Reklama
Reklama

Archív článkov

Napriek tomu, že všetky vlády od vzniku samostatnej republiky proklamovali dôležitosť postavenia cestovného ruchu, toto odvetvie národného hospodárstva stagnuje, nedosahu- je výsledky zodpovedajúce potenciálu, ktorým Slovensko vzhľadom na svoje prírodné podmienky, ale aj kultúrnu a historickú hodnotu disponuje. Smer si uvedomuje ne- využité možnosti a rozvojom cestovného ruchu...

Kategória