Zmena klímy, klíma zmien

Z čitateľského chatu českého denníka Lidové noviny z 24. 12. 2009 (nickname Spiderman) sme na úvod vybrali ironicky formulované rozpaky nad rezultátmi samitu.
Počet zobrazení: 1164
3-010-30_31-ilustracna foto SITA AP Photo Peter Dejong-m.jpg

Z čitateľského chatu českého denníka Lidové noviny z 24. 12. 2009 (nickname Spiderman) sme na úvod vybrali ironicky formulované rozpaky nad rezultátmi samitu. Tak se nám to v souvislosti s kodaňskou konferencí zase utěšeně hemží vpravdě zasvěcenými příspěvky k problematice globálního oteplování (GO). Kodaň zvedla tsunami názorů, v němž chce kdekdo vzedmout ten svůj. Proč ne? Jedni prezentují důsledně klimatologická hlediska a snaží se oddělovat zrno od plev, druzí poukazují na kodaňský ekonomicko-politický (nikoli odborný vědecký a už vůbec ne klimatologický) samit a vaří z toho guláš nevalné chuti. Pro jedny je GO totožné s klima-alarmismem, pro jiné s klima-skepticismem. Jedni se snaží klimatologii s Kodaní ztotožnit, druzí od ní oddělit. Pro jedny je klimatologie autonomní vědecká disciplína, zasahující do řady vědeckých oborů, pro jiné je synonymem ekologismu, zelené politiky, environmentalismu. Čert se v tom vyznej! Že nejsou samotní vědci ve svých názorech zcela jednotní? Ale to je přece úplně v pořádku. Bez vědecké oponentury a protinázorů by se žádné vědecké poznání nikam neposunulo. Při četbě různých vědeckých výzev je však třeba opatrnosti. Mnohdy se protestuje nikoli na vědecké bázi klimatologie, ale na bázi, co (nebo zda) vůbec s tím něco dělat a jak, tedy jak se vědeckého problému zmocnit ekonomicky a politicky. To, co míchá v kotlíku pejska a kočičky, jsou ve skutečnosti tři základní problémy: 1. Existují či neexistují globální klimatické změny? 2. Podílí se na těchto změnách člověk (a jakou měrou)? 3. Co s tím? Klimatologie je o tom prvním a částečně o druhém, Kodaň o tom třetím. Kto vyhral v Kodani? Zhoda o kodanskom fiasku je podľa svetových médií vskutku väčšia než strojený optimizmus zúčastnených štátnikov na čele s americkým prezidentom Obamom, pre ktorého – ako sa vedelo a zdôrazňovalo – to bola prvá veľká skúška multilaterálnej diplomacie. Azda preto samit najpozornejšie traktovali americké médiá. Zo súhrnu komentárov pre ekologickú revue Root sme vybrali najvýstižnejšie pasáže: Kto vyhral v Kodani? Odpoveď závisí od toho, čo čítate. The Washington Post tvrdí, že najväčším víťazom je Čína. Noviny vo svojej analýze tvrdia, že výsledkom samitu je zrod Číny ako druhej superveľmoci, reprezentujúcej aj záujmy ďalších rodiacich sa priemyselných krajín ako JAR, India a Brazília. To mení mentálnu mapu sveta, akú načrtli znalci na konci studenej vojny. „Jediná svetová veľmoc“ bolo adjektívum i slogan pre nové vnímanie USA. Myšlienka, že dominujú svetu vojensky i ekonomicky po kolapse ZSSR vyvstala z politických rozhodnutí, vrátane Bushovej invázie do Iraku. Ak sme teda tým No.1, v skutočnosti jediným, nikto iný by nás nemal zastaviť alebo nám povedať, že sa mýlime. Tých, čo to skúsili, ako Francúzi, ktorí nás varovali pred nebezpečenstvom obsadiť cudzími vojskami Irak a Afganistan, sme zhanobili. Teraz sme však von z G8 i G20 a je tu G2 – USA a Čína. The New York Times citujú riaditeľa odboru medzinárodnej klimatickej politiky amerického národného Fondu ochrany prírodných zdrojov Jake Schmidta, podľa ktorého „na konferenciu prišlo rokovať 193 krajín a skončila konverzáciou lídrov dvoch superveľmocí“. Podľa New York Times presadil prezident Obama to, čo mohol, nie to, čo pôvodne deklaroval: „Po týždňoch frustrujúcich odkladov a prepadov v prieskumoch verejnej mienky sa Obama rozhodol chopiť toho, čo by mohol dostať, deklaroval víťazstvo, aj keď detaily nie vždy odrážajú tie vznešené vízie, ktoré zdôrazňoval,“ konštatuje denník. Podľa toho, ako prebiehal kodanský samit, prezident „neukončí klimatické zmeny počas svojej kadencie a nemôže získať maximum toho, čo chcel v rámci trhu s emisiami, môže však pohnúť s krajinou i svetom cez zmysluplnú akciu. The Los Angeles Times sú optimistickejšie voči samitu, nazývajúc ho „gentlemanskou dohodou medzi najväčšími svetovými ekonomikami, ako podniknúť kroky na zamedzenie emisií, ale bez formálneho konsenzu zo strany 193 prítomných krajín a tiež bez akéhokoľvek plánu, čo sa má stať v pomaly už 20-ročnom globálnom negociačnom procese. Reportér denníka špekuluje, že „akýkoľvek úspech úsilia ľudstva zabrániť najhorším dôsledkom klimatických zmien bude menej výsledkom formálnych dohôd než dobrej domácej politiky, vedeckých inovácií a nadovšetko sily, ktorá vzíde z globálneho trhu s nízko-emisnými zdrojmi energie“. Londýnske Sunday Times vidia výsledok konferencie ako jednoznačné fiasko. Noviny pod titulkom Obamov klimatický deal vyriešený v poslednom momente poukazujú na nedostatok špecifík v dohode o zamedzení globálneho oteplenia do dvoch stupňov Celzia, vágny prísľub redukovať emisie a nedostatočné rozpracovanie zámeru, kam by malo ísť 100 miliárd dolárov ročne z pomoci najchudobnejším krajinám na konverziu v prospech menej znečisťujúcich technológií. Výsledky kodanského samitu sa pre mnohých ľudí v rozvojovom svete skončili v kolónke strát. Juhoafrické médiá reflektujú rastúci konsenzus rozvojového sveta v tom, že „veľké štáty splácali bezzubú dohodu“. Redakčný úvodník citovaného denníka South Africa´s Mail&Guardian dokonca stretnutie v Kodani nazýva „konferenciou darebákov“. „USA v hlbokom konflikte s vlastným svedomím napriek presvedčeniu prezidenta Obamu stroskotali v realizácii toho, čo sa nazýva veľká zodpovednosť veľkej mocnosti. Možno sa javia ako hrdina, ale práve teraz padli ako globálny líder – upozorňuje úvodník. Noviny nenapádajú Kanadu a Austráliu, hoci zdôrazňujú ich rolu v blokovaní akejkoľvek dohody, ak by mala poškodiť ich priemysel, opierajúci sa o intenzívne využívanie uhlia. Európanov nazývajú „povýšeneckými ako obyčajne, hoci ich dosah na rozšírenie Kjótského protokolu na dohodu akéhokoľvek druhu bol deštruktívny“. Denník na záver cituje najpreklínanejšieho účastníka samitu prezidenta Zimbabwe Mugabeho: „Nerozumiem, prečo boli západné krajiny také ustarostené ľudskými právami a také ľahkovážne voči klimatickým zmenám“. Výrečná bodka A na záver tohoto výberu správa, ktorá je sama osebe výrečnou bodkou za kodanským samitom. Uverejnili ju 28. 12. 2009 internetové Britské listy: Bolívijský prezident Evo Morales, který sou­dí, že „kodaňská konkláve“ (conclave de Copenhague) skončila naprostým fiaskem, se „chopil iniciativy svolat na příští rok Světový samit národů o klimatických změnách na obranu lidstva, života a planety“ (Sommet Mondial des Peuples sur le Changement climatique pour la défense de l’Humanité, de la vie et de la planete). Oznámil to den před Štědrým večerem na tiskové konferenci v prezidentském paláci. Setkání se uskuteční v Bolívii v dubnu 2010. Výsledky jednání předají účastníkům Samitu o klimatických změnách, který se koná v prosinci 2010 v Mexiku. Účastníci alternativního bolívijského samitu a účastníci mexického samitu státníků budou tedy mít nejméně půl roku, aby našli „společná kompromisní řešení“. Do Bolívie budou pozváni odborníci, vědci, universitní profesoři a aktivisté společenských nevládních organizací a hnutí. Nebudou pozváni šéfové vlád a oficiální představitelé. Ti v Kodani ukázali, tvrdí Evo Morales, že „nejsou schopni se sami dohodnout a přijmout konkrétní opatření“, „jsou schopni analyzovat pouze účinky klimatických změn, nikoliv příčiny“, a „jistí prezidenti nás přesvědčili, že dávají přednost penězům a zisku před obranou života“. „Jelikož není shoda, jelikož trvají hluboké ideologické spory o tom, jak účinně čelit světovým nebezpečím, ať se tedy mobilizuje lid a určí, jaká se má vést politika“. „Obrana života, lidstva a práv Matky Země bude možná jen se změnou světové politiky. Jen tak se zabrání globálnímu oteplování, které ohrožuje život na planetě“, prohlásil bolívijský prezident. Evo Morales je přesvědčen, že bolívijský alternativní samit bude „krokem na cestě k ratifikaci Všeobecné deklarace práv Matky Země světovou veřejností“. (vr)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984