Reklama
Reklama

Archív článkov

Český filozof Václav Bělohradský, ktorého hádam nikto nebude označovať za ľavičiara, pred niekoľkými rokmi poznamenal, že kapitalizmus na svoju glasnosť a perestrojku ešte len čaká, pretože problémy, pred ktorými stojíme (dôsledky globalizácie, rastúca nezamestnanosť, diktatúra finančných trhov, ozónová diera atď.), nie je možné vyriešiť v rámci „hodnôt západnej civilizácie“....

Prvé voľby do Európskeho parlamentu sme poctili rekordne nízkou účasťou ... a to len 44 dní po našom vstupe do Únie. Realizácia Európskej únie vyšla z dvoch katastrofálnych vojen. Cieľom bolo zabrániť budúcim konfliktom na európskom kontinente. Mier sa stal zjednocujúcou myšlienkou pre zakladajúce generácie. Pred pár dňami sme si pripomenuli vylodenie Spojencov vo Francúzsku....

Prípravy na vstup Slovenska do Európskej únie sprevádzali extrémne prognózy – pozitívne i negatívne. Krátko po tom, ako sa naše členstvo vo zväze európskych republík a monarchií stalo skutočnosťou, treba sucho konštatovať, že sa táto kvalitatívna historická a geopolitická zmena zatiaľ nijako zreteľne neprejavila v živote občanov. S výnimkou tých šťastlivcov, ktorých časť...

Vážený pán poslanec Fico, začnime tým, čo treba oceniť, totiž, že ste nezvolili tradičný prístup slovenského politika k novinárom. Nezvonili telefóny, v nich sa neozývali osobné vyhrážky, neobjavila sa ani zmienka o povestnom trestnom oznámení. Ba ani Vaša hovorkyňa nemusel zaskakovať. Jednoducho, názor za názor. Vyšli ste s kožou na trh a to je v poriadku. Napriek mnohým...

Polemika s textem Vladimíra Špidly „Sociální demokracie na prahu nové civilizační etapy“ Tak konečně byl podniknut první vážný pokus o zahájení programové diskuse. Dokonce iniciovaný přímo předsedou strany. Smutné je, že až poté, co eurovolby nastavily ČSSD zrcadlo a ve straně naplno vypukla krize. Bylo by namístě se ptát, kdo všechno nese zodpovědnost za to, že pro ČSSD...

Taký úsporný článok k takej kontroverznej osobe, akou bol Dr. Eduard Beneš (ďalej Beneš), je iba nepatrnou kvapkou do mora. Domnievam sa, že Curriculum vitae Beneša (a jeho hodnotenie) bude i v budúcnosti „horúci zemiak“ v rukách českých, ale i slovenských historikov. Je veľká škoda, že autor (Peter Greguš) napriek kritike mlčania v slovenskej tlači pri príležitosti narodenín...

Slovenskou vládou avizovaný bod obratu už nastal. Treba popravde povedať, že i bez jej pričinenia. Skutočne prišlo k zlepšeniu ekonomickej situácie. Bohužiaľ však na náš úkor. V čom teda spočíva tento obrat? Nuž v tom, že dnes už nič nesmeruje k človeku. Boli sme zahrnutí do všeobecnej prevádzky, prevádzky, ktorá nemá cieľ mimo seba, ale stala sa samovzťažnou. „Spoločnosť“...

Vstupom do Európskej únie sa slovenská literatúra a jej tvorcovia ocitli v kvalitatívne novej situácii, v ktorej bude potrebné spoločne využiť nové možnosti i reagovať na nové výzvy. Nastal čas synergického pôsobenia Spolku slovenských spisovateľov v súčinnosti s Asociáciou organizácií spisovateľov Slovenska a osobitne so Slovenským centrom PEN. Verím, že sa postupne podarí...

Nové milénium novodobého vývoja svetového spoločenstva je charakteristické nástupom globalizácie ďalšieho rozvoja. Toto obdobie vyžaduje i nové spôsoby riešenia svetových problémov. Nie je možné a prípustné používať metódy a prostriedky obdobia kolonializmu, monopolizácie a nového rozdelenia, ako i studenej vojny – teda vojenskú silu. Nové formy bezpečnostných rizík –...

Ak sa dobre pamätám, od historickej porážky slovenskej ľavice v septembri 2002 som sa zúčastnil na jedenástich poradách a stretnutiach ľudí, ktorým záleží na jej revitalizácii. Schádzajú sa na nich tie isté tváre, ktoré už zlyhali, sklamali, či inak nepresvedčili a spoločne snívajú svoj intelektuálne primitívny sen o zjednotení ľavice či založení „štandardnej...

Súčasné ekonomické myslenie založené na konvenčnom uvažovaní tvrdí, že samočinné zvyšovanie výroby je ľudstvu a spoločnosti prospešné, pričom o jej obsahu netreba diskutovať. V oblasti spotreby, kde sme vo vyspelých krajinách dávno dospeli za základnú hranicu dostatočnosti, tiež netreba špekulovať a pochybovať, pretože zníženie spotreby vedie ku kríze národnej ekonomiky....

Dnes už nie je nijakou vzácnosťou stretnúť pri vynášaní odpadkov ľudí, ktorí sa prehrabávajú v kontajneroch a vyberajú z nich zvyšky potravín, ktoré často aj hneď konzumujú. Nie každý má na to žalúdok. Ale obyčajne sa nad tým pousmeje, urobí svoju povinnosť a krútiac nechápavo hlavou, znechutený odchádza preč. Niekedy sa nám zdá, že je to prejav akejsi našej ľudovej fantázie...

Súčasné ekonomické myslenie založené na konvenčnom uvažovaní tvrdí, že samočinné zvyšovanie výroby je ľudstvu a spoločnosti prospešné, pričom o jej obsahu netreba diskutovať. V oblasti spotreby, kde sme vo vyspelých krajinách dávno dospeli za základnú hranicu dostatočnosti, tiež netreba špekulovať a pochybovať, pretože zníženie spotreby vedie ku kríze národnej ekonomiky....

Možno sme si ani neuvedomili, ale na Slovensku vznikol nový mýtus o Rómoch. Vyslovil ho premiér našej vlády 24. februára v Košiciach: „Tridsať rokov nebola odvaha hlbšie sa zamyslieť nad tým, či je normálne a udržateľné, aby tí, čo nepracujú a špekulujú, ako zneužívať sociálne dávky, dostávali viac peňazí ako tí, ktorí chcú pracovať.“ Ak sa nemýlim v rátaní, znamená to, že „tí...

Známa detská hádanka navádza na to, aby sme sa koncentrovali na nepodstatné veci a pritom si nevšimli základný omyl. Evokuje to mnohé životné situácie a aj v prostredí slovenskej politiky sa riešia často takzvané problémy, nezriedka vytvorené umelo, práve preto, aby nám pravá podstata unikla. Slovensko je od roku 1993 samostatné a subjektom medzinárodného práva, čo znamená...

V besede s hosťami Klubu Slova sociológmi Ľudmilou Benkovičovou a Michalom Vašečkom odznelo množstvo podnetných a zaujímavých myšlienok (Slovo č. 9/2004). Chcel by som však uviesť na pravú mieru niektoré nepresnosti. V diskusii o súčasnosti a budúcnosti Slovenska sa M. Vašečka odvoláva na tzv. Gini koeficient, ktorý sa zrejme redakčnou chybou pri prepise záznamu komicky...

Daňová reforma realizovaná v priebehu roka 2002 vychádza z veľa- krát novelizovanej slovenskej daňovej legislatívy. Medzi jej hlavné zásady patrí princíp spravodlivosti a proporcionality pri snahe o celkové zjednodušenie a sprehľadnenie uvedenej legislatívy. Vychádza sa pritom z takých téz programového vyhlásenia vlády akými sú: zjednodušenie...

V postmodernej spoločnosti patrí vzdelanostná úroveň jej členov k primárnym faktorom, ktoré výrazným, ak nie zásadným, spôsobom ovplyvňujú zvyšovanie prosperity a kvality života nielen jednotlivcov, ale celej komunity. Priamoúmerne so zvyšovaním vzdelanostnej úrovne spoločnosti sa spája aj zvyšovanie počtu ľudí, ktorí dosiahnu vysokoškolské vzdelanie. Podpora vzdelávania z...

Andrej Školkay - jeden z nádejných slovenských intelektuálov - vo svojej reakcii na môj článok v Slove 6/2004 sa dopustil niekoľkých nepresností. Ak som spomínal to, že centrá technologického rozvoja sa presunuli do USA a Japonska, mal som na mysli, tak ako vyplýva z kontextu, roky 1920-1970, nie súčasnosť, keď sme skutočne v 80- 90tych rokoch pozorovali nárast technologicky...

Edo, svoj názor na tvoj text Prečo nie som liberál som Ti napísal už v jednom maili. Nebudem sa preto opakovať a skúsim zareagovať skôr na tému než výkon, akým sa podáva. Pretože aj Tvoj text je dôkazom, že vzťah liberalizmu a ľavice je stále Achillovou pätou našej scény. Nie raz som bol svedkom situácie, v ktorej použitie výrazu „liberalizovať“ (napríklad Slovo) vyvolávalo...

Žijeme v dobe, v ktorej sa priveľa hovorí a píše, málo diskutuje a polemizuje. Zatopení sme dátami. Vypočujeme, prečítame – za pár minút zabudneme. Veď ako ináč si v mozgu uvoľniť miesto pre nové dáta?! Lenže aký je z nich potom úžitok, okrem chvíľkového vzrušenia (alebo nudy)? Dnes už vari len vtedy, keď dôjde ku konfliktu a zrážke rozdielnych tvrdení, sa niečo zapíše do...

V článku Daniela Šmihulu, ktorého intelektuálne kvality a znalosti si vážim, je niekoľko faktických tvrdení alebo interpretácií, ktoré sa mi zdajú nepresné, prípadne predstavujú len jednu z možných interpretácií. Bez nároku na vlastnú neomylnosť sa ich pokúsim rozobrať. Autor píše, že „Centrá technologického a ekonomického rozvoja sa presunuli do USA a Japonska“. V istom...

Byť liberálom je teraz veľmi moderné. O svojich liberálnych postojoch či liberálnych hodnotách dnes dokonca hovoria aj mnohí konzervatívci a sociálni demokrati, takže by sa mohlo zdať, že tu vzniká akýsi pozoruhodný ideologický konsenzus. V skutočnosti sme svedkami masívneho skresľovania tohto pojmu, ktorý sa tak v súčasnosti nestáva prázdnym, ale preplneným. Pritom jeho časté...

Milý Ľubko, Váš text, uverejnený v Slove 5/04, je výborným podnetom pre premýšľanie. Je tiež, vďaka zjednodušeniam, elegantný. Viete, že sa často zastávam „geniálneho zjednodušovania“ ako metódy poznávania sveta a ľudí. Obávam sa však, že hoci analytická časť Vášho textu má takýto charakter, jeho závery sú zjednodušením, ktoré – v jeho rozhodujúcej (v prípade článku v...

V jednej z najzložitejších a najdlhších káuz v histórii československej justície (znásilnenie a brutálna vražda mladej študentky medicíny Ľudmily Cervanovej spred 27 rokov) padlo v uplynulých dňoch ďalšie súdne rozhodnutie. Po desiatkach hodín obnoveného verejného pojednávania senát Krajského súdu v Bratislave uznal, tak ako v septembri 1982, šesticu obžalovaných Nitranov za...

Stránky

Kategória

Autor