Reklama

S kožou na autorský trh

Postoj politikov k vyslovenému slovu býva nielen u nás rozličný. Mnohí, hoci si vybrali dráhu verejných činiteľov, mlčia ako hrob. Nebojácne a svojské prejavy iných zase pripomínajú príslovie, že mlčať je zlato.
Počet zobrazení: 815

Postoj politikov k vyslovenému slovu býva nielen u nás rozličný. Mnohí, hoci si vybrali dráhu verejných činiteľov, mlčia ako hrob. Nebojácne a svojské prejavy iných zase pripomínajú príslovie, že mlčať je zlato.

Ďalší jednotlivci vedia zaujať rétorikou aj politických oponentov, ale keď sa pokúšame vyslovené vety zachytiť na papier, zistíme, že myšlienky nemajú logiku, jedno tvrdenie vyvracia druhé, navyše rečník chŕlil aj gramatické chyby. Písaného slova sa preto zodpovednejší a sebakritickejší predstavitelia boja väčšmi ako daňových kontrol. Treba preto privítať každého z nich, keď berie kožu na autorský trh. Nedávno vydaná publikácia Marcely Gbúrovej Na ceste k politike štandardu obsahuje 42 štúdií a článkov, publikovaných v rokoch 1992-2000 v odbornej i dennej tlači. Zachytáva cestu, ktorá autorka ako politička a politologička súčasne absolvovala. Tematicky sú rozdelené do troch častí. V prvej, nazvanej Od stredu doľava, sa zameriava na analýzu trendov slovenskej politickej scény, najmä jej ľavého spektra. Kľúčovú štúdiu predstavuje Prianie verzus skutočnosť. Napriek tomu, že ide o obdobie, v ktorom pôsobila vo vrcholovej politike, si zachovala tvár seriózneho analytika. Úspešne sa vyhla deintelektualizačnému procesu, čo postihol už nejedného obyvateľa politického Olympu.

Druhá časť knihy Medzi národným a občianskym sa venuje otázkam medzietnickej komunikácie, vzťahom národného a občianskeho, menšiny a väčšiny, na ktoré sa autorka roky zameriava. Nadväzuje na svoju prácu Medzi identitou a integritou, vydanú v roku 1996. V rozsiahlejšej štúdii Medzi etickým a politickým si všíma terminologickú rozkolísanosť v praktickom politickom živote. V tretej časti M. Gbúrová vyjadruje svoje postoje ku kľúčovým zákonom a krokom, ktoré formovali ponovembrový vývoj Slovenska. V štúdii Politické vedomie ako hodnotový problém rozlišuje štyri stupne politického vedomia. Prvý označuje za prirodzené, naivné, tiež sentimentálne, druhý za poučené, tretí za profesionálne a štvrtý za teoretické vedomie. Prvý je "napojený na spotrebné hodnoty, ktoré podmieňujú jeho pasivitu v tom, čo ho intelektuálne a hodnotovo presahuje. Ľahko sa v ňom zakorení systém jednoduchých riešení zložitej skutočnosti, ľahko si osvojí rozličné formy zákazov a príkazov, mýtov i tabuizovaného konania a správania. Je to vedomie, na ktoré sa najväčšmi sústreďujú politickí propagandisti". (s. 127)

Text zachytáva prierez profesionálnych aj politických postojov autorky počas posledného, na Slovensku búrlivého desaťročného obdobia. Odzrkadľuje mnohé kľúčové problémy, s ktorými zápasila aj zápasí naša spoločnosť.

Autor (1955), je politológ

Marcela Gbúrová: Na ceste k politike štandardu. Náuka. Prešov 2000, 216 s.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama