukrajinu, ale aj Slovensko, aby mohlo u nás naďalej prevádzkovať hnedouholné bane v Handlovej a tak zamorovať demokratickú Európu kysličníkom uhoľnatým.
  2. Uvedomenie si skutočnosti, že jediné ambasády v európskych krajinách, na ktorých sa to hemží špiónmi, sú zastupiteľské úrady Ruskej federácie.
  3. Súhlasiť s tým, aby sa informácie, ktoré vraj protirečia európskym hodnotám, zamlčovali a nemohli tak ovplyvňovať verejnú mienku.
  4. Rešpektovať označenie iných než oficiálnych názorov za prejav extrémizmu, boľševizmu a iných izmov bez toho, že by sa s nimi viedla polemika.
  5. Sloboda zvoliť si vlastné pohlavie v ktoromkoľvek veku.
  6. Chápať korupciu ako výlučné dedičstvo komunizmu, ktorý zrejme staval osobný prospech, úspech a peniaze nad všetky ostatné hodnoty.
  7. Pochopiť, že tri posledné volebné víťazstvá Smeru boli dielom ruskej propagandy a zasahovaním Ruska do našich volieb.
  8. Uvedomiť si, že o tom, či nejaký predstaviteľ štátu je demokrat alebo diktátor nerozhoduje to, či bol zvolený v slobodných voľbách, ale to, či sa solidarizuje zo západným chápaním euroatlantických hodnôt.
  9. Označovať za fašistov nie tých, čo v OSN hlasujú proti rezolúcii odsudzujúcej fašizmus a doma oslavujú svoju fašistickú minulosť, ale tých, čo majú iné názory.
  10. Nevymedzovať sa voči štátom, ktoré praktizujú mučenie väzňov, verejné popravy a podporujú terorizmus pokiaľ geopoliticky stoja na našej strane.

Do Desatora sa mi, bohužiaľ, nezmestili ďalšie charakteristiky, ako napríklad právo klamať verejnosť (na spôsob zbraní v Iraku alebo incidentu v Tonkinskom zálive) alebo právo rozširovať priepasť medzi hŕstkou bohatých a chudobnejúcou väčšinou populácie.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984