Archív článkov

Najvýznamnejších a najprogresívnejších ekonómov z celého sveta poveruje Svetová banka vypracovávaním štúdií, ktoré hodnotia doterajší vývoj v jednotlivých krajinách a prognózujú jeho smery do budúcnosti. Pre svoju kritickosť a otvorenosť sa nie vždy prijímajú so všeobecným súhlasom, naopak, niekedy ich sprevádza ostrá zamietavá reakcia. S takou sa v posledných rokoch stretli...

Medzinárodné peňažné domy sa predbiehajú v súťaži o posledné prestížne a nezávislé americké investičné banky - dobré správy pre vkladateľov. Znamená to novú skutočnosť nielen pre zákazníka, ale aj pre vlastníkov bánk.

Financial Times nazýva túto činnosť "globálnym nákupom", zatiaľ čo Wall Street Journal ju považuje za "požierací návyk". Titulky ďalších...

Slovensko v januári tohto roku vstúpilo na prah 21. storočia. Jeho nástup mnohí očakávali s napätím, vierou v lepšiu budúcnosť pre seba a svoje rodiny. O tom, ktoré skutočnosti majú pre prosperitu Slovenska kľúčový význam, hovorí kniha profesora Kolomana Ivaničku Slovensko Genius loci.

Publikácia má dnes mimoriadny význam najmä z hľadiska pochopenia...

Spoločná európska mena euro dosiahla v minulom týždni historickú hranicu minima s hodnotou 0,8468 USD. Práve tento fakt má za následok nárast cien mnohých komodít, ktoré sa musia do európskeho priestoru dovážať, napríklad ropa, počítače, zábavná elektronika, ale aj káva a iné tovary. Riziko inflácie rastie, hospodársky rast a pracovné miesta sú už v tomto čase akútne ohrozené....

Niekedy to tak v živote chodí. Čo dajako vyzerá navonok, vo vnútri je určite iné. Nedávna fúzia Demokratickej únie so Slovenskou demokratickou a kresťanskou úniou podľa všetkého neznamenala to, o čo pôvodne išlo.

Minulý týždeň sa objavili informácie, podľa ktorých si bývalý podpredseda DU Jozef Bachratý podal žiadosť o členstvo v SDKÚ. Tam však natrafil...

Na čele Medzinárodného menového fondu došlo na jar k zmene, ktorá vyvoláva nádeje v rýchlejšie a hlbšie reformy tejto organizácie. Po predčasnom odstúpení Michela Camdessusa sa uvažovalo o niekoľkých kandidátoch na uvoľnený post. V tom čase bolo jasné len to, že nepôjde o Američana.

Predstaviteľ USA býva pravidelne na čele Svetovej banky (teraz ním je...

Medzinárodný menový fond (International Monetary Fund - IMF) vznikol v roku 1944 na konferencii v Bretton Woods. Medzi 44 zakladajúcimi členmi bolo aj vtedajšie Československo, ktoré však v roku 1954 vystúpilo, no v roku 1990 bolo opäť prijaté a po ňom i následnícke štáty - ČR a SR. Medzi deklarované úlohy MMF patrí od jeho vzniku:

podporovať medzinárodnú menovú...

Nehľadiac na svoj dôstojný obchodný zovňajšok vyhadzoval šéf jednu obálku so spismi za druhou z doširoka otvoreného okna svojej kancelárie. Prestal, keď si vysoký muž napriek odporu vedúcich oddelení a protestujúcich sekretárok prekliesnil cestu do šéfovej kancelárie. Vstúpiť do týchto priestorov mohol vďaka jednoduchému služobnému preukazu úradníka Európskej únie a listu...

Stránky

Autor

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984