Cenu E. E. Kischa získal aj Emil Polák

Verne zachytená atmosféra tých čias
Počet zobrazení: 2133

Až mnoho rokov po smrti legendárneho „zúrivého reportéra“ Egona Erwina Kischa (1885 – 1948) sa splnilo jeho želanie, aby sa honoráre za jeho knihy použili na podporu českých a slovenských autorov, resp. aby bola založená súťaž, nesúca jeho meno. Zámer vyšiel najavo až po smrti jeho manželky Gisely Kischovej (1895 – 1962), ktorá sa o ňom zmienila vo svojom testamente.

Za Cenou Egona Erwina Kischa stojí spoločné úsilie českých a slovenských autorov literatúry faktu a ich spolupráca ešte v spoločnom štáte, ktorá však pretrváva do dnešných dní. V roku 1992 sa odovzdávala ako posledná federálna československá cena a po rozdelení republiky v roku 1993 ako prvá samostatná česko-slovenská cena, určená autorom literatúry faktu.

Posledný septembrový deň t. r. sa v českom Letohrade tradične odovzdávali spomínané ocenenia, pravda, s jednou drobnou odchýlkou – vzhľadom na epidémiu bola slávnosť venovaná dvom ročníkom súčasne (2019 a 2020). 

e._polak.jpgČitateľov nášho portálu určite poteší správa, že za rok 2020 bol ocenený aj jeho editor Emil Polák, autor rozsiahlej a zaujímavej knihy Ako sme (ne)robili perestrojku. Kniha, ktorá vyšla  vo vydavateľstve CCW a úryvky z ktorej www.noveslovo.sk aj publikovalo, mapuje druhú polovicu 80. rokov, obdobie, ktoré  vyústilo do novembrových udalostí 1989. E. Polák bol v tom čase šéfredaktorom týždenníka Nové slovo, periodika, ktoré sústreďovalo okolo seba široký okruh výborných autorov zo všetkých oblastí života. Redakcia a stránky týždenníka boli miestom, kde sa skutočne diskutovalo, kde sa otvárali nové témy, kde sa hľadali progresívne a odvážne riešenia, bolo to miesto mnohých sporov a poctivého úsilia o formovanie lepšej a spravodlivejšej spoločnosti. E. Polákovi sa podarilo verne zachytiť atmosféru tých čias.

Tak ako Nové slovo v minulosti, tak portál www.noveslovo.sk v súčasnosti poskytuje priestor pálčivým témam. Z tohto „súdka“ bol jedinečný cyklus článkov Jána Gábora (niektoré publikované pod pseudonymom) o storočí slovensko-maďarských vzťahov, ktoré sa začalo po Trianone v roku 1920. Práve tieto texty sa stali základom spolupráce Jána Gábora a  Ferdinanda Vrábela, ktorí spolu vydali knihu s názvom Život národa je večný. Pre nás je potešujúci najmä fakt, že kniha bola takisto ocenená.

Zo slovenských autorov získal hlavnú cenu za rok 2020 Jozef Leikert za knihu Taký bol Mňačko, medzi ocenenými boli ďalej Jozef Sitko, Miloš Jurkovič, Jana Judínyová, Juraj Marušiak a Mária Miková spoločne s Milanom Novotným.

Cenu E. E. Kischa získali v minulosti viacerí redaktori Nového slova, napr. Jozef Dunajovec (1996 a 2010 in memoriam), Marián Pauer (2011), Drahoslav Machala (1997) i Ľuboš Jurík (2003, 2014), s ktorým sme sa v týchto dňoch navždy rozlúčili.

Emilovi Polákovi k Cene E. E. Kischa úprimne blahoželáme.

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984