Reklama
Reklama

Archív článkov

Dovoľ, aby som ťa predstavil. Si profesor Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, „starý“ vysokoškolský pedagóg. Si prednosta ústavu patologickej fyziológie. Si doktor vied, viackrát ťa vyznamenali rôznymi medailami a inými oceneniami. Všeobecne: si jedna z kľúčových osobností Lekárskej fakulty. Patologická fyziológia je centrálna teoretická disciplína medicíny. Moja prvá...