A predsa strašilo

SLOVO č. 42/2001 prinieslo článok Antona Daniela Fascinujúci dlhometrážny film o novej publikácii o Karlovi Marxovi. Okrem iného sa v nej uvádza, že prvá veta manifestu v nemeckej pôvodine sa nezačínala známymi slovami Po Európe mátoží strašilo, ale že miesto strašidla sa použil výraz strašný čertík a že dnešná podoba tejto vety sa objavila až po 40 rokoch.
Počet zobrazení: 986

SLOVO č. 42/2001 prinieslo článok Antona Daniela Fascinujúci dlhometrážny film o novej publikácii o Karlovi Marxovi. Okrem iného sa v nej uvádza, že prvá veta manifestu v nemeckej pôvodine sa nezačínala známymi slovami Po Európe mátoží strašilo, ale že miesto strašidla sa použil výraz strašný čertík a že dnešná podoba tejto vety sa objavila až po 40 rokoch. Samozrejme, tým sa na podstate myšlienky nič nemení, no predsa by ma zaujímalo, odkiaľ autor propagovanej publikácie toto tvrdenie vzal. Svojho času mi nemeckí priatelia venovali pretlač originálu 1. vydania Manifestu, ktorý pri príležitosti 150. výročia vydania tohto programovaného dokumentu Zväzu komunistov znova vyšiel vo vtedajšej NDR. Z jeho úvodnej stránky je zrejmé, že bol vydaný vo februári 1848 a na púzdre, do ktorého je kniha vložená, nájdete vytlačené, že ide o prvé vydanie. Začiatok prvej vety znie: "Ein Gespenst geht um in Europa." V slovníku si možno overiť, že výraz das Gespenst sa prekladá slovom strašidlo. Kto nemá nemecký slovník, môže zistiť na bojnickom zámku, že v každoročnom oznámení o stretnutí strašidiel používajú v nemčine pojem Gespenst. Dotyčné strašidlo prezentované Marxom tam síce nemátoží (hoci viacerí ním ešte nestrašia), ale o obsahu tohto pojmu sa dá pochybovať. V propagovanej publikácii bude teda asi chyba, ale za ňu zrejme môže autor knihy, nie autor článku. Ten, naopak, robí záslužnú prácu tým, že zoznamuje čitateľov so zaujímavou publikáciou.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984