Reklama
Reklama

Archív článkov

Potrat. Vražda. Genocída. Silné slová, hlavne keď sa medzi ne dá znamienko rovná sa. Kam sa hrabú všetky tie vojny a utrpenia páchané mužmi počas celých ľudských dejín. Konečne sme sa dozvedeli, kto má na svedomí najväčšie zverstvá, čo je najväčším zlom našej doby. Chýba už len dopovedať, kto to všetko zlo pácha. Ako inak, ženy. Lono matky, ktoré sme omylom považovali za symbol...

Evanjelici príjemne prekvapili, keď sa dokázali postaviť „veľkému bratovi“ – katolíckej cirkvi a vysloviť sa proti zmluve o výhrade svedomia. Ako správne pochopili, pri návrhu zmluvy „nejde o výhradu svedomia vo všeobecne platnom zmysle, ale o zachovávanie vieroučných a mravoučných zásad cirkvi, ktoré formujú konanie veriaceho človeka a dostávajú sa do stretu so zásadami...

Výtvarná súťaž pre stredoškolákov na tému Zdravý a bezpečný sex vyvolala obavy katolíckych biskupov. Organizátori – ktorými sú spoločnosť na výrobu prezervatívov a Slovenský červený kríž – hovoria o prevencii pred HIV a šírení osvety, biskupi sa obávajú zlého vplyvu na mládež. Samozrejme, pohľady oboch strán sú rôzne. Výrobca kondómov má záujem na ich predaji, ideálom biskupov...

Západná civilizácia vymiera! Demografi bijú na poplach a hovoria o demografickej zime, ekonómovia sa trasú o dôchodky, gynekológovia si hľadajú náhradné džoby a konzervatívni politici spolu s cirkvou verejne obviňujú „sebecké“ ženy, ktoré hľadia len na kariéru a nechcú rodiť deti. Hľadajú sa univerzálne a rýchle recepty, ako zákaz interrupcií, zníženie dostupnosti...

Oľga Pietruchová, riaditeľka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo Vyštudovala Chemicko-technologickú fakultu STU a v tomto roku ukončila diaľkové štúdium na Rose Mayreder College v odbore rodových štúdií. Tematike ľudských práv žien sa venuje od roku 1998. Bola jednou z iniciátoriek Iniciatívy za možnosť voľby, ktorá vznikla ako reakcia na pokus KDH o zákaz interrupcií. V...