Reklama
Reklama

Archív článkov

Politika je vzťah medzi občanmi na dvoch brehoch. Na jednom stoja občania, na druhom tí, ktorým prejavíme dôveru. Už dlhšiu dobu je evidentný nesúlad medzi občanmi „z protichodných brehov“. Asi najčastejšie sa ľudia, ktorí vôbec zaregistrovali, že sa konajú regionálne voľby, pýtali, kto za koho vlastne kope. Pestrofarebné koalície strán a v mnohých prípadoch aj nestraníkov...

Aj udalosti okolo policajných odborov ukazujú, že práva zamestnancov sú u nás len formálne. Na druhej strane však meno odborov kazí ich pasivita na podnikovej úrovni. Nečudo, že zväzy z KOZ každoročne strácajú tisíce členov. Namiesto aktívneho boja za práva robotníkov myslia podnikoví odborárski predáci neraz viac na seba. Len jedným z príkladov je takmer 50-tisícový plat šéfa...

V súvislosti s prezidentom či premiérom a ich reálnym vplyvom sa často používa prívlastok silný, resp. slabý. Ten v kontexte prezidentskej formy vlády naznačuje množstvo kompetencií, ktoré sú kumulované do rúk prezidenta. To isté platí o premiérovi v prípade kabinetnej formy vlády. Prívlastok „silný“ prezident či predseda vlády nie je len o miere vplyvu, ale aj o veľkosti ich...

Verejné osvetlenie vnímame ako samozrejmosť, v skutočnosti však ide o čoraz väčší prepych. Príkladom môže byť metropola Šariša, v uliciach ktorej každý večer svieti vyše 8-tisíc lámp. Vlani spotrebovali 4 403 874 kWh elektrickej energie, čo stálo Prešovčanov 16,3 milióna korún. Tento rok prekročili náklady na elektrinu na verejné osvetlenie 18 miliónov korún a predpoklad na...

Politika vlády Mikuláša Dzurindu je vo viacerých oblastiach opakom toho, čo verejnosti sľubuje. Jedným z príkladov je znižovanie regionálnych rozdielov. Hoci sa aj táto vláda hrdo hlási k svojej proeurópskej politike, k silnému spoločenstvu regiónov a k princípom regionálnej politiky Európskej únie, v praktickom živote „úspešne“ dokazuje opak. Jej regionálna politika sa...

Naše obce a mestá získavajú podobu miništátov. Prostredníctvom vlastných financií môžu ktorejkoľvek oblasti svojho života dať ľubovoľnú podobu. Je len na nich, či podporia školstvo alebo sociálnu sféru. Záleží na poslancoch, ako mesto podporí domácich podnikateľov, či odpustia majiteľom psov daň za ich miláčikov. Takto by sme mohli pokračovať ďalej, až sa dostaneme k oblasti...

Tisíc slov o hodnotách a kultúre, Verejnosť za verejnoprávnosť či Mediálne fórum. Takto v krátkosti možno zhrnúť posledné snahy upútať pozornosť na zakrpatenie verejnoprávnej televízie. Mnohí intelektuáli, komerčné televízie, komici i politici sa aj týmito výzvami a apelmi pokúšajú zvrátiť negatívny vývoj v Slovenskej televízii. V situáciách, keď politici nepovažujú akýkoľvek...

Pred poslednými voľbami sa zrejme kandidátom na starostov či primátorov ani neprisnilo, že ich práca bude plná prekvapení a úžasu. Najskôr získali kompetencie, a až neskôr na ne dostali peniaze, aj to len časť z tých, ktoré naozaj treba. Najskôr dostali pravidlá „decentralizácie a modernizácie verejnej správy“, a až potom zistili, že tie sa počas „hry“ menia. Združenie miest a...

Parlamentnú demokraciu je možné vnímať z rôznych uhlov pohľadu. Svoju mienku o nej môžeme formovať pozorovaním vzťahov koalície a opozície, organizovaním verejných diskusií k dôležitým reformám alebo napríklad aj analýzou toho, čo robí parlamentnú demokraciu parlamentnou – teda analýzou práce parlamentu. Bez pochopenia základov cudzieho jazyka je problematické narábať s lekciou...

Občania Slovenska sú pre vládnych „reformistov“ pokusnými zvieratami. Najnovším experimentom je návrh zákona o dlhodobej starostlivosti a podpore integrácie osôb so zdravotným postihnutím z dielne rezortov zdravotníctva a sociálnych vecí. Podľa neho by táto činnosť mala byť financovaná z viacerých zdrojov. Zo štátneho rozpočtu a z verejného zdravotného poistenia, financií...

Inak ako fiktívnou sa nedá nazvať politika, ktorá neberie ohľad na reálny dosah. Takouto politikou, respektíve politickou agendou, ktorú štát postupne presúva na samosprávu, je aj sociálna sféra. Novelizácia zákona o pomoci v hmotnej núdzi je príkladom toho, ako štát odsúva ruky od problémov, ktorých riešenie musí byť v prvom rade súčasťou jeho rozhodnutí. Uvedený zákon okrem...

Konkurencia je jedným z hnacích motorov zvyšovania kvality i znižovania ceny. Zdá sa však, že konkurenčný boj prechádza aj do sfér, ktorých sa evidentne nemôže dotýkať. Jednou z nich je zabezpečovanie poriadku a bezpečnosti v našich mestách. V tomto prípade sa nepísanými konkurentmi chtiac-nechtiac stávajú policajti. S postupným presunom kompetencií i neskorším presunom...

V čase, keď samospráva získava obrovské kompetencie, voľnú ruku vo sfére financií a čaká na tretiu etapu svojej transformácie – komunálnu reformu, dochádza z radov najpovolanejších k zbavovaniu sa zodpovednosti za ďalšiu, ucelenú podobu základnej úrovne politiky. Ani dvojdňové rokovanie Klubu primátorov krajských miest K8 v Prešove nedalo jasnú odpoveď na otázku: Quo vadis,...

Reforma verejnej správy preniesla na miestnu a regionálnu úroveň veľa z takej politiky, ktorá sa priamo dotýka každého občana. O školách, o doprave, o nemocniciach, ale aj o veľkých peniazoch sa teraz rozhoduje v mestách a obciach či na zasadaniach krajských parlamentov. Aj privatizácia je témou, ktorou sa zaoberajú. Ak má byť reforma úspešná, mali by toto všetko ľudia...