Nápadný šarm buržoázie

Každý sa zrejme stotožní s tvrdením, že počas niekoľkých uplynulých rokov sa v našej spoločnosti objavila opäť sociálna vrstva, o ktorej sme sa nazdávali, že patrí definitívne minulosti.
Počet zobrazení: 1032

Každý sa zrejme stotožní s tvrdením, že počas niekoľkých uplynulých rokov sa v našej spoločnosti objavila opäť sociálna vrstva, o ktorej sme sa nazdávali, že patrí definitívne minulosti. Je to novodobá buržoázia, pohŕdavými jazykmi často nazývaná aj vrstvou rýchlozbohatlíkov, rýchlokvasených veľkoobročníkov, alebo jednoduchšie vrstvou mafiánov, zbojníkov, zlodejov a netvorov. Už samotná táto ľudová tvorivosť naznačuje, že značná časť verejnosti pri pokuse o definovanie a občianske začlenenie príslušníkov novoburžoáznej vrstvy výrazne habká, a preto si požičiava pejoratívne výrazy orientované často na ľudovú slovesnosť najhrubšieho zrna. Možno to vyplýva i zo skutočnosti, že podstatná časť našej buržoázie pochádza z núdznych pomerov, a ak by sme týchto ľudí oslovili o čosi vybrúsenejším štýlom s použitím menej obvyklých lexikálnych a syntaktických prostriedkov, zostali by nahí, úbohí a hlúpi ako ten povestný kráľ v rozprávke. Budovanie socializmu zastavené lichými slovami a tvrdou západnou menou vytvorilo vákuum, počas ktorého väčšina z nás zabudla, aké črty vlastne buržoázia má a ako sa k jej predstaviteľom treba správať. Dovoľte, aby som sa pokúsil zaplniť aspoň časť týchto bielych miest v našom vedomí.

Vzhľadom na to, že k novodobej buržoázii sa obyčajný smrteľník len tak nedostane, urobil som výskum na špeciálnej vzorke. Mám totiž psa so šľachtickým pôvodom. Jeho rodokmeň je obsiahlejší ako Marxov Kapitál a siaha do čias, keď sa ešte ľudia k sebe správali ako zvieratá, teda slušne, a jediným znečisťovateľom životného prostredia boli ich, s prepáčením - exkrementy. Prvý pokus spočíval v tom, že som na mieste, kde sa môj pes najčastejšie zdržuje, nakládol niekoľko desiatok kníh - od populárno náučných publikácií cez nepredajné politologické štúdie, až po beletriu najhrubšieho zrna. Keďže sa pes ani po troch týždňoch kníh vôbec nedotkol, urobil som prvý významný záver: buržoázia ignoruje umenie všeobecne a literatúru osobitne, je nevzdelaná a možno i negramotná. Ďalšie experimenty som robil počas pravidelných prechádzok. Pozorne som si všímal najmä správanie sa môjho psa a jeho vzťah k okoliu. Jeho ušľachtilý pôvod sa odzrkadľoval predovšetkým na hrdej a vzpriamenej chôdzi. Pravda len dovtedy, kým sa v blízkosti neobjavila sučka. V tej chvíli mu prestalo záležať na rase, ušľachtilosti i pôvode a usiloval sa o intímne zblíženie často až oplzlým a dobré mravy urážajúcim spôsobom. Záver bol opäť jednoznačný: buržoázia dosiahla vrchol morálneho úpadku a s pospolitým ľudom ju viažu iba pudové a kopulačné zväzky.

Podobne sa môj pes prejavoval aj v blízkosti kontajnerov a iných nádob určených na odkladanie odpadkov. Všetko lačno oňuchával, a keď som sa naňho nepozeral, usiloval sa čo-to hnilobne lákavé i rýchlo prehltnúť, prípadne zahrabať. Žiaľ, nemohol som z tohto správania urobiť iný záver, ako negatívny: buržoázia je hrabivá, pahltná a keď jej ide o plný žalúdok, neváha sa vŕtať i v špine. Postupne som prostredníctvom môjho psa získal celý rad poznatkov hodných zovšeobecnenia. Podľa nich je pre buržoáziu okrem iného typické: rasová neznášanlivosť (môj pes odháňal cudzích psov), lakomosť (odohnal aj mňa, keď som mu siahol na plnú misku), arogantná povýšenosť (nechcel mi požičať svoju hračku), pedofília (obťažoval šteniatka), homosexualita (aspoň sa o ňu usiloval), nenažranosť (napchával sa trávou), ďalej nadutosť, arogancia, nedostatok taktu, nevzdelanosť, vypočítavosť, surovosť, bezohľadnosť, bezcitnosť, neschopnosť empatie, mamonárstvo, škriepnosť, útočnosť, vzťahovačnosť, lakomosť a iné podobné povahové perly.

Ako sa teda na základe vyššie uvedených zistení k buržoázii správať? V každom prípade slušne až zdvorilo, úctivo až podlízavo, veď, ako by povedal básnik - ona je držiteľkou rána, vladárom mája a už neviemakým pokladníkom. Áno, pokladníkom, to predovšetkým. Vážme si buržoáziu. Možno obsahuje aj bifidus essensis, ktorý reguluje správne fungovanie nášho spoločného organizmu. A často produkuje aj to, čo býva výsledkom zažívacieho procesu...

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984