Najmenší problém

O revitalizácii Hviezdoslavovho námestia v Bratislave sa už pohovorilo všeličo. Spektrum názorov odráža protichodné postoje tak vo verejnosti, ako i v radoch architektov. Nesporné zostáva len jedno: s týmto atraktívnym priestorom, už aj v súvislosti s reprezentačnými funkciami práve zrekonštruovaného hotela Carlton, bolo načase čosi urobiť.
Počet zobrazení: 1328

O revitalizácii Hviezdoslavovho námestia v Bratislave sa už pohovorilo všeličo. Spektrum názorov odráža protichodné postoje tak vo verejnosti, ako i v radoch architektov. Nesporné zostáva len jedno: s týmto atraktívnym priestorom, už aj v súvislosti s reprezentačnými funkciami práve zrekonštruovaného hotela Carlton, bolo načase čosi urobiť. Slovom - zbaviť ho charakteru provincionálnej malosti a zaostalosti. V tesnej väzbe na posledné svetové udalosti však nečakane vznikol delikátny problém. Neďaleko sídliace Veľvyslanectvo USA na Slovensku, z obavy pred možným teroristickým zneužitím, požaduje zmeniť projekt a orientovať vyústenie podzemných garáží iným smerom. Staré Mesto už naznačilo, že takýto krok je neprijateľný, no ak by k nemu nakoniec došlo, samospráva sa na tom nebude podieľať. Je zrejmé, že prípadná finančná kompenzácia by pre Američanov nepredstavovala vážnejšiu prekážku.

Nikto nič nenamieta proti zvýšenej bezpečnosti zastupiteľských úradov na našej pôde. Je napokon povinnosťou každej hostiteľskej krajiny nepretržite ju zabezpečovať, monitorovať a niesť v tomto ohľade aj zodpovednosť. Nie je však isté, či sa má architektonické riešenie a z neho vyplývajúci dopravný režim ťažiskového verejného priestranstva v hlavnom meste štátu podriaďovať tomu, či sa nejaký iný štát cíti alebo necíti byť ohrozený. Okrem toho, že v danom prípade by takáto iniciatíva vyznela ako gesto tzv. nadštandardnej ústretovosti voči svetovej superveľmoci, bolo by to aj antiracionálne a nepraktické. Napriek historickým nárokom Spojených štátov na doterajší objekt a určitej diplomatickej vážnosti Hviezdoslavovho námestia v očiach zahraničia sa tu samo ponúka východisko, ktoré by pre obe strany mohlo byť najmenej bolestivé a na dôvažok - najjednoduchšie. Je ním presťahovanie americkej ambasády do inej, bezpečnejšej lokality, s výberom budovy zodpovedajúcej veľkosti, kvality i významu. Niet pochýb, že Bratislavčania by takúto solidaritu s ich právom na nikým neobmedzovaný životný priestor vrelo privítali.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984