Reklama

Jázd na červenú je viac

Udalosti na ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií nabrali v uplynulých dňoch rýchly spád. Po odstúpení šéfa rezortu Gabriela Palacku podal demisiu aj jeho štátny tajomník František Kurej. Optimisti majú malý dôvod na radosť, že spravodlivosť a svedomie predsa len v akejsi forme jestvujú. Ale dôsledky toho, ako si Palacka, Kurej i ďalší pracovníci ministerstva plnili v úrade svoje povinnosti, budeme znášať dlhšie.
Počet zobrazení: 1312

Udalosti na ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií nabrali v uplynulých dňoch rýchly spád. Po odstúpení šéfa rezortu Gabriela Palacku podal demisiu aj jeho štátny tajomník František Kurej. Optimisti majú malý dôvod na radosť, že spravodlivosť a svedomie predsa len v akejsi forme jestvujú. Ale dôsledky toho, ako si Palacka, Kurej i ďalší pracovníci ministerstva plnili v úrade svoje povinnosti, budeme znášať dlhšie.

Bolo by škoda detailne pripomínať známe kauzy, týkajúce sa Slovenských telekomunikácií a udelenia licencie na GSM 1800. Ak sucho skonštatujeme, že výberové konania neboli silnou stránkou v činnosti ministerstva, vyznie to ako zlý žart. Ešte horším žartom je to, že nielen ST a GSM 1800 boli nevydarenými aktivitami MDPT. Ďalšou, menej známou sa stala koncentrácia š. p. SAD, platná od 1. augusta 1999.

Nielen formálne nedostatky

Pri svojom odstúpení vydal Kurej vyhlásenie, v ktorom odmieta "absolútnu zodpovednosť za nedostatky súvisiace s vyhlásením výberového konania pre privatizáciu Slovenských telekomunikácií". Zodpovednosť za udelenie licencie na GSM 1800 vôbec nespomína. Nasleduje však výpočet opatrení s dosahom na štátne podniky, ktorých spravovanie je v kompetencii MDPT. Jednou zo spomínaných "zásluh" je aj návrh na transformáciu š. p. SAD na akciové spoločnosti s následným predajom akcií.

Na Slovensku existovalo do 1. augusta 52 štátnych podnikov SAD, ktoré ešte stále zabezpečujú 75% prepravy osôb v rámci mestskej a prímestskej hromadnej dopravy. O stavoch autobusov, trolejbusov a električiek vie každý svoje. Aby sa vraj situácia zlepšila, ministerstvo sa rozhodlo zlúčiť uvedené podniky do sedemnástich. Skutočnosti, ktoré koncentrácii predchádzali, nás však nútia pochybovať o tom, že malo seriózny a úprimný záujem na zlepšení situácie. MDPT oznámilo koncentráciu iba v denníku Práca 21. mája 1999. Vzhľadom na to, že podniky SAD predstavujú hodnotu približne 4 mld. Sk, je nenápadný oznam o výberovom konaní na miesta riaditeľov nových SAD v inzertnej časti periodika trochu málo. Riaditeľov 52 podnikov SAD od februára 1999 postupne vymieňali. Povedzme, že to chápeme, pretože na Slovensku nie vždy víťazí odbornosť, ale príslušnosť k politickej strane. Avšak neskoršie výberové konanie na riaditeľov 17 podnikov SAD bolo viac-menej zbytočné. Zvíťazili "dopredu určení" kandidáti, tí, čo budú ochotní spolupracovať pri zakladaní akciových spoločností.

Hoci zástupcovia odborov niekoľkokrát žiadali o prítomnosť v komisii, ani raz ich neprizvali na jej zasadnutie. To nám potvrdil šéf Nezávislého odborového zväzu cestnej dopravy (NOZCD) Marián Grácz. Dohoda o tripartite tento krok prinajmenšom predpokladá. Že by Kurej, ktorý donedávna zastával post viceprezidenta KOZ, o tom nevedel? Fiktívna spolupráca sa udiala aj v prípade ZMOS. Jeho zástupcovia vzhľadom na obsluhovanosť jednotlivých území majú do toho čo hovoriť. Avšak tých sa na názor nik nepýtal. Viacerí riaditelia nových podnikov nemajú vzdelanie technického či ekonomického smeru, alebo v oblasti dopravy nikdy nepracovali.

Neinformovanosť a obrovské straty

Prvé kolo výberového konania sa uskutočnilo 30. 5. - 1. 6., druhé 9. a 10. 6. Noví riaditelia sa ujali vedenia skoncentrovaných podnikov a konali v ich mene takmer ihneď po absolvovaní výberového konania, t. j. od 1. júla 1999. Približne od tohto dátumu vykonávajú funkciu riaditeľov 17 podnikov, hoci vznik týchto podnikov bol ohlásený až k 1. augustu.

Podľa zistení vedenia NOZCD, koncentrácia v tejto podobe je vysoko neefektívna. Napr. SAD Humenné, na ktorý je uvalená exekúcia po dlhodobom vykazovaní straty (cca. 10 mil.), má byť sídlom novovytvoreného podniku. Riaditeľ zostáva pôvodný, niet preto dôvodu uvažovať o zlepšení hospodárenia. Týmto spôsobom sa "potopia" aj ostatné podniky, ktoré sa ako tak držali nad vodou. Strata v SAD Trenčín (doposiaľ ziskový podnik) sa odhaduje na 19,6 mil. Sk. Ďalšími príkladmi sú Nové Zámky - výška straty 2,38 mil., Banská Bystrica (po zlúčení s Breznom 15,15 mil.), Zvolen (2,54 mil.), Liptovský Mikuláš (3 mil.) a Prešov (2,56 mil.). Povedzme, že dobrým úmyslom MDPT je, aby "silnejší pomohli slabším". Prečo sa však SAD Bratislava, ktorá je zisková, nezlučuje so žiadnym slabším podnikom?

Výsledky výberového konania na riaditeľov nových š. p. a správa o ňom boli uverejnené v jedinom periodiku - Košický Korzár 30. júna 1999. Ide o opatrenie ministerstva na celoštátnej úrovni, preto je zarážajúce, že okrem obyvateľov Košíc a blízkeho okolia nemala odborná ani ostatná verejnosť možnosť dozvedieť sa o zmene v oblasti SAD.

Kurejova odpoveď

Keď sme sa na efektívnosť koncentrácie spýtali štátneho tajomníka Františka Kureja, odpovedal: "Celkovo finančná situácia podnikov SAD je zlá už niekoľko rokov aj preto, že sa transformačný proces niekoľkokrát rozbiehal a zastavil. Myslím si, že treba napraviť obchodné kritériá určitých podnikov a z tohto pohľadu je rozhodujúcim krokom pri transformačnom procese vytvorenie a. s. z týchto podnikov a následne privatizácia vo forme predaja akcií, čím sa získajú finančné prostriedky."

Pokiaľ by akcie išli do rúk správnym ľuďom, bolo by to v poriadku. Vzhľadom na uvedenú výšku strát sa ale dá pochybovať, že ide o záchranu SAD-iek, ako to prezentuje spoluzodpovedný generálny riaditeľ sekcie MDPT Jaroslav Hnatič. Okrem neho, ministra Palacku a spomínaného Kureja bola pod návrhom koncentrácie podpísaná i Tatiana Kavcová, majúca na starosti styk ministerstva s verejnosťou. Nitky teda zrejme ťahali aj iní. Jediným ospravedlňujúcim počinom ministra je, že už odstúpil, rovnako ako jeho podriadený Kurej. Mosty ale za sebou nespálili, ostatní pracovníci ministerstva zostali vo funkciách. n

Autor je hovorca SDĽ

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama