Bariéry verzus pravidlá

Počet zobrazení: 2715

pirsel-nov-250.jpgPo zbúraní Berlínskeho múru sme si všetci mysleli, že už žiadna bariéra nás nezastaví. Budeme môcť nielen cestovať, ale v zahraničí aj pracovať a žiť. Aj o duchovných bariérach sme sa domnievali, že nám už nič nehrozí. Ale ako trpko sme po tridsiatich rokoch precitli. Sme vystavení mediálnym pravdám, ľudia zdravotne či sociálne hendikepovaní sú odsúvaní tými bohatšími, neraz sa bojíme povedať svoj názor, aby sme neboli hneď onálepkovaní, že sme takí či onakí. A tak sa mi tisne na jazyk otázka, či sme sa zbúraním tohto múru ozaj zbavili všetkých bariér. Ak to zoberiem od podstaty, tak samotného život by nemohol vzniknúť, pokiaľ by sa prapôvodná hmota neobalila bariérou, bunkovou stenou voči nepriaznivému okolitému svetu, aby si vedela organizovať sama metabolizmus. Ani vyššie živočíchy by nevedeli dlhodobo prežiť bez vonkajšej bariéry – kože a takto sa dá pokračovať: keď rodina ako základ spoločnosti nežije v hromadnej komunite, ale si zabezpečí akúkoľvek formu bývania a tým sa oddelí od spoločnosti, aby si dopriala súkromie a vedela si uspokojiť svoje základné potreby. To boli pozitívne formy „bariér“. Rozvojom sociálnych vzťahov si však človek začal vytvárať aj medzi osobnostné bariéry, keď mu nevyhovoval človek sused, rodinný príslušník alebo kolega; jednak aby nebol zneužívaný a jednak aby on mohol vydierať rôznymi formami svoje okolie. Pri istej forme angažovanosti, či už spoločenskej alebo politickej, si postupne budoval bariéry voči okoliu alebo novinárom, keď miera prieniku presahovala únosnú formu. Tým sa izoloval od spätnej väzby, ktorú potrebuje každý živý organizmus, aby prežil, postupne vo svojom postavení alebo funkcii vyhorieva a stráca podporu aj niekdajších spolupútnikov. Tým sa postupne odpisuje a dáva priestor mladším a nastupujúcim kádrom alebo spolupracovníkom. U vedúcich alebo šéfov firiem vymysleli reality šou Šéf v utajení, keď chodí riaditeľ firmy v prestrojení medzi svojich zamestnancov a zisťuje skutočný stav vecí, ktorý mu jeho podriadení či už z lojálnosti alebo zo strachu nedokážu povedať. A to by bol recept aj pre niektorých vyhoretých politikov, ktorí ešte majú tú „drzosť“ pokračovať vo svojej činnosti, aby sa o sebe dozvedeli pravdu. Samozrejme, že politici sú potiaľ „vyhoretí“, pokiaľ sú „vyhoretí“ voliči. Tí si predsa volia svojich zástupcov, a keď to „odfláknu“ alebo ani nejdú voliť, tak sa potom nemôžu čudovať. Alebo experimentujú so stranami jedného muža či novotvarmi, ktorým sa nedá uveriť takmer nič.

Summa summarum: Otázka ľudských bariér je dnes nevyriešený problém, ktorý spôsobuje spoločnosti i jedincovi veľkú šarapatu. Dnes je v spoločnosti nepochopenie medzi výkladom, čo sú to  bariéry a čo sú pravidlá. Ľudia túžia po slobode a myslia si, že keď začnú búrať všetko, čo im stojí v ceste, aby si mohli robiť, čo sa im zachce, to ich privedie k vytúženej slobode. Ľudia si vysvetľujú slobodu veľmi nepresným, ba až primitívnym spôsobom – a to, že všetko je dovolené... Ale to znamená len jednu rovnicu: sloboda = anarchia, čokoľvek akokoľvek, bez pravidiel. Skutočný život sa však riadi konkrétnymi pravidlami a jeho prirodzenosťou je harmónia. 

Preto bezlimitnosť a život bez dopravného značenia, teda pravidiel, je najväčšie nepochopenie života. Bariéry verzus pravidlá. Nesmieme si mýliť bariéry a pravidlá. Človek musí dekódovať zákonitosti, ktorými sa riadi vesmír, musíme pochopiť, akým spôsobom je jeho súčasťou. Je treba poznať zákonitosti fyzického tela i mentálnych procesov, aby človek z nevedomosti neublížil sám sebe alebo druhým. Preto napríklad nerozvážnosť a hurá systém bez limitov v kombinácii s ťažkým preceňovaním sa je ohrozením jedinca i spoločnosti zároveň. 

Bariéry v negatívnom slova zmysle začínajú primárne na mentálnej úrovni jedinca a sú to nepochopené zákonitosti života vysvetľujúce si život nesprávnym zbytočne limitujúcim spôsobom, ktorý s realitou nemá nič spoločné. Príčiny môžu byť v rodinných dogmách, náboženskom fanatizme, vo  vedeckých dogmách, ľudskej naivite, hlúposti primitivizme, neinformovanosti či neschopnosti, menujúc pár z nich. Vtedy si človek môže vnútorne postaviť zbytočne bariéry, ktoré mu ovplyvňujú život negatívnym spôsobom a diktujú prúd života odkloneným smerom od plnej realizácie osobnosti.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984