Reklama
Reklama

Archív článkov

Už sme si akosi zvykli prežívať "cenové šoky", ktoré sme v rámci transformačného procesu zažili od nástupu liberalizácie cien v roku 1991. Väčšina cien sa liberalizovala už na začiatku reformy, teda v čase, keď v zásade neexistovalo trhové prostredie. Jeho vytváranie sa uskutočňovalo postupne prostredníctvom malej a veľkej privatizácie, ktorá doposiaľ nie je ukončená.

...

Budeme sa vedieť vyrovnať s komplexom nových faktorov, ktoré pred každý fiškálny, a teda aj korupčný štát stavia globalizácia ekonomiky, technológií, ale i civilizácie? Ako kedysi vznikal triedny robotnícky boj, tak dnes vzniká svetový odpor voči globalizácii. Aj experti na trhovú ekonomiku a manažment tvrdia, že kapitalizmus, tá cesta k pokroku a prosperite, sa končí.

...

Aké sú prioritné úlohy makroekonomickej politiky v oblasti verejných financií, fiškálnej politiky, menovej politiky, bankovníctva a vytvárania priaznivého podnikateľského prostredia, ak chceme pritom brať do úvahy ľavicovo orientovaný prístup? Aj na túto otázku hľadal odpoveď nedávny seminár s názvom Ľavicové prístupy k finančnej politike.

V oblasti...