Reklama
Reklama

Hlavná téma - rovnosť

Od 24. do 31. júla 2000 sa v juhošvédskom meste Malmö stretlo vyše 6000 progresívnych mladých ľudí zo sto krajín sveta, rozhodnutých upevňovať a šíriť svoje názory, myšlienky a idey socializmu. Podporiť ich prišlo aj množstvo medzinárodných osobností politického života. Počas celého festivalu Medzinárodnej únie socialistickej mládeže (IUSY) sa konali semináre, diskusie, mítingy, veľká demonštrácia proti rasizmu a xenofóbii a takisto aj neformálne stretnutia medzi jednotlivými delegáciami.
Počet zobrazení: 392

Od 24. do 31. júla 2000 sa v juhošvédskom meste Malmö stretlo vyše 6000 progresívnych mladých ľudí zo sto krajín sveta, rozhodnutých upevňovať a šíriť svoje názory, myšlienky a idey socializmu. Podporiť ich prišlo aj množstvo medzinárodných osobností politického života. Počas celého festivalu Medzinárodnej únie socialistickej mládeže (IUSY) sa konali semináre, diskusie, mítingy, veľká demonštrácia proti rasizmu a xenofóbii a takisto aj neformálne stretnutia medzi jednotlivými delegáciami. Témy, v znamení ktorých sa nieslo celé podujatie, sa orientovali najmä na súčasný trend globalizácie a rovnosti vo všetkých významoch. Boli zahrnuté vo všetkých tematických okruhoch. Každý seminár uskutočnený v rámci jednotlivých tém následne dopĺňali workshopy. Na nich sa formulovali konkrétne výstupy, ktoré sa zapracovali do záverečných oficiálnych dokumentov. Slovensko na tomto festivale nechýbalo. Zastupovali ho dve mládežnícke organizácie - Mladá demokratická ľavica (MDĽ) a Sociálnodemokratická mládež Slovenska v počte 90 chlapcov a dievčat. Naša početná účasť určite napomohla ďalšiemu smerovaniu MDĽ a upevnila už aj tak dostatočne silné pozície mladých ľavičiarov v zahraničí. Celý festival sa niesol v duchu hesla sila solidarity a v duchu témy, ktorú prijalo IUSY za hlavnú po zjazde v Hamburgu, a to je ROVNOSŤ, z čoho vyplývali aj ďalšie témy v jednotlivých diskusiách. Medzi delegátmi sa solidarite darilo. Nie však len o tomto bol tohtoročný festival IUSY. Nadväzovali sa nové známosti, spoznávali národy medzi sebou, oddychovalo sa, športovalo…

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama