Reklama
Reklama

Archív článkov


Prednáška, s ktorou prof. Ing. Peter Staněk z Ekonomického ústavu SAV vystúpil na tradičnom Vratimovskom odbornom seminári 8. novembra 2014 vo Frýdku-Místku. Napriek tomu, že sme uverejnili videozáznamy vystúpení, postupne uveřejňujeme aj texty všetkých prednášajúcich.

Doteraz uverejnené:
Ľuboš Blaha: Aká je odpoveď ľavice na globálny kapitalizmus?
Oskar Krejčí:...


Časť pozostatkov Kartága, ktoré si môžu pozrieť turisti.
Foto: Emil Polák                          Konštatovanie, že pochopenie komplexnosti doterajšieho vývoja a ďalšieho utvárania medzinárodných vzťahov si vyžaduje nepredpojatosť rovnako pri všímaní si súčasnosti ako pri štúdiu minulosti, je...

Pri príležitosti  prezentácie 5. vydania knihy Oskara Krejčího Mezinárodní politika, ktorá bude vo štvrtok 4. decembra o 16.30 h v sídle Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave (Bárdošova 33), prináša Slovo ešte jednu ukážku. Uvedená podkapitola nebola v žiadnom z predchádzajúcich vydaní.

Predchádzajúca ukážka: Periodizace globálních procesů.

...