Reklama
Reklama

Archív článkov

Košické sídlisko Luník IX netreba nikomu zvlášť predstavovať. Vysokou koncentráciou rómskeho obyvateľstva sa stalo slovenskou legendou. Predstavy o ňom sú formované kusými správami, fragmentmi našich vlastných predsudkov a informáciami z druhej ruky. Na základe nevyhnutne skresleného obrazu by sa dalo očakávať, že i voľby tam budú čímsi špecifickým. Pri príchode ma víta...

Koncom augusta dostala TV Markíza polmiliónovú pokutu za odvysielanie správy o spore medzi Alianciou nového občana (ANO) a STV, týkajúcom sa predvolebného spotu. Propagáciu politickej strany v súkromných médiách v čase oficiálnej predvolebnej kampane totiž zákon zakazuje. Predseda ANO Pavol Rusko oznámil, že sa s prekladom rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR)...

Zmyslom prechodu kompetencií z orgánov štátnej správy na samosprávu by malo byť priblíženie výkonu moci občanovi. Ak sa však neberie ohľad na špecifické podmienky, výsledok býva opačný. Školy a školské zariadenia, ktoré sa nestali samostatnými právnymi subjektmi, prešli priamo pod obec. Tá sa stala zamestnávateľom so všetkými kompetenciami i povinnosťami – uzatváranie a...

Jednou z priorít, hádam najväčšou, súčasnej vlády bol vstup Slovenska do Európskej únie, a tak na rokovaniach parlamentu v končiacom sa volebnom období prevládali tzv. eurozákony. Cieľom aproximácie právneho poriadku SR s právom únie je zblíženie, resp. zladenie právnych predpisov tak, aby neboli prekážkou vzájomného obchodu, ekonomickej a sociálnej integrácie do Európskych...

Pri svojom nástupe si súčasná vláda určila za jednu zo svojich priorít to, čo predchádzajúca Mečiarova zanedbala – vstup do Európskej únie. Bolo čo dobiehať. V roku 1998 sme sa totiž pohybovali skôr v druhej polovici pelotónu. Ako sa postupne ukázalo, pokrok v prístupovom procese bude patriť medzi to málo, čím sa bude môcť Dzurindova vláda v predvolebnom účtovaní pochváliť. V...

Na poslednej schôdzi parlamentu mi nedalo a začal som prezerať prezenčnú listinu poslancov. To meno tam bolo. Prišlo mi na um, že ak by ho niekde na svete konečne našli, museli by ho dopraviť do budovy NR SR. Keďže je na zozname, má právo i povinnosť plniť si úlohy vyplývajúce z mandátu. A to napriek tomu, že Ivan Lexa, lebo o ňom je reč, sa osobne i s aktivitami pri riadení...

Ženy tvoria vyše polovice celosvetového obyvateľstva. Napriek tomu, že vykonávajú viac ako dve tretiny práce, dostávajú len desatinu príjmov a vlastnia menej než jedno percento majetku. Ekonomická globalizácia, internacionalizácia trhov a nekontrolované kapitálové toky vplývajú na ženy oveľa dramatickejšie. Ako hovorí citát z knihy Globalizovaná žena od Christy Wichterichovej...

Ďaleko a zároveň blízko, na inej úrovni reality, existuje more príbehov. Tie sú v ňom ako prúdy, križujú sa a miešajú. Rozprávač z nich načiera a predáva ich bohatstvo ostatným na zemi. Aspoň tak o tom písal Salmon Rushdie v knihe Harum a more príbehov. To však už bolo dávno... Vývoj informačnej sféry je neoddeliteľnou súčasťou vývoja ľudskej civilizácie ako takej. Rozhodujúci...

Európska ľavica reprezentovaná sociálnodemokratickými a socialistickými stranami sa nachádza v myšlienkovej kríze. Tá sa prejavuje aj na Slovensku. Namiesto hľadania nových oblastí pre rozšírenie ideálov slobody, rovnosti a demokracie, na ktorých ľavicové myslenie stojí, obracajú sa niektorí jej predstavitelia do minulosti a hovoria o „tradičných ľavicových témach“. Ľavica nie...

Koncom minulého týždňa sa uskutočnilo ďalšie pravidelné stretnutie Mladej demokratickej ľavice na Jankovom vŕšku. Každoročne si ním MDĽ pripomína výročie vypuknutia Slovenského národného povstania, symbolu odporu voči intolerancii, diktatúre, ale i symbolu solidarity. Okrem kladenia vencov k pamätníku obetiam SNP a lampiónového pochodu v blízkych Bánovciach nad Bebravou je...

Kategória