Zachránené vlastníctvo bývalého SZM

Starší ľudia zvyknú hovorievať, že ten komunizmus nebol zase až taký zlý. Deti sa mohli združovať spolu ako iskričky, neskôr pionieri, potom zväzáci. Ešte v roku 1989 dosahovala hodnota majetku Socialistického zväzu mládeže (SZM) viac ako miliardu korún. Dnešná mládež sa nielenže už nemá kde združovať, ale ani z majetku bývalého SZM veľa nezostalo.
Počet zobrazení: 1594

Starší ľudia zvyknú hovorievať, že ten komunizmus nebol zase až taký zlý. Deti sa mohli združovať spolu ako iskričky, neskôr pionieri, potom zväzáci. Ešte v roku 1989 dosahovala hodnota majetku Socialistického zväzu mládeže (SZM) viac ako miliardu korún. Dnešná mládež sa nielenže už nemá kde združovať, ale ani z majetku bývalého SZM veľa nezostalo.

Ako pre SLOVO povedal jeden člen nemenovanej mládežníckej organizácie, ak aj chcel urobiť nejakú akciu pre rovesníkov, na zaplatenie ubytovania v niektorom z objektov Fondu detí a mládeže (FDaM) aj tak nemal. I napriek tomu, že práve tieto budovy by mali slúžiť mládeži. Fond dnes okrem samostatných objektov vlastní ešte tri akciové spoločnosti: krachujúce Vydavateľstvo Smena a Denník Smena a veľmi lukratívnu spoločnosť Hotely mládeže Slovakia. Práve v ich správe sú hotely vo veľmi výbornom stave vykazujúce nesmierne zisky. Tie však nejdú do rúk prenajímateľov, ale nájomcov. Ide o hotely: Junior Bratislava, Junior Jasná + Chata Bjornson, Junior Krpáčovo, Junior Rysy, Junior Vysoké Tatry. Napríklad len v Krpáčove sa robia akcie veľkých spoločností, ako napríklad sústredenia finalistiek MISS agentúry Forza.

Personálna prepojenosť

Po nástupe novej vládnej garnitúry sa vymenilo aj vedenie fondu, ktoré hneď tlačilo na prijatie novely zákona o FDaM. Parlament ju prijal v roku 1999 a napriek dobrému zámeru problémy ešte len nastali. Novela totiž jasne hovorila: "Doterajší nájomcovia, ktorí uzatvorili zmluvy pred účinnosťou tohto zákona, sú povinní dať tieto zmluvy do súladu s jeho ustanoveniami do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona, inak ich nájomné zmluvy a zmluvy o výpožičke či zmluvy o podnájme stratia po tejto lehote splatnosť."

Situácia s majetkom bývalého SZM si totiž takúto novelizáciu spomínaného zákona priam vyžadovala. Objekty, slúžiace kedysi práve deťom a mládeži, sa totiž za predchádzajúceho vedenia prenajímali za veľmi nevýhodných podmienok na dvadsať, ba v niektorých prípadoch aj na tridsať rokov. Príkladom nevýhodnej zmluvy je aj tá, ktorú bývalé vedenie podpísalo so spoločnosťou YMCA-Ex. Tá dostala do prenájmu takmer celú budovu YMCA za ročnú cenu 350 tisíc korún. Po prerátaní na kancelárske priestory to predstavuje ročný nájom približne sto korún na meter štvorcový. Pritom prepojenie tejto firmy na bývalé vedenie Fondu je evidentné. Podľa Obchodného registra SR je totiž bývalý predseda Rady FDaM Miroslav Gábriška (vo svojej funkcii pôsobil do 11. marca 1999) v súčasnosti spoločníkom práve spomínanej firmy YMCA-Ex. Asi teda vedel, do čoho ide.

Hospodárenie fondu: strata alebo zisk?

Jeden z predstaviteľov spoločnosti Euro-Building Miloš Stopka (tiež spoločník firmy YMCA-Ex) v rozhovore pre Národnú obrodu tvrdil, že zatiaľ čo v minulom období bol Fond ziskový, za pôsobenia nového vedenia má stratu až 70 miliónov. Opäť platí, že každá minca má dve strany. FDaM mohol byť síce za minulého vedenia v zisku, ale zase nie až v takom vysokom. Prax vtedy totiž bola vraj taká, že Fond prenajal objekt za veľmi nízku cenu a nájomca mohol ďalej budovu prenajať za oveľa vyššiu cenu. Fond pritom ešte zvykol hradiť opravy a úpravy majetku, či znášal daň z nehnuteľnosti. Z toho teda vyplýva, že FDaM bol síce ziskový, ale mohol byť aj viac. Že by teda o viac financií nebol vtedy záujem? Na druhej strane, proklamovaná 70-miliónová strata môže byť spôsobená aj tým, že v poslednom polroku niektorí nájomcovia neplatili nájomné. Išli na to totiž veľmi logicky, keďže vedeli, že objekty im na základe novely zákona budú aj tak odobraté. Ani to však nie je také jednoduché.

Podľa už spomínanej novely zákona mali nájomcovia vrátiť budovy Fondu do 21. januára 2001, pričom do pol roka im mal FDaM vyplatiť realizované investície na prenajatých budovách. Tri dni pred 21. júlom 2001 však Fond previedol 80 percent svojho majetku na novozniknutú nadáciu. A začali sa rozširovať reči o tunelovaní Fondu. Na prvý pohľad by to tak mohlo aj vyzerať. Problematické je totiž aj vyčíslenie spomínaných nákladov, keďže niektorí nájomcovia dokonca odmietajú vpustiť do svojich priestorov znalcov Fondu. A proti sebe stoja dve tvrdenia - podľa Fondu jeho pohľadávky voči veriteľom nepresahujú 18 miliónov korún. Tvrdenia druhej strany sú iné a líšia sa najmä vo vyčíslení spomínanej čiastky. Právnik P. Erben v TV Markíza povedal: "Tá pohľadávka, ktorú len môj klient voči fondu má, presahuje niečo okolo 50 miliónov." Pritom podľa vládneho uznesenia má účtovný majetok Fondu v súčasnosti hodnotu 37 miliónov korún. Podľa slov predsedu FDaM Martina Kuglu v rádiu Twist: "Ministerstvo školstva a Fond detí a mládeže získalo informáciu, že údajne časť nájomcov sa predložením podobných antidatovaných falošných alebo inak spochybniteľných odsúhlasení investícií pokúsia dať Fond detí a mládeže do konkurzu…" A na základe už spomínaných prepojení bývalého vedenia s nájomcami by to nebolo ani veľmi prekvapujúce. Ak by to totiž Fond neurobil, zo strany veriteľov hrozila exekúcia na celý jeho majetok. Podľa niektorých zainteresovaných nebol prevod majetku na nadáciu práve najčistejší, bola to však jediná možnosť, ako majetok zachrániť.

Koniec politikárčenia

Okrem toho, o vytvorení nadácie sa uvažovalo už najmenej dva mesiace. Variantov, ako vyriešiť situáciu vo FDaM, bolo viacero. Hovorilo sa o ponechaní súčasného stavu, zmene Zákona o Fonde detí a mládeže, transformácii na akciovú spoločnosť, či vytvorení nadácie. Aj samotný Fond preferoval poslednú možnosť. Tá sa aj zrealizovala, pričom po dlhých rokoch sa Fond zbavil politických nominácií do svojich orgánov. V správnej rade nadácie by totiž mali mať po troch zástupcoch vysokoškoláci, Rada mládeže Slovenska a Ministerstvo školstva SR, pričom ich funkčné obdobie bude trvať tri roky. Teda nestane sa, že by sa po výmene vlády menili aj orgány FDaM. Taktiež sa mení aj celé poslanie nadácie - na rozdiel od FDaM. Zisky z predaja objektov Fondu sa totiž budú kapitalizovať a pôjdu na granty pre deti a mládež.

Zatiaľ, čo pred nežnou revolúciou sa deti a mládež chodili spoločne rekreovať za nízke ceny do objektov SZM, dnes už taká možnosť definitívne neexistuje. I napriek tomu, že FDaM vlastne prebral majetok SZM. V tomto prípade ide teda o zaujímavé vyrovnávanie sa s minulosťou.

M. Kugla: Zdroje sa hľadali

Prečo sa hneď po schválení novely zákona o Fonde detí a mládeže (FDaM) nehľadali zdroje na vyplatenie financií terajším nájomcom objektov, ale čakalo sa až do uplynutia lehoty splatnosti?

- Zdroje sa hľadali. FDaM doteraz uskutočnil tri kolá výberových konaní.

Aký objem majetku patrí Fondu?

- Majetok pripravený na odpredaj v reálnych cenách predstavuje 18,9 milióna korún. Majetok v účtovných hodnotách je 37,6 milióna, plus akciové spoločnosti Denník Smena a Vydavateľstvo Smena, ktoré majú nulové hodnoty a Hotely mládeže Slovakia (HMS) v účtovnej hodnote 500 miliónov. Skutočnú je ťažko určiť, ale polovičná je určite.

Aký majetok zostal vo Fonde po založení nadácie?

- Na nadáciu prešli budovy štátu v celkovej hodnote 200 miliónov korún.

Podpredseda HZDS Jozef Božik už viackrát vyjadril sťažnosť, že do zakladania nadácie neboli prizvané aj iné mládežnícke organizácie. Aká je argumentácia Fondu v tejto otázke?

- Predovšetkým - Fond nezakladal nadáciu, takže ťažko sa k tomu môže vyjadrovať. Štát pre potreby založenia nadácie ale oslovil dve "strechy", ktoré sú jedinými partnermi štátu: Študentskú radu VŠ a Radu mládeže Slovenska (RMS). HMZDS (mládež HZDS) vystúpilo z RMS v čase, keď Mečiar robil dvojičky k inštitúciám tretieho sektora. Keď si pamätáte, vznikol "provládny" ZMOS atď. Takisto HMZDS vytvorilo Slovenský mládežnícky snem, ktorý sa však absolútne nepresadil. Jediným zástupcom mládeže, ktorý je rešpektovaný štátom, zahraničím a vlastne aj mládežou je RMS. Pokiaľ viem, RMS už dávno vyzvala HMZDS k opätovnému zapojeniu do Rady.

Fond tvrdí, že jeho pohľadávky voči veriteľom nepresahujú 18 miliónov korún. Ako ste prišli k tejto sume?

Je to zložitejšie. Niektorí nájomcovia nám odmietajú sprístupniť objekty, takže tam sme použili kvalifikovaný odhad. Inak, na základe odborných odhadov (technický úsek fondu) do jedného milióna a znaleckých posudkov nad jeden milión.

Koľko objektov sa už Fondu vrátilo?

- Všetky okrem dvoch v správe Fondu - YMCA a Piatrová a jedného hotela v správe HMS, a.s.

M. Ištván: Logické vyústenie úsilia

Bolo podľa vás presunutie majetku FDaM na nadáciu nevyhnutné?

- Presun časti majetku FDaM do nadácie bol logickým vyústením niekoľkoročného úsilia o vyriešenie stavu s nevýhodným prenajímaním a spravovaním tohto majetku, ktoré sa začalo najmä za vlády HZDS. Žiaľ, naša vládna garnitúra (v parlamente sme dvakrát novelizovali zakon, vláda však bola maximálne pasívna) nedokázala tento oriešok rozlúsknuť, tak sa pristúpilo k takémuto riešeniu. Len takto je možné aspoň čiastkové využitie v prospech detí a mládeže, tak ako o tom hovorí pôvodný zákon o FDaM.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984