Reklama
Reklama

Archív článkov

Niektoré zmeny v Zákonníku práce by mali ešte viac znevýhodniť práve „zamestnancov“ na základe živnosti, čo je samo o sebe paradox. Mnohí si totiž živnosť založili zväčša len preto, aby ich - prijali do zamestnania. Okrem iného sa tým vedome pripravili o zamestnanecké výhody (dovolenky, príspevok na stravovanie a pod.), čo ich neraz stavia proti „riadnym“...

Je príčinou toho, že zamestnanci pri každej zmene k horšiemu mlčia naše nedostatočné sebavedomie a sebauvedomenie, prípadne živočíšna predstava, že so sklonenou hlavou je ľahšie prežiť? Alebo ustavičné masírovanie verejnej mienky názorom, že človek má hodnotu, len ak je individualistom, možno individualistom-živnostníkom?

Hosťami Slova sú pracovníci...

S hosťom Slova sa zhovárala Marta Moravčíková

Podnet na tento rozhovor dalo nedávne vyjadrenie predsedu SAV, podľa ktorého sa za posledných dvadsať rokov na Prif UK niektoré odbory a zamerania vôbec nemenia, napríklad na chémii sa podľa neho od čias jeho štúdia vôbec nemenil počet katedier ani odbory. Z čoho podľa vás vyplýva toto konštatovanie na adresu vašej...

Jaromír PASTOREK (*1957 v Nových Zámkoch), vedec roka 2001, vysokoškolský učiteľ, donedávna riaditeľ Virologického ústavu, teraz predseda Slovenskej akadémie vied (SAV). V roku 2007 ho agentúra ARRA zaradila do vedeckej špičky SR v biológii, v roku 2008 dostal cenu Literárneho fondu za vedecký ohlas. Pôsobil či pôsobí v rôznych grantových agentúrach, komisiách a vedeckých...

Kategória